Národní rada KČP

Plán NR KČP na rok 2020

07. 01. 2020

 • 18. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: M. Vlašín

04. 02. 2020

 • 19. zasedání vedení NR - Vede: M. Vlašín, Ověření zápisu: G. Janáček

22. 02. 2020 

 • 09. zasedání NR - Vede: G. Janáček

10. 03. 2020

 • 20. zasedání vedení NR - Vede: J. Hudec, Ověření zápisu: Z. Cincibus

07. 04. 2020

 • 21. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: J. Hudec

12. 05. 2020

 • 22. zasedání vedení NR - Vede: Z. Cincibus, Ověření zápisu: A. Valentová

02. 06. 2020

 • 23. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: Z. Cincibus

20. 06. 2020

 • 10. zasedání NR - Vede: J. Hudec

Rámcový plán na druhé pololetí bude upřesněn později

07. 07. 2020

 • 24. zasedání vedení NR - Vede: M. Vlašín, Ověření zápisu: G. Janáček

04. 08. 2020

 • 25. zasedání vedení NR - Vede: A. Valentová,Ověření zápisu: J. Kozáková

08. 09. 2020

 • 26. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: J. Hudec

19. 09. 2020

 • 11. zasedání NR - Vede: M. Vlašín

13. 10. 2020

 • 27. zasedání vedení NR - Vede: Z. Cincibus, Ověření zápisu: G. Janáček

10. 11. 2020

 • 28. zasedání vedení NR - Vede: J. Hudec, Ověření zápisu: M. Vlašín

08. 12. 2020

 • 29. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: A. Valentová

19. 12. 2020

 • 12. zasedání NR - Vede: G. Janáček

Národní rada KČP, z.s. - Aktuality

Vedení Národní rady se dne 3. 12. 2019 podrobně zabývalo pomlouvačnou, urážlivou, dlouhodobě vedenou kampaní překrucující fakta o historii střežení československé státní hranice ve vysílání České televize, zaměřené proti Klubu českého pohraničí, z.s. Konstatujeme, že naše trpělivost s Českou televizí je u konce a zvažujeme proti ní zásadní právní...
Tisková zpráva Klubu českého pohraničí, z. s.
a spolku Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů

DUKLA 1944

05.10.2019
Symbol statečnosti národů Československa v bojích za svobodu a nezávislost

Přátelé pohraničníci pomocníci Pohraniční stráže, rodinní příslušníci a přátelé čs.pohraničníků ! Dnes společně oslavíme 68. výročí přijetí zákona č. 69/1951 Sb. Národního shromáždění republiky Československé ze dne 11. července 1951.

Blíží se výročí přepadení SSSR fašistickým Německem 21. červen 1941. za přípravu, rozpoutání a vedení druhé světové války (1939-1945). Tak velkou válku nemohla připravit a vést jen skupina vůdců, zločinců, bez podpory národa. Německý národ byl vychováván v celé své historii v duchu násilí, nadřazenosti, výjimečnosti nad ostatními. Hitler nevytvořil...

Klub českého pohraničí, zapsaný spolek, který plní již 26 let své poslání v souladu s odkazem zakladatelů ČSR T. G. Masaryka, Dr. E. Beneše a M. R. Štefánika odmítá snahu organizátorů nátlakových akcí proti demokraticky zvoleným představitelům ČR. NR KČP považuje tyto akce za projev nesouhlasu s výsledky demokratických voleb uskutečněných v letech...