Národní rada KČP



Národní rada KČP, z.s. - Aktuality

Dne 18. července 2020 v 15: 00 hod. po ukončení 10. zasedání Národní rady Klubu českého pohraničí byl proveden plánovaný Řádový den. Nedávný Den Pohraniční stráže byl k tomu dobrou příležitostí.

Übergabe der Spenden am 10.7.2020 in Ostrava.
Zum Sommertreffen des KCP Ostrava wurden durch Egon Hammerschmidt und Uwe Seltner an Maja Vcelka Hanischova 2 Spenden in Höhe von einer Gesamtsumme von 850 EUR übergeben. Es handelte sich um die Spende der Kameradschaft "Florian Geyer" (100 EUR) und die Spendenaktion der GT und NVA.
Dort waren 33...

Před 69. roky schválilo Národní shromáždění ČSR Zákon o ochraně státních hranic. Ten reagoval na prudký nárůst útoků vnějších a vnitřních nepřátel proti státní suverenitě lidově demokratického státu, který vznikl ústavní cestou vítězstvím pracujícího lidu v Únoru 1948.

Dne 12. května 2020, předal, I. místopředseda NR KČP, přítel Jaroslav Hudec, jménem NR KČP příteli Rudolfu Zbínovi, Ph.D., - nositeli Vlasteneckého řádu KČP,

Jsem jedním z vás, kteří v letech 1954 - 1957 vykonávali službu k ochraně SH ČSR jako voják základní služby a v dalších letech, až do začátku roku 1990, když jsem odmítl složit přísahu věrnosti novému, neústavní cestou nastolenému režimu, jako voják z povolání.

Dne 17. dubna 2020 si připomenou všichni bývalí příslušnici a příslušnice Sboru národní bezpečnosti a Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti 75. výročí založení kvalitativně nového bezpečnostního orgánu, v osvobozené ČSR.

My všichni, kteří jsme vykonávali službu k ochraně státních hranic své vlasti jako pohraničníci základní služby nebo z povolání a příslušníci SNB, jsme plnili své povinnosti disciplinovaně a v souladu s právním řádem ČSR a ČSSR.

Otevřený dopis

V Praze, dne 23. 7. 2019

Pan Ing. Andrej Babiš,
předseda vlády ČR
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana

Pane předsedo vlády,

jsme znepokojeni aktuální událostí - prolomením Dekretů prezidenta republiky. Došlo k restituci majetku vdově po vojákovi Wehrmachtu, Karlu Des Fours Walderode, a ta má nárok na vrácení majetků v ČR ve výší 3 miliard korun. Přitom Walderode působil ve struktuře Abwehrstelle Prag, což byla obdoba gestapa, vojenská rozvědka sídlící v Praze. Den 18. červen 2019 vstoupí do dějin jako zrada českého národa! Rozhodnutím soudců Okresního soudu v Hradci Králové byla zneuctěna památka českých obětí Druhé světové války, bylo ukřivděno i obětem Heydrichiády. Tímto skandálním rozhodnutím soudců může být v ČR zahájeno vracení majetků takzvaným sudetským Němcům!

Je to výsledek neblahého vývoje v posledních třiceti letech a zejména v posledních několika letech. V roce 2015 na 69. sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) v Augsburku prohlásil H. Seehofer, tehdejší předseda bavorské vlády: 70 let od války také znamená 70 let od počátku vyhnání. Podle B. Posselta jsme se měli dopustit chladných válečných zločinů. Posselt se dokonce svěřil, že v blízké době by se sudetský den mohl konat v České republice. SL si dávno přál, aby došlo k přímým jednáním mezi jeho reprezentací a vládou ČR. Opakovaně se o tom zmiňoval i H. Seehofer. Pak toto přání SL opakovala A. Merkelová, kancléřka SRN, která v květnu 2012 dlela na státní návštěvě Prahy, přímo P. Nečasoví. A neblahý vývoj se urychlil. Již v počátkem r. 2013 jednal premiér Nečas v čele velké státní delegace v Mnichově. K přímým rozhovorům SL a představitelů naší vlády, zejména premiéra B. Sobotky a P. Bělobrádka, místopředsedy vlády ČR, došlo až v r. 2016 v Mnichově. Sám pan B. Posselt o tom všem na jednom ze sjezdů otevřeně mluvil. Je třeba zdůraznit, že SL nemá mezinárodně právní subjektivitu a není způsobilý k mezinárodně právním jednáním. Je zřejmé, že vláda ČR uvedeným jednáním porušila právní normy. Kromě toho SL v posledních letech neustále plánuje konání příštích sjezdů v ČR. Přitom byli "sudetští" Němci už na Norimberském soudu žalováni a souzeni jako zločinné spolčení. Odsouzen byl jejich podstatný podíl na rozvrácení a zničení republikánsko-demokratické podstaty státu ČSR.

Naprosto nepřijatelnou skutečností je, že na akcích SL, včetně sjezdů, sedí naši diplomaté a mlčí. Naši diplomaté by se měli akcí SL zúčastňovat jen tehdy, když na místě nebo následně diplomatickou cestou budou protestovat proti všemu, co je přepisováním historie, porušováním, jaltské a postupimské dohody, Pařížské reparační úmluvy, co porušuje naše zájmy. Prolamováním Dekretů prezidenta republiky se posouváme ke stanovisku legality a legitimity nacistického a protektorátního pořádku. Ve hře o dekrety však nejde pouze o majetek. Prof. dr. V. Pavlíček, DrSc., výslovně uvádí: "Dekrety prezidenta republiky... vyjadřují diskontinuitu s nacistickým a od něho odvozeným protektorátním právním řádem prosazeným ve válce na našem území. Vyjadřují právo národa na odpor proti agresorovi. Upravovaly ve válce způsob obrany proti Německu a jeho spojencům, po válce postavily základy obnovy demokratického státu ..."

Prolamováním Dekretů prezidenta republiky dochází k zásadnímu podkopávání naší státnosti!!!

Pane předsedo vlády, žádáme Vás o rozhodné odsouzení tohoto jednání českého soudu, o vyvolání zákonodárné iniciativy, aby byly v budoucnosti znemožněny podobné vlastizrádné skutky. A to až po změny v ústavě - například ve smyslu zakotvení Dekretů prezidenta republiky mezi základní ústavní zákony, a až po změnu v postavení soudů v našem právním systému.

S pozdravem

Pražská rada Klubu českého pohraničí, z. s.
Politických vězňů 9                                                                                 Ing. Václav Tomeš
111 21 Praha 1                                                                                                   předseda

Verze PDF