Národní rada KČPNárodní rada KČP, z.s. - Aktuality

Klub českého pohraničí je každým rokem přítomen pietního aktu na Olšanských hřbitovech v hlavním městě Praze. Na naši letošní účast na pietním aktu dne 8. května 2023, na státní svátek, neměla vliv ani nepříznivá mezinárodně politická a vojensko politická situace mající souvislost s ozbrojeným konfliktem na bývalé sovětské Ukrajině.

Vážení koledové, kolegyně, soudruzi a soudružky, Vážení přátelé, děkuji Vám všem moc za zorganizování, provedení a účast na tomto pietním aktu, za vzpomínku, tak důležitých událostí historické pravdy naší vlasti a našich nerozborných národů Čechů a Slováků. Čest Vaší práci, postojům. úcty a obhajoby historické pravdy ! Čest a sláva padlým...

V posledním dni minulého roku, 31. prosince 2022 zemřel po dlouhé nemoci bývalý náčelník generálního štábu a ministr národní obrany ČSSR a ČSFR, poslanec Federálního shromáždění Parlamentu ČSFR