Národní rada KČP


Plán NR KČP na rok 2020

07. 01. 2020

 • 18. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: M. Vlašín

04. 02. 2020

 • 19. zasedání vedení NR - Vede: M. Vlašín, Ověření zápisu: G. Janáček

22. 02. 2020 

 • 09. zasedání NR - Vede: G. Janáček

10. 03. 2020

 • 20. zasedání vedení NR - Vede: J. Hudec, Ověření zápisu: Z. Cincibus

07. 04. 2020

 • 21. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: J. Hudec

12. 05. 2020

 • 22. zasedání vedení NR - Vede: Z. Cincibus, Ověření zápisu: A. Valentová

02. 06. 2020

 • 23. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: Z. Cincibus

20. 06. 2020

 • 10. zasedání NR - Vede: J. Hudec

Rámcový plán na druhé pololetí bude upřesněn později

07. 07. 2020

 • 24. zasedání vedení NR - Vede: M. Vlašín, Ověření zápisu: G. Janáček

04. 08. 2020

 • 25. zasedání vedení NR - Vede: A. Valentová,Ověření zápisu: J. Kozáková

08. 09. 2020

 • 26. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: J. Hudec

19. 09. 2020

 • 11. zasedání NR - Vede: M. Vlašín

13. 10. 2020

 • 27. zasedání vedení NR - Vede: Z. Cincibus, Ověření zápisu: G. Janáček

10. 11. 2020

 • 28. zasedání vedení NR - Vede: J. Hudec, Ověření zápisu: M. Vlašín

08. 12. 2020

 • 29. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: A. Valentová

19. 12. 2020

 • 12. zasedání NR - Vede: G. Janáček

Národní rada KČP, z.s. - Aktuality

Dne 12. května 2020, předal, I. místopředseda NR KČP, přítel Jaroslav Hudec, jménem NR KČP příteli Rudolfu Zbínovi, Ph.D., - nositeli Vlasteneckého řádu KČP,

Jsem jedním z vás, kteří v letech 1954 - 1957 vykonávali službu k ochraně SH ČSR jako voják základní služby a v dalších letech, až do začátku roku 1990, když jsem odmítl složit přísahu věrnosti novému, neústavní cestou nastolenému režimu, jako voják z povolání.

Dne 17. dubna 2020 si připomenou všichni bývalí příslušnici a příslušnice Sboru národní bezpečnosti a Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti 75. výročí založení kvalitativně nového bezpečnostního orgánu, v osvobozené ČSR.

My všichni, kteří jsme vykonávali službu k ochraně státních hranic své vlasti jako pohraničníci základní služby nebo z povolání a příslušníci SNB, jsme plnili své povinnosti disciplinovaně a v souladu s právním řádem ČSR a ČSSR.

V souvislosti s mým ukončením funkce předsedy Středočeské KR KČP plk. Ing. Jiřího Vrzala, chtěl bych vám všem poděkovat za krásná léta spolupráce a kamarádství.

Vedení Národní rady se dne 3. 12. 2019 podrobně zabývalo pomlouvačnou, urážlivou, dlouhodobě vedenou kampaní překrucující fakta o historii střežení československé státní hranice ve vysílání České televize, zaměřené proti Klubu českého pohraničí, z.s. Konstatujeme, že naše trpělivost s Českou televizí je u konce a zvažujeme proti ní zásadní právní...
Tisková zpráva Klubu českého pohraničí, z. s.
a spolku Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů

DUKLA 1944

05.10.2019
Symbol statečnosti národů Československa v bojích za svobodu a nezávislost

Otevřený dopis

V Praze, dne 23. 7. 2019

Pan Ing. Andrej Babiš,
předseda vlády ČR
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana

Pane předsedo vlády,

jsme znepokojeni aktuální událostí - prolomením Dekretů prezidenta republiky. Došlo k restituci majetku vdově po vojákovi Wehrmachtu, Karlu Des Fours Walderode, a ta má nárok na vrácení majetků v ČR ve výší 3 miliard korun. Přitom Walderode působil ve struktuře Abwehrstelle Prag, což byla obdoba gestapa, vojenská rozvědka sídlící v Praze. Den 18. červen 2019 vstoupí do dějin jako zrada českého národa! Rozhodnutím soudců Okresního soudu v Hradci Králové byla zneuctěna památka českých obětí Druhé světové války, bylo ukřivděno i obětem Heydrichiády. Tímto skandálním rozhodnutím soudců může být v ČR zahájeno vracení majetků takzvaným sudetským Němcům!

Je to výsledek neblahého vývoje v posledních třiceti letech a zejména v posledních několika letech. V roce 2015 na 69. sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) v Augsburku prohlásil H. Seehofer, tehdejší předseda bavorské vlády: 70 let od války také znamená 70 let od počátku vyhnání. Podle B. Posselta jsme se měli dopustit chladných válečných zločinů. Posselt se dokonce svěřil, že v blízké době by se sudetský den mohl konat v České republice. SL si dávno přál, aby došlo k přímým jednáním mezi jeho reprezentací a vládou ČR. Opakovaně se o tom zmiňoval i H. Seehofer. Pak toto přání SL opakovala A. Merkelová, kancléřka SRN, která v květnu 2012 dlela na státní návštěvě Prahy, přímo P. Nečasoví. A neblahý vývoj se urychlil. Již v počátkem r. 2013 jednal premiér Nečas v čele velké státní delegace v Mnichově. K přímým rozhovorům SL a představitelů naší vlády, zejména premiéra B. Sobotky a P. Bělobrádka, místopředsedy vlády ČR, došlo až v r. 2016 v Mnichově. Sám pan B. Posselt o tom všem na jednom ze sjezdů otevřeně mluvil. Je třeba zdůraznit, že SL nemá mezinárodně právní subjektivitu a není způsobilý k mezinárodně právním jednáním. Je zřejmé, že vláda ČR uvedeným jednáním porušila právní normy. Kromě toho SL v posledních letech neustále plánuje konání příštích sjezdů v ČR. Přitom byli "sudetští" Němci už na Norimberském soudu žalováni a souzeni jako zločinné spolčení. Odsouzen byl jejich podstatný podíl na rozvrácení a zničení republikánsko-demokratické podstaty státu ČSR.

Naprosto nepřijatelnou skutečností je, že na akcích SL, včetně sjezdů, sedí naši diplomaté a mlčí. Naši diplomaté by se měli akcí SL zúčastňovat jen tehdy, když na místě nebo následně diplomatickou cestou budou protestovat proti všemu, co je přepisováním historie, porušováním, jaltské a postupimské dohody, Pařížské reparační úmluvy, co porušuje naše zájmy. Prolamováním Dekretů prezidenta republiky se posouváme ke stanovisku legality a legitimity nacistického a protektorátního pořádku. Ve hře o dekrety však nejde pouze o majetek. Prof. dr. V. Pavlíček, DrSc., výslovně uvádí: "Dekrety prezidenta republiky... vyjadřují diskontinuitu s nacistickým a od něho odvozeným protektorátním právním řádem prosazeným ve válce na našem území. Vyjadřují právo národa na odpor proti agresorovi. Upravovaly ve válce způsob obrany proti Německu a jeho spojencům, po válce postavily základy obnovy demokratického státu ..."

Prolamováním Dekretů prezidenta republiky dochází k zásadnímu podkopávání naší státnosti!!!

Pane předsedo vlády, žádáme Vás o rozhodné odsouzení tohoto jednání českého soudu, o vyvolání zákonodárné iniciativy, aby byly v budoucnosti znemožněny podobné vlastizrádné skutky. A to až po změny v ústavě - například ve smyslu zakotvení Dekretů prezidenta republiky mezi základní ústavní zákony, a až po změnu v postavení soudů v našem právním systému.

S pozdravem

Pražská rada Klubu českého pohraničí, z. s.
Politických vězňů 9                                                                                 Ing. Václav Tomeš
111 21 Praha 1                                                                                                   předseda

Verze PDF