Okénko do minulosti

Česká Třebová - Mezi delegáty Slavnostního shromážděné k 20. výročí vzniku Klubu českého pohraničí o. s. (dále: KČP) byli i čtyři zástupci okresu Příbram. Konalo se v sobotu 27. října v České Třebové. Kromě předsedy Okresní rady byla již od pátku přítomna členka týmu organizátorů Václava Králová, která měla jako jeden z hlavních úkolů prodej...

V předvečer státního svátku - vzniku Československé republiky - slavili hraničáři 20. výročí trvání Klubu českého pohraničí. U příležitosti tohoto výročí se v České Třebové uskutečnilo slavnostní shromáždění.
O významu tohoto shromáždění a o vysokém kreditu našeho občanského sdružení svědčí i to, že se jej zúčastnili zástupci řady dalších...

Slavnostní shromáždění k 20. výročí založení Klubu českého pohraničí, které se uskutečnilo v sobotu 27. října 2012 v České Třebové.

Básnička vyšla v 17.čísle ze dne 21.1.1926 v "BRATRSTVÍ" s podtitulkem:
List pro československé vojsko s přílohou pro čs.četnictvo.