PhDr. KONEČNÝ Jan

* 04. 10. 1917 – † 16. 11. 2008
* 04. 10. 1917 – † 16. 11. 2008

Přítel PhDr. Jan Konečný se narodil v Brně v učitelské rodině. Studoval obchodní fakultu University Karlovy v Praze, diplomatický směr. Byl přímým účastníkem událostí 17. listopadu 1939. Unikl zatčení, tajně odjel z Prahy s cizími doklady.

Po uzavření vysokých škol pracoval jako dělník v Baťových závodech v Napajedlích. Jako syn vězně koncentračního tábora Buchenwald byl několikrát vyslýchán gestapem.

Tyto zkušenosti formovaly jeho životní postoje, což mj. prokázal v roce 1946 vstupem do KSČ. Byl aktivním členem ČSBS a VSA.

Po roce 1945 vykonával profesi učitele. Od roku 1954 byl ředitelem Krajského pionýrského domu v Olomouci. V roce 1958 přešel na rektorát University pedagogické a doplnil si pedagogické vzdělání. Později zastával funkce odborného asistenta, vedoucího kabinetu pedagogické praxe a proděkana pro politicko-výchovnou činnost, a to až do starobního důchodu, do kterého odešel v roce 1988.

Patřil mezi zakládající členy Klubu českého pohraničí a aktivně se podílel na činnosti v rámci KR KČP v Olomouci. Připravoval referáty a přednášky, tyto publikoval v tisku. K dané problematice pořádal i besedy, které se setkávaly s příznivým ohlasem.

Za obětavou práci mu byla udělena řada rezortních a klubových vyznamenání.

Klub v něm ztratil rovného a čestného kolegu, kamaráda, nezlomného bojovníka za historickou pravdu a život v míru.

Za jeho dlouholetou aktivní a obětavou činnost byl navržen a uveden do Síně slávy dne 11. listopadu 2018 

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!