MIZERA Josef

* 21. 05. 1948 – † 16. 02. 2018
* 21. 05. 1948 – † 16. 02. 2018

Přítel Josef Mizera se narodil v roce 30. výročí vzniku republiky, v básníky opěvovaném jaru, jehož krása byla umocněna tím, že bylo již třetím poválečným, což nic nezměnilo na vděku Sovětskému svazu a jeho armádě za naše osvobození od německých okupantů. Narodil se v květnu osmačtyřicátém, tedy krátce po únorových událostech, které byly vyvrcholením mocenského zápasu v naší vlasti.

V následujících sedmdesáti letech zažil budování socialismu, rok 1968, nastolení kapitalismu v roce 1989 a o čtyři roky později rozdělení republiky.

Tyto události, stejně jako nejbližší okolí, ovlivňovaly jeho život a zároveň ho i politicky formovaly. Proto již v době dospívání se přihlásil k programu komunistické strany.

I v polistopadovém období zůstal věrný ideálům s nimiž spojil svůj život a práci. Patřil mezi lidi, kteří nepodlehli politickému, ideologickému a psychologickému tlaku a postavil se na odpor proti přepisování našich dějin, snižování výsledků budovatelského rozmachu v éře socialismu a hanobení úsilí o zachování míru. Neváhal vyvracet nejrůznější pomluvy a lži, včetně smutné skutečnosti, že role Německa za války je čím dál více bagatelizována, stejně jako je záměrně umenšována vůdčí role a zásluha Sovětského svazu na porážce Německa a jeho spojenců a na osvobození Československa a zbytku Evropy od nacistů. I proto byl iniciátorem zbudování pamětního kamene všem obětem fašismu a nacismu v Chebu, příznačně v ulici Obětí nacismu. V této souvislosti zdůrazňoval, že kámen nám všem bude připomínat, jak důležité je odpovědně a pravdivě ukazovat dějiny ve všech souvislostech a se znalostí historických událostí, kterými naše společnost prošla.

Byl iniciátorem, v roce 2000 jedním ze zakládajících členů a dlouholetým předsedou Okresní rady KČP v Chebu. Stal se obětavým funkcionářem a vzorem pro mnohé členy Klubu, kteří si vážili jeho jednoznačných politických postojů, osobní statečnosti, charakterního a přímého jednání, tvůrčího přístupu k řešení problémů, aktivity, svědomitosti v práci a ochoty na dobrou věc přispět i značnými finančními prostředky.

Za jeho obětavou a do konce života nepolevující práci, příkladné vlastenectví, boj za práva spoluobčanů, přátelství k Rusku a nesmiřitelnou kritiku germanizace na Chebsku, obdržel řadu ocenění a to i Klubových, včetně "Vlasteneckého řádu KČP".

Přítel Josef Mizera byl za celoživotní záslužnou činnost vedením Karlovarské krajské rady navržen a dne 14. prosince 2020 uveden do Síně slávy Klubu českého pohraničí. 

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!