Národní rada KČP


P R O H L Á Š E N Í
Národní rady Klubu českého pohraničí
k vánočnímu poselství prezidenta České republiky

Ing. Miloše Zemana

Národní rada Klubu českého pohraničí vítá, již deváté vánoční poselství 2021, se kterým vystoupil ing. Miloš Zeman prezident České republiky dne 26. prosince 2021, jako projev státníka, jemuž leží na srdci státní a národní zájmy České republiky a zájmy občanů České republiky.

Národní rada Klubu českého pohraničí plně podporuje všechny požadavky a návrhy ing. Miloše Zemana prezidenta České republiky na prioritní řešení problémů v oblastech pandemie koronaviru SARS-CoV-2, neúměrnému zvyšování cen energií, rozpočtové a daňové politiky státu jako výzvu pro činnost nové vlády České republiky a parlamentu České republiky v období současné pandemické a ekonomické krize.

V Praze 26. prosince 2021 Jaroslav Hudec
předseda Národní rady KČP

RSDr. Milan Richter, CSc.,
Čestný předseda Národní rady KČP


Klub českého pohraničí, z.s. 
Národní rada

17. března 2021

Podpora prodeje a objednávek knihy k 70.výročí přijetí Zákona o ochraně státních hranic, dotisk

Vážení přátelé, členové Klubu českého pohraničí, příznivci klubu, veteráni Pohraniční stráže, členové a sympatizanti Sekcí Ochrany státních hranic,

Sekce Pohraniční stráže "Věrni zůstaneme" KČP Praha
společně s Národní radou Klubu českého pohraničí

připravily vydání knižní publikace o historii vzniku Pohraniční stráže.

Tato publikace představuje hlavní ideový námět letošního 70. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic. Jsme přesvědčeni o tom, že velká část bývalých vojáků, pohraničníků, veteránů sloužících vlasti v Pohraniční stráži, členů a příznivců Klubu českého pohraničí, a vůbec vlastenců, by tuto knihu měla vlastnit. Je opravdu inspirující a každého z nás naplňuje hrdostí k příslušnosti k elitní části ozbrojených sil bývalého Československa.

Abychom zajistili novou poptávku po této publikaci a její dotisk, potřebujeme ji opřít o nové, reálné objednávky čtenářů. To si představujeme zjistit tak, že budete pokračovat v dosavadním systému podpory prodeje a objednávky budete i nadále zasílat na příslušné krajské rady KČP cestou okresních a místních rad klubů, cestou sekcí OSH a osobními přímými objednávkami. Vzhledem k stávající finanční situaci, která i nadále není uspokojivá, bychom Vás chtěli požádat o finanční příspěvky na tisk této významné publikace. Potřebujeme abyste si knihu i nadále předpláceli složením potřebné částky do pokladen krajských rad na potvrzení příjmovým dokladem.

Krajské rady klubu a také jednotlivci nebo organizace mohou objednávat dodání publikace soustřeďováním objednávek u příslušné krajské rady i s penězi-příspěvky na tisk.

Dle časového grafu, který je uveden níže, splnit všechna přípravná opatření tak, aby byl zajištěn bezproblémový dotisk a distribuce publikace.

 • Objednávky soustředit i s penězi u krajských rad, případně u národní rady v termínu
  do 18. května 2021.
 • Předání a soustředění objednávek s poptávkou a penězi u národní rady do 23. května 2021. Odpovídají: PKR a jiné organizace
 • Dotisk knihy zajistit do konce června 2021. Zajišťuje OREGO productions s.r.o. Odpovídá: Ing. Tomeš, hospodář Národní rady
 • V distribuci pokračovat v měsíci červenci 2021 a ukončit ji do 11. 7. 2021, který všichni pohraničníci dodnes považují za Den Pohraniční stráže. Odpovídají: př, J. Hudec, 1.místopředseda Národní rady KČP, PKR a předsedové(velitelé) Sekcí OSH.

Platební styk: finance s příspěvky na tisk a objednávkami předplatitelů zasílat na peněžní účet Národní rady:

 • číslo účtu: 1943830389
 • kód banky: 0800
 • vedený u České spořitelny a.s.
 • specifický symbol: 501
 • variabilní symbol: dle rejstříku organizačních jednotek KČP (Na pomoc aktivu KČP, rok vydání 2015), u jednotlivců rozlišovací individuální číslo, minimálně pětimístné, u spolků a jiných organizací IČ.

Cena knihy je 180,- Kč. 

Kupující může za knihu zaplatit i více, je to na jeho dobrovolném uvážení. Navýšením ceny podporujete finančně činnost vlasteneckého klubu.

U těchto individuálních objednávek k nim elektronickou poštou na adresu:

 • e-mail: jardahudec@email.cz
 • nebo u objednávky do Prahy zasílejte panu Ing. Pavel Rejf, CSc. na e-mail: prejf@seznam.cz
 • Nebo poštou na adresu: 
           Klub českého pohraničí, z.s.
           Politických vězňů 1531/9
          111 21 Praha 1
  a uvádějte pečlivě rozlišovací údaje objednatele a předplatitele knihy.

Způsob dodání a cena:

Způsob dodání na dobírku dle poštovního sazebníku České pošty s.p. Při osobním odběru uvádějte místo a čas.

Pro zasílání dobírkou uveďte přesnou, funkční adresu.

O platebním styku a s peněžními příspěvky a dary se můžete poradit s hospodářem Národní rady KČP přítelem Ing. Václavem Tomešem, e-mail: vasek.tomes@seznam.cz


V Hlavním městě Praha

JUDr. Gustav Janáček v. r. - předseda
Jaroslav Hudec v. r. - první místopředseda
Národní rada Klubu českého pohraničí

Vysvětlivky zkratek:

PKR - předseda, předsedové krajských rad KČP
OSH - ochrana státních hranic
MP - místopředseda


Národní rada KČP, z.s. - Aktuality

Klub českého pohraničí je každým rokem přítomen pietního aktu na Olšanských hřbitovech v hlavním městě Praze. Na naši letošní účast na pietním aktu dne 8. května 2023, na státní svátek, neměla vliv ani nepříznivá mezinárodně politická a vojensko politická situace mající souvislost s ozbrojeným konfliktem na bývalé sovětské Ukrajině.

Vážení koledové, kolegyně, soudruzi a soudružky, Vážení přátelé, děkuji Vám všem moc za zorganizování, provedení a účast na tomto pietním aktu, za vzpomínku, tak důležitých událostí historické pravdy naší vlasti a našich nerozborných národů Čechů a Slováků. Čest Vaší práci, postojům. úcty a obhajoby historické pravdy ! Čest a sláva padlým...

V posledním dni minulého roku, 31. prosince 2022 zemřel po dlouhé nemoci bývalý náčelník generálního štábu a ministr národní obrany ČSSR a ČSFR, poslanec Federálního shromáždění Parlamentu ČSFR

Jak jsem to dnes viděl v Lidicích ? Opravdu skvěle, sešli se dlouholetí přátelé, zavzpomínalo se zanadávalo se a připomněli jsme si 80. výročí tragické události - vypálení Lidic. Atmosféra setkání čiší z fotek .

Klub českého pohraničí, z.s. již potřetí za sebou podpořil svou častí protesty a demonstrace svolané KSČM a Českým mírovým hnutím, tentokrát před velvyslanectvím USA v Praze. Protest svolaný na neděli 20. února 2022 od 14 hod. byl našimi členy a sympatizanty podpořen v početním rozsahu minimálně 25-30% celkového počtu protestujících. Byli jsme opět...