Národní rada KČP

VÝZVA ČESKOSLOVENSKÝM POHRANIČNÍKŮM

Přátelé ve zbrani!

My všichni, kteří jsme vykonávali službu k ochraně státních hranic své vlasti jako pohraničníci základní služby nebo z povolání a příslušníci SNB, jsme plnili své povinnosti disciplinovaně a v souladu s právním řádem ČSR a ČSSR.

Po listopadovém neústavním převratu v roce 1989 jsme byli donuceni bránit pravdu o naší službě vlasti proti pomluvám a hrubým urážkám včetně označení Pohraniční stráže a orgánů ochrany státních hranic jako zločineckých organizací.

V boji proti nositelům těchto urážek jsme obstáli. Ve druhé polovině devadesátých let jsme přešli od místních schůzek pohraničníků k založení sekce OSH v rámci vlasteneckého KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ. Vstoupili do něj nejdříve lidé v místech působnosti bývalých brigád PS a také v Praze. Postupně vznikaly tyto sekce v rámci působnosti Krajských rad KČP a také za účasti pomocníků PS. Dnes jsou tyto sekce motorem činnosti KĆP.

Děkuji vám dnes za věrnost a hrdost na svou službu vlasti, kterou projevujete pod prapory, jež symbolizují bojové zástavy brigád PS na našich setkáních i za aktivní činnost v místech vašeho současného života, v dopisovatelské činnosti a za aktivní působení na děti a mládež. Hlavně však děkuji organizátorům těchto akcí. Jsem přesvědčen, že vaše práce své výsledky přináší a bude stále více přinášet v uvědomělém vlastenectví nastupujících generací.

Přátelé pohraničníci!

Hlavní příčinou úspěchů naší služby byla naše vysoká disciplína na všech stupních výstavby PS od pohraničních rot a oddělení OSH a pasových kontrol až po štáby všech stupňů velení. Naším vzorem byl zejména Genpor. Ing. František Šádek. Jsem si jist, že kdyby byl dnes mezi námi, pak by tuto výzvu podepsal jako první.

Tradice vysoké disciplíny a osobní kázně ve vztahu k naší službě a k naší společnosti nás pohraničníky zavazuje i v době, kdy je naše vlast ve velkém nebezpečí v souvislosti s pandemií Koronaviru.

VYZÝVÁM VÁS:

 1. K důslednému plnění požadavků vlády ČR při dodržování vydaných opatření ke snížení důsledků a k postupnému zastavení současného nebezpečí pro nás všechny.

BUĎME V TOM PŘÍKLADEM VŠEM OBČANŮM!

 1. Bude-li korona vir působit dlouhodobě, může způsobit různé sociální problémy včetně výpadků zásobování, růst nezaměstnanosti a s tím souvisejícím nedostatkem peněz jednotlivců a celých skupin občanů pro životní potřeby svých rodin. To se může projevit v nárůstu zločinnosti, agresivity, krádeží, ničení objektů a rabování až po fyzické napadání občanů jednotlivci a skupinami lidí, kteří už dnes těžce překonávají své problémy. A zejména těch, kteří dlouhodobě žijí na úkor společnosti. Informujte včas policii o případech neobvyklého pohybu takových osob v blízkostech vašeho života a podle možností poskytněte postiženým pomoc. Dá se o očekávat, že oslabení pozornosti obyvatelstva využijí různí spekulanti k naplnění svých bezohledných, sobeckých zájmů na úkor poctivých lidí.
 2. Dá se také očekávat, že oslabení naší ekonomické situace a naší pozornosti k vlastenectví budou zneužívat potomci nacistických okupantů a jejich kolaborantů k zesílení útoků na Benešovy dekrety v souvislosti s jejich odsunem. Na tyto pokusy musíme včas reagovat v místech, kde se tak stane a informovat orgány KČP.
 3. Pokud budou v platnosti nařízení vlády, nedoporučuji konat shromáždění k 69. výročí Zákona OSH. Oslavme toto výročí zvýšenou pozorností k našim starším a nemocným spolubojovníkům a k opravám či údržbě památníků lidí, kteří položili své životy při ochraně státních hranic. Budeme-li požádáni, poskytněme pomoc současným ochráncům státních hranic. Celostátní setkání ochránců státních hranic je plánováno a zajištěno na 12. červen 2021 v Nymburce.
 4. Akce k 75. výročí osvobození naší vlasti upřesní vedení NR KČP. Tradičně se jich zúčastníme s občany v místech našich bydlišť. Přeji vám a vašim rodinám hlavně dost sil a zdraví k překonání krizové situace a k načerpání sil do nekonečné vlastenecké práce.

V Praze 24. 3. 3020

Plk. PS RSDr. Milan Richter, CSc.
Čestný předseda NR KČP a zakladatel sekcí OSH KČP


Plán NR KČP na rok 2020

07. 01. 2020

 • 18. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: M. Vlašín

04. 02. 2020

 • 19. zasedání vedení NR - Vede: M. Vlašín, Ověření zápisu: G. Janáček

22. 02. 2020 

 • 09. zasedání NR - Vede: G. Janáček

10. 03. 2020

 • 20. zasedání vedení NR - Vede: J. Hudec, Ověření zápisu: Z. Cincibus

07. 04. 2020

 • 21. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: J. Hudec

12. 05. 2020

 • 22. zasedání vedení NR - Vede: Z. Cincibus, Ověření zápisu: A. Valentová

02. 06. 2020

 • 23. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: Z. Cincibus

20. 06. 2020

 • 10. zasedání NR - Vede: J. Hudec

Rámcový plán na druhé pololetí bude upřesněn později

07. 07. 2020

 • 24. zasedání vedení NR - Vede: M. Vlašín, Ověření zápisu: G. Janáček

04. 08. 2020

 • 25. zasedání vedení NR - Vede: A. Valentová,Ověření zápisu: J. Kozáková

08. 09. 2020

 • 26. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: J. Hudec

19. 09. 2020

 • 11. zasedání NR - Vede: M. Vlašín

13. 10. 2020

 • 27. zasedání vedení NR - Vede: Z. Cincibus, Ověření zápisu: G. Janáček

10. 11. 2020

 • 28. zasedání vedení NR - Vede: J. Hudec, Ověření zápisu: M. Vlašín

08. 12. 2020

 • 29. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: A. Valentová

19. 12. 2020

 • 12. zasedání NR - Vede: G. Janáček

Národní rada KČP, z.s. - Aktuality

Vedení Národní rady se dne 3. 12. 2019 podrobně zabývalo pomlouvačnou, urážlivou, dlouhodobě vedenou kampaní překrucující fakta o historii střežení československé státní hranice ve vysílání České televize, zaměřené proti Klubu českého pohraničí, z.s. Konstatujeme, že naše trpělivost s Českou televizí je u konce a zvažujeme proti ní zásadní právní...
Tisková zpráva Klubu českého pohraničí, z. s.
a spolku Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů

DUKLA 1944

05.10.2019
Symbol statečnosti národů Československa v bojích za svobodu a nezávislost

Přátelé pohraničníci pomocníci Pohraniční stráže, rodinní příslušníci a přátelé čs.pohraničníků ! Dnes společně oslavíme 68. výročí přijetí zákona č. 69/1951 Sb. Národního shromáždění republiky Československé ze dne 11. července 1951.

Pan Ing. Andrej Babiš,
předseda vlády ČR
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana

Blíží se výročí přepadení SSSR fašistickým Německem 21. červen 1941. za přípravu, rozpoutání a vedení druhé světové války (1939-1945). Tak velkou válku nemohla připravit a vést jen skupina vůdců, zločinců, bez podpory národa. Německý národ byl vychováván v celé své historii v duchu násilí, nadřazenosti, výjimečnosti nad ostatními. Hitler nevytvořil...

Otevřený dopis

V Praze, dne 23. 7. 2019

Pan Ing. Andrej Babiš,
předseda vlády ČR
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana

Pane předsedo vlády,

jsme znepokojeni aktuální událostí - prolomením Dekretů prezidenta republiky. Došlo k restituci majetku vdově po vojákovi Wehrmachtu, Karlu Des Fours Walderode, a ta má nárok na vrácení majetků v ČR ve výší 3 miliard korun. Přitom Walderode působil ve struktuře Abwehrstelle Prag, což byla obdoba gestapa, vojenská rozvědka sídlící v Praze. Den 18. červen 2019 vstoupí do dějin jako zrada českého národa! Rozhodnutím soudců Okresního soudu v Hradci Králové byla zneuctěna památka českých obětí Druhé světové války, bylo ukřivděno i obětem Heydrichiády. Tímto skandálním rozhodnutím soudců může být v ČR zahájeno vracení majetků takzvaným sudetským Němcům!

Je to výsledek neblahého vývoje v posledních třiceti letech a zejména v posledních několika letech. V roce 2015 na 69. sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) v Augsburku prohlásil H. Seehofer, tehdejší předseda bavorské vlády: 70 let od války také znamená 70 let od počátku vyhnání. Podle B. Posselta jsme se měli dopustit chladných válečných zločinů. Posselt se dokonce svěřil, že v blízké době by se sudetský den mohl konat v České republice. SL si dávno přál, aby došlo k přímým jednáním mezi jeho reprezentací a vládou ČR. Opakovaně se o tom zmiňoval i H. Seehofer. Pak toto přání SL opakovala A. Merkelová, kancléřka SRN, která v květnu 2012 dlela na státní návštěvě Prahy, přímo P. Nečasoví. A neblahý vývoj se urychlil. Již v počátkem r. 2013 jednal premiér Nečas v čele velké státní delegace v Mnichově. K přímým rozhovorům SL a představitelů naší vlády, zejména premiéra B. Sobotky a P. Bělobrádka, místopředsedy vlády ČR, došlo až v r. 2016 v Mnichově. Sám pan B. Posselt o tom všem na jednom ze sjezdů otevřeně mluvil. Je třeba zdůraznit, že SL nemá mezinárodně právní subjektivitu a není způsobilý k mezinárodně právním jednáním. Je zřejmé, že vláda ČR uvedeným jednáním porušila právní normy. Kromě toho SL v posledních letech neustále plánuje konání příštích sjezdů v ČR. Přitom byli "sudetští" Němci už na Norimberském soudu žalováni a souzeni jako zločinné spolčení. Odsouzen byl jejich podstatný podíl na rozvrácení a zničení republikánsko-demokratické podstaty státu ČSR.

Naprosto nepřijatelnou skutečností je, že na akcích SL, včetně sjezdů, sedí naši diplomaté a mlčí. Naši diplomaté by se měli akcí SL zúčastňovat jen tehdy, když na místě nebo následně diplomatickou cestou budou protestovat proti všemu, co je přepisováním historie, porušováním, jaltské a postupimské dohody, Pařížské reparační úmluvy, co porušuje naše zájmy. Prolamováním Dekretů prezidenta republiky se posouváme ke stanovisku legality a legitimity nacistického a protektorátního pořádku. Ve hře o dekrety však nejde pouze o majetek. Prof. dr. V. Pavlíček, DrSc., výslovně uvádí: "Dekrety prezidenta republiky... vyjadřují diskontinuitu s nacistickým a od něho odvozeným protektorátním právním řádem prosazeným ve válce na našem území. Vyjadřují právo národa na odpor proti agresorovi. Upravovaly ve válce způsob obrany proti Německu a jeho spojencům, po válce postavily základy obnovy demokratického státu ..."

Prolamováním Dekretů prezidenta republiky dochází k zásadnímu podkopávání naší státnosti!!!

Pane předsedo vlády, žádáme Vás o rozhodné odsouzení tohoto jednání českého soudu, o vyvolání zákonodárné iniciativy, aby byly v budoucnosti znemožněny podobné vlastizrádné skutky. A to až po změny v ústavě - například ve smyslu zakotvení Dekretů prezidenta republiky mezi základní ústavní zákony, a až po změnu v postavení soudů v našem právním systému.

S pozdravem

Pražská rada Klubu českého pohraničí, z. s.
Politických vězňů 9                                                                                 Ing. Václav Tomeš
111 21 Praha 1                                                                                                   předseda

Verze PDF