RSDr. STOLÍN Josef

* 09. 02. 1929 – † 24. 05. 2016
* 09. 02. 1929 – † 24. 05. 2016

Narodil se v roce 1929 v Nové Vsi nad Popelkou. Vyučil se strojním zámečníkem. Na konci čtyřicátých let byl vedoucím tajemníkem krajského výboru Komunistické strany Československa v Liberci. V roce 1950 absolvoval vojensko-politické učiliště J. Hakena. Studium Vysoké politické školy ukončil v roce 1967.

V letech 1951 až 1972 sloužil u Pohraniční stráže a postupně zastával funkce ZVP, velitele roty, náčelníka odboru mládeže na Politické správě PS OSH v Praze. Vykonával i funkci předsedy volené stranické komise a náčelníka politického oddělení brigády v Chebu. Po roce 1972 zastával funkci inspektora politického oddělení 1. Armády v Příbrami.

V osmdesátých letech pracoval v různých funkcích u podniku Drobné zboží Cheb. Ani po odchodu do důchodu nezůstal stranou a ve stejném podniku byl předsedou ZO KSČ. Později se angažoval v uliční organizaci KSČ a v Okresním výboru Socialistické akademie v Chebu.

V letech 2002 až 2010 byl předsedou Okresní rady Klubu českého pohraničí v Chebu. Podílel se na aktivizaci a založení Klubu českého pohraničí v Aši, Mariánských Lázních, v Dolním Žandově a Františkových Lázních.

Josef Stolín byl velký vlastenec. Celý svůj život zasvětil službě národu. Svědčí o tom jeho činy, angažovanost, smysl pro čest, oddanost věci, pro kterou sloužil bez ohledu na náročnost, čas a mnohdy i zdraví. Nikdy neupřednostňoval osobní zájmy. Vždy zůstal věrný svým ideálům a svému přesvědčení. Za svou činnost byl oceněn mnoha státními, regionálními a klubovými vyznamenáními. Takových lidí si vážíme a máme k nim patřičnou úctu.

Do Síně slávy byl uveden v roce 2018 na návrh Krajské rady KČP v Karlových Varech.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!