Předseda NR KČP

SVĚT VSTUPUJE DO OBDOBÍ RYCHLÝCH ZMĚN MEZINÁRODNĚ POLITICKÉ A VOJENSKO POLITICKÉ SITUACE

V národní radě se prozatím nepodařilo uvést do činnosti Historicko dokumentační a ediční komise. Prozatím také nebyla zkompletována lektorská skupina při Národní radě KČP pro potřeby územních rad. Neplní se tak usnesení XI. Národního sněmu, který toto uložil národní radě v úkolech číslo 9 a 14.

Při Velikonoční mírové demonstraci v Táboře (1.4.2023) zazněl významný projev pana Jana Campbell, předsedy Akademické rady Institutu české levice.

V projevu uvedl, cituji: "Jestliže Klub českého pohraničí je legálním zapsaným spolkem s celostátní působností, rozvinutou organizační strukturou a má svůj vyhraněný ideologický program, pomocí kterého se snaží prosadit uvnitř sociálního vztahu svoji vlastní vůli, pak má i povinnost identifikovat, vychovávat a vzdělávat skutečné národní elity, které dosavadní nadnárodní řízení nepotřebuje.

Národní elity jsou potřeba, aby činnost členů a akce Klubu českého pohraničí, které byly původně zaměřeny výhradně na českoněmecké soužití v pohraničních oblastech a na interpretaci událostí, aktů a činů týkajících se tohoto soužití, mohly být rozšířeny, mohly se aktivně účastnit probíhajícího procesu proměny světa z unipolárního modelu v multipolární a mohly spoluformovat jeho vlivové zázemí tak, aby nebylo možné Klubu českého pohraničí, Společnosti Ludvíka Svobody a žádnému příznivci levicového smýšlení dokázat tematickou vyprázdněnost a neschopnost organizovat akce většího rozsahu, na kterých by existovala možnost oslovit zájmovou veřejnost a zvýšit počty a kvalitu podporovatelů." Konec citace.

Osobně si coby předseda Národní rady KČP uvědomuji závažnost těchto slov a také cítím odpovědnost za to, aby se nám podařilo tyto vznešené cíle klubu naplnit.

Zcela nedávno se konal v litevském Vilniusu summit NATO, kterého se účastnili také naši nejvyšší političtí činitelé. Závěry summitu jsou pro naši republiku závazné a nelze je brát na lehkou váhu. V sázce je, zda-li se podaří udržet konfrontaci mezi kolektivnám Západem, kam nyní patříme, a Ruskou federací v rozumné míře bez rozhoření světového válečného požáru. To zdaleka není vše. Proběhne také vrcholné jednání států BRICS a jednání Ruské federace a Afriky. Půjde o mohutné impulsy zrychlující se přeměny světa z unipolárního na multipolární. Tomu musíme jako členové velkého vlaasteneckého spolku dobře rozumět.

Z těchto důvodů jsem nechal zřídit novou rubriku na stránkách KČP v rámci rubriky Národní rady KČP, kde chci nechat publikovat názory, analýzy, závěry a doporučení z toho co se děje, členů klubu a našich podporovatelů a také důležité dokumenty.

Rubriku zahajujeme analyzováním závěrů summitu NATO v litevském Vilniusu.

plk. v.v. Ing. Ladislav Petráš, člen KČP z klubu v Českých Budějovicích nás bude informovat v sérii několika článků o tomto důležitém summitu.

Jaroslav Hudec
předseda Národní rady KČP


Aktuality:


Po dlouhých čtyřech letech se nám podařilo uskutečnit společenské setkání, kterého se účastnil plukovník kozáctva Sergej Borisovič Volkov a přítel Jaroslav Hudec, předseda Národní rady KČP. Setkání proběhlo v hlavním městě Praze na sekretariátu Národní rady Klubu českého pohraničí. Hlavním a jediným bodem programu bylo předání nejvyššího ocenění,

Spolek Veterán policie České republiky, z. s., kterého jsem aktivním členem již od 1.1. 2008, uskutečnil nedávno významný pietní akt. Původně jsem předpokládal se účastnit, ale moje zdravotní omezení mi to pro tentokrát neumožnilo. Členy KČP rád informuji o aktivitách nám přátelského spolku, s kterým na mnoha místech naší krásné vlasti...