plk. PS v. v. KVÍDERA Miloslav

* 21. 05. 1951 – † 04. 08. 2020
* 21. 05. 1951 – † 04. 08. 2020

Za druhé světové války poznal totální nasazení a dále vězení za sabotáž na šachtě sv. Trojice ve Slezské Ostravě a později deportaci do pracovně výchovného tábora. Zachránilo ho až osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.

V roce 1945 po osvobození republiky vstoupil do řad Revoluční gardy a v krátké době se stal příslušníkem nově vytvořeného Sboru národní bezpečnosti. Po absolvování základního výcviku byl převelen na pohraniční útvar SNB. Zúčastnil se bojů proti banderovcům na Slovensku v útvaru SNB - praporu DUB. Po skončení likvidace banderovských tlup byl přeložen do jižních Čech ke střežení státní hranice.

Od roku 1951 celý svůj produktivní život prožil u Pohraniční stráže a věnoval se ochraně a obraně státní hranice. Prošel funkcemi velitel čety, roty, praporu, náčelníka operačního oddělení, velitele 7. sušické brigády Pohraniční stráže a svoji činnost ukončil jako velitel 15. brigády Pohraniční stráže v Českých Budějovicích. Byl obětavý a zodpovědný důstojník, náročný nejen na sobě, ale i na podřízené velitele.

Během služby poznal tisíce pohraničníků, kteří v těžkých podmínkách a odloučení plnili svědomitě a obětavě náročné úkoly. Proto se nikdy nesmířil s tím, že jsou PS-áci a jejich předchůdci špiněni, pomlouváni a uráženi za to, že plnili vlastenecký úkol a střežili státní hranici na základě platných zákonů, rozkazů a nařízení. Byl přesvědčen, že nastávající doba bude rehabilitací vlastenců, kteří bránili svoji vlast a umírali za ni.

Po založení Klubu českého pohraničí v Třeboni pracoval obětavě jako jeho předseda po dobu několika let. Byl také členem Krajské rady Klubu českého pohraničí v Českých Budějovicích a velmi aktivním dopisovatelem a kolportérem klubového časopisu Hraničář.

Za dlouholetou obětavou politickou, vlasteneckou a občanskou angažovanost a veřejně prospěšnou činnost, mj. i práci poslance Okresního národního výboru v Jindřichově Hradci, byl oceněn celou řadou vysokých státních, rezortních a klubových vyznamenání.

Do Síně slávy byl uveden na návrh Jihočeské krajské rady KČP v roce 2018

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!