Národní rada KČP

Národní rada KČP, z.s. - Aktuality

15. března 1939 obsazením zbývající části Československa německými brannými silami, bylo zahájeno tragické období Protektorátu Čechy a Morava, které zaplatili tím nejlepším, svým životem, nejlepší synové a dcery českého a slovenského lidu, kteří se nepodvolili okupační moci.

Mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Kubánské republiky
v České republice, její Excelence Saylín Martínez Tarrío přijala
21. února 2024 člena VNR KČP Mgr. Zdeňka Dragouna, pověřeného předsedou Národní rady KČP zastupováním Národní rady KČP při přijetí.

Podle tradice mají být Vánoce obdobím míru, spokojenosti a klidu. Lidé by měli zapomenout na hádky a rozepře. Rodiny by se měly setkat a společně si tyto svátky užívat. Také se blíží konec roku a řada z nás rekapituluje to, co jim ten končící rok dal a co jim vzal. K takové atmosféře klidu, pohody a rozjímání však musí být...

Klub českého pohraničí je každým rokem přítomen pietního aktu na Olšanských hřbitovech v hlavním městě Praze. Na naši letošní účast na pietním aktu dne 8. května 2023, na státní svátek, neměla vliv ani nepříznivá mezinárodně politická a vojensko politická situace mající souvislost s ozbrojeným konfliktem na bývalé sovětské Ukrajině.