plk. v. v. Ing. VRZAL Jiří

* 25. 12. 1925 – † 05. 11. 2006
* 25. 12. 1925 – † 05. 11. 2006

Po absolvování obecné a měšťanské školy na Žižkově se vyučil slévačem. Po získání výučního listu začal pracovat ve staré ocelárně v ČKD Praha-Vysočany.

Bezprostředně po skončení druhé světové války nastoupil k Pohotovostnímu pluku 1 NB, s nímž, coby příslušník 5. roty, v roce 1945 odjel do Chebu.

V roce 1947 bojoval na Slovensku proti banderovcům. Aktivně se zúčastnil únorových událostí v roce 1948. V témže roce byl poslán do Vojenské akademie v Hranicích na Moravě. Po vyřazení z akademie v roce 1950 byl zařazen k pohraničnímu útvaru Kyselov. Následovaly Sušice, České Budějovice, Poběžovice, Praha.

Na podzim roku 1951 odjel studovat do Moskvy. Po návratu byl zařazen k PS útvaru Bratislava. V roce 1955 se stal velitelem 3. pohraniční brigády Karlovy Vary. Po studiu Vojenské politické akademie v Brně a zrušení 3. brigády, byl přidělen ke Generálnímu štábu Československé lidové armády. Později přešel zpět do složek ministerstva vnitra a po vzniku Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti v Praze se stal náčelníkem vojenské katedry. Zde působil až do odchodu do výslužby v roce 1980.

Za svého působení na Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti založil tradici historické cesty - "Po stopách bojů s banderovci". Má podíl na postavení památníku příslušníkům SNB, kteří v bojích s banderovci padli. Pomník stojí ve Varíně. Zásluhou Klubu českého pohraničí se u něj každoročně scházejí příznivci z Čech, Moravy a Slezska se svými slovenskými přáteli.

Jiří Vrzal byl nositelem řady státních, rezortních, regionálních i klubových vyznamenání. Středočeská krajská rada Klubu českého pohraničí je nositelkou názvu "Klub českého pohraničí plk. Ing. Jiřího Vrzala"

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!