Předseda NR KČP

SVĚT VSTUPUJE DO OBDOBÍ RYCHLÝCH ZMĚN MEZINÁRODNĚ POLITICKÉ A VOJENSKO POLITICKÉ SITUACE

V národní radě se prozatím nepodařilo uvést do činnosti Historicko dokumentační a ediční komise. Prozatím také nebyla zkompletována lektorská skupina při Národní radě KČP pro potřeby územních rad. Neplní se tak usnesení XI. Národního sněmu, který toto uložil národní radě v úkolech číslo 9 a 14.

Při Velikonoční mírové demonstraci v Táboře (1.4.2023) zazněl významný projev pana Jana Campbell, předsedy Akademické rady Institutu české levice.

V projevu uvedl, cituji: "Jestliže Klub českého pohraničí je legálním zapsaným spolkem s celostátní působností, rozvinutou organizační strukturou a má svůj vyhraněný ideologický program, pomocí kterého se snaží prosadit uvnitř sociálního vztahu svoji vlastní vůli, pak má i povinnost identifikovat, vychovávat a vzdělávat skutečné národní elity, které dosavadní nadnárodní řízení nepotřebuje.

Národní elity jsou potřeba, aby činnost členů a akce Klubu českého pohraničí, které byly původně zaměřeny výhradně na českoněmecké soužití v pohraničních oblastech a na interpretaci událostí, aktů a činů týkajících se tohoto soužití, mohly být rozšířeny, mohly se aktivně účastnit probíhajícího procesu proměny světa z unipolárního modelu v multipolární a mohly spoluformovat jeho vlivové zázemí tak, aby nebylo možné Klubu českého pohraničí, Společnosti Ludvíka Svobody a žádnému příznivci levicového smýšlení dokázat tematickou vyprázdněnost a neschopnost organizovat akce většího rozsahu, na kterých by existovala možnost oslovit zájmovou veřejnost a zvýšit počty a kvalitu podporovatelů." Konec citace.

Osobně si coby předseda Národní rady KČP uvědomuji závažnost těchto slov a také cítím odpovědnost za to, aby se nám podařilo tyto vznešené cíle klubu naplnit.

Zcela nedávno se konal v litevském Vilniusu summit NATO, kterého se účastnili také naši nejvyšší političtí činitelé. Závěry summitu jsou pro naši republiku závazné a nelze je brát na lehkou váhu. V sázce je, zda-li se podaří udržet konfrontaci mezi kolektivnám Západem, kam nyní patříme, a Ruskou federací v rozumné míře bez rozhoření světového válečného požáru. To zdaleka není vše. Proběhne také vrcholné jednání států BRICS a jednání Ruské federace a Afriky. Půjde o mohutné impulsy zrychlující se přeměny světa z unipolárního na multipolární. Tomu musíme jako členové velkého vlaasteneckého spolku dobře rozumět.

Z těchto důvodů jsem nechal zřídit novou rubriku na stránkách KČP v rámci rubriky Národní rady KČP, kde chci nechat publikovat názory, analýzy, závěry a doporučení z toho co se děje, členů klubu a našich podporovatelů a také důležité dokumenty.

Rubriku zahajujeme analyzováním závěrů summitu NATO v litevském Vilniusu.

plk. v.v. Ing. Ladislav Petráš, člen KČP z klubu v Českých Budějovicích nás bude informovat v sérii několika článků o tomto důležitém summitu.

Jaroslav Hudec
předseda Národní rady KČP


Aktuality: