Nezapomínáme.

Síň slávy

Podplukovník PS v.v. Josef Breburda se celý život věnoval službě vlasti. Vojenské učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže v Olomouci absolvoval v roce 1957. U 10. Volarské a 7. Sušické brigády prošel funkcemi zástupce velitele, ZVP a velitele pohraniční roty. Službu ukončil jako pracovník Politické správy HS PS OSH. Byl obětavý, zodpovědný, náročný a...

Narodil se 1. října 1933 ve Velkém Borku, na okrese Mělník. Za svůj tvůrčí život vydal desítky publikací a zveřejnil stovky článků. Jeho doménou v posledních desetiletích byly především práce o česko-německých vztazích a zahraniční politice Spolkové republiky Německo.

Předseda KR Karlovy Vary, narozen 18. Května 1945, zemřel dne 13. Ledna 2020

Dne 12. srpna 2019 byl pomyslně uveden do Síně slávy Klubu českého pohraničí vlastenec, muž pevného charakteru, uvědomělý, zásadový a statečný komunista pplk. v.v. RSDr. František Kovanda, který nikdy nezradil ideály, s nimiž spojil celý svůj život a svoji práci.

RNDr. Miroslav CÍSAŘ byl československý vlastenec, čestný muž pevného charakteru, statečný komunista, který nezradil ideály, s nimiž spojil svůj život a svoji práci. Jeho životní zásadou byla poctivost práce a poctivost života. Tento přístup k životu mu vtiskli již jeho rodiče. A soudruh Císař se nikdy od tohoto postoje neodklonil.

Přítel Miloš Bartoš, byl bývalý podplukovník Pohraniční stráže ČSSR. Od roku 2003 do roku 2007 zastával funkci předsedy Místní KČP Jemnice a byl členem OR KČP ve Znojmě. Dlouhá léta zastával také funkci předsedy KSČM v Jemnici. Za jeho neúnavnou činnost, byl několikrát odměněn státními, krajskými a okresními vyznamenáními, včetně ocenění KČP.

Karel FIŠER

11.11.2018

Soudruh Karel FIŠER byl členem skupiny vlastenců, kteří počátkem roku 1993 založili v hlavním městě Praze několik organizací Klubu českého pohraničí. Od prvního sněmu, který se konal dne 27. dubna 1994, byl členem Pražské rady, později i jejím předsedou. Byl vynikajícím agitátorem. Ve všech kolektivech, v nichž působil, vytvářet pohodové a...