Národní rada KČP - aktuality

Tato kauza se táhne již přes padesát let. V sedmdesátých letech W.Brandt slíbil proplacení německých válečných reparací naší republice. Postupně slibovali další němečtí politici. Až H.D.Genscher byl posledním politikem, který tuto povinnost sliboval jako podmínku po sjednocení dvou německých států. Skutečnost je taková, že nám doposud Německo...

KČP jako mírové a vlastenecké sdružení rozhodně protestuje a jednoznačně odsuzuje vojenský raketový útok na Sýrii, který v noci na sobotu dne 14. 4. 2018 uskutečnili USA, Francie a V. Británie. Tento pirátský útok byl bezprecedentním porušením mezinárodního práva bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN. Svévolně se postavili do role vykonavatele trestu,...

VELKÁ HRA

19.03.2018

"Signatář Dohody o vzájemné spolupráci mezi spolky KČP a VETERÁNI OZBROJENÝCH SIL a BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ plk, genšt. v. v. ing. Ladislav Petráš se kvalifikovaně zabývá problematikou vnitropolitické a mezinárodní situace. Po dohovoru s ním zveřejňujeme jedno z jeho zamyšlení: "

V době, kdy se po vlastizrádné omluvě V.Havla Sudetským Němcům začaly v naší zemi přepisovat dějiny, přichází Pražská radnice s rozhodnutím sejmout ze Staroměstské radnice pamětní desku, která oznamuje neměnnou pravdu, že Prahu osvobodila 9. května 1945 Rudá armáda a že jejímu osvoboditeli, hrdinovi SSSR, maršálu I.S.Koněvovi, Praha z vděčnosti...

v souladu s rozhodnutím krajské a okresní rady KČP Vás zveme na jihočeský klubový Den Edvarda Beneše, který se uskuteční v pátek, 26.května 2017 od 11,00 hod. v Sezimově Ústí, v prostorách parku Památníku Edvarda Beneše, před hrobkou manželů Hany a Edvarda Benešových. Slavnostní ceremoniál proběhne v režii Úřadu vlády ČR za řízení Hradní stráže...

V pondělí 19.12.2016 se ve společenkém sále "Domu seniorů" v Lanškrouně uskutečnilo milé a srdečné setkání. Skupina funkcionářů KČP z.s. Prahy Královehradeckého kraje a okresu Trutnov, vedená přítelem Dr. Milanem Richtrem Csc., spolu s přáteli Dr. Jaroslavem Nehybou, Zdeňkem Pilařem, Václavem Kriegelem a Pavlem Milerem přijela navštívit téměř v...

V sobotu 24. prosince 2016 by se dožil 95. let bývalý náměstek ministra národní obrany ČSSR, náčelník Hlavní správy PS OSH, poslanec Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR, místopředseda Ústředního výboru Československého svazu protifašistických bojovníků genpor. Ing. František Šádek.