RSDr. ŠÍPEK Václav, CSc.

* 12. 08. 1931 – † 02. 04. 2020
* 12. 08. 1931 – † 02. 04. 2020

Narodil se 12. srpna 1931 v obci Horní Roveň pár kilometrů od Holic v Pardubickém kraji.

Původně působil jako typograf a redaktor. Od roku 1984 jako vedoucí tajemník Krajského výboru KSČ v Severočeském kraji. Byl rovněž předsedou Krajského výboru Národní fronty. V prosinci 1984 byl kooptován za člena ÚV KSČ. XII. sjezd strany ho ve funkci potvrdil. V období 1988 až 1989 byl členem Výboru pro stranickou práci v České socialistické republice. Po volbách roku 1981 zasedl do Sněmovny lidu za lounský volební obvod. Mandát obhájil ve volbách roku 1986 za volební obvod Ústí nad Labem - Litoměřice. Ve Federálním shromáždění setrval do ledna 1990, kdy po politickém převratu rezignoval na svůj post.

V období od roku 1994 do roku 2005 byl šéfredaktorem časopisu Hraničář. Ve své práci se opíral o spolupráci s desítkami dopisovatelů a funkcionářů Klubu. Jeho odkaz, uložený v archivních výtiscích Hraničáře bude promlouvat k práci budoucích historiků o dřívějších i současných prostých lidech, které nezlomil listopad 1989, ani snaha současných "pseudopolitiků" a "pseudohistoriků" o revizi historické pravdy.

RSDr. Václav Šípek, CSc. jako významný funkcionář Klubu českého pohraničí a dlouholetý člen vedení národní rady, byl nositelem všech klubových vyznamenání včetně Vlasteneckého řádu.

Do síně slávy byl uveden dne 20. prosince 2020.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!