BOŘÁNEK Václav

* 18. 05. 1945 – † 13. 01. 2020
* 18. 05. 1945 – † 13. 01. 2020

Jeho poctivý a kamarádský přístup k lidem byl vždy neocenitelnou inspirací. Ve funkci předsedy Krajské rady Klubu českého pohraničí Karlovy Vary byl uznávaný, spolehlivý a respektovaný funkcionář. Jeho aktivita a obětavost při zajišťování úkolů v Klubu i v dalších vlasteneckých spolcích a jeho osobní účast na jednotlivých akcích byla pro ostatní příkladná.

Jako přesvědčený vlastenec šířil myšlenky a poslání Klubu českého pohraničí v okruhu svých přátel i na veřejnosti. Podporoval veškeré iniciativy proti vstupu do NATO, budování základen a přítomnosti cizích vojsk na našem území. Rázně vystupoval proti různým vzpomínkovým akcím sudetoněmeckých krajanských sdružení uskutečňovaných v našem příhraničí, které považoval za skrytý útok na územní celistvost a český právní řád. Neúprosně bránil čest příslušníků pohraniční stráže proti jejich hanobení a pomluvám.

Za jeho obětavou práci a příkladné vlastenectví mu byla udělena řada klubových vyznamenání, včetně Vlasteneckého řádu KČP.

Václav Bořánek si plně zaslouží být uveden v Síni slávy Klubu českého pohraničí, do které byl na návrh KR KČP Karlovy Vary uveden 23. 2. 2020. Ať nám zůstane vzorem do budoucna! 

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!