Národní rada KČP

Plán jednání vedení NR KČP
a Pléna NR KČP na II. pololetí roku 2019.

Bez názvu 1

datum

Zasedání NR

Zasedání vedení NR

Řídí zasedání

Ověření zápisu

2. července

 

13

M. Vlašín

G. Janáček

6. srpna

 

14

G. Janáček

Z. Cincibus

17. srpna

v 6

 

A.    Valentová

J. Kozáková

10. září

 

15

G. Janáček

M. Vlašín

1. října

 

16

Z. Cincibus

V. Kuchta

19. října

v 7

 

G. Janáček

A. Valentová

12. listopadu

 

17

       M. Vlašín

J. Kozáková

3. prosince

 

18

J. Kozáková

Z. Cincibus

20. prosince

v 8

 

G. Janáček

M. Hudec

 

Prosím všechny členy vedení a důsledné připravení se na jednání a u těch, kteří budou řídit zasedání je pak nutná konsultace s předsedou NR.

v Na zasedáních vedení NR bude trvale zařazován bod – Zásadní informace a požadavky z Krajských rad.

v Prosím o účast přátel ze Slovenska a Německa

předseda NR KČP
JUDr. Gustav Janáček v. r.


Národní rada KČP, z.s. - Aktuality

Tisková zpráva Klubu českého pohraničí, z. s.
a spolku Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů

DUKLA 1944

05.10.2019
Symbol statečnosti národů Československa v bojích za svobodu a nezávislost

Přátelé pohraničníci pomocníci Pohraniční stráže, rodinní příslušníci a přátelé čs.pohraničníků ! Dnes společně oslavíme 68. výročí přijetí zákona č. 69/1951 Sb. Národního shromáždění republiky Československé ze dne 11. července 1951.

Blíží se výročí přepadení SSSR fašistickým Německem 21. červen 1941. za přípravu, rozpoutání a vedení druhé světové války (1939-1945). Tak velkou válku nemohla připravit a vést jen skupina vůdců, zločinců, bez podpory národa. Německý národ byl vychováván v celé své historii v duchu násilí, nadřazenosti, výjimečnosti nad ostatními. Hitler nevytvořil...

Klub českého pohraničí, zapsaný spolek, který plní již 26 let své poslání v souladu s odkazem zakladatelů ČSR T. G. Masaryka, Dr. E. Beneše a M. R. Štefánika odmítá snahu organizátorů nátlakových akcí proti demokraticky zvoleným představitelům ČR. NR KČP považuje tyto akce za projev nesouhlasu s výsledky demokratických voleb uskutečněných v letech...

Tato kauza se táhne již přes padesát let. V sedmdesátých letech W.Brandt slíbil proplacení německých válečných reparací naší republice. Postupně slibovali další němečtí politici. Až H.D.Genscher byl posledním politikem, který tuto povinnost sliboval jako podmínku po sjednocení dvou německých států. Skutečnost je taková, že nám doposud Německo...