RSDr. KONEČNÝ Jaroslav

* 29. 08. 1932 – † 10. 10. 2012
* 29. 08. 1932 – † 10. 10. 2012

Přítel Jaroslav Konečnýse narodil se 29. srpna 1932 v Silůvkách u Brna. Vyučil se soustružníkem kovů. V době vojenské základní služby, kterou vykonal u Pohraniční stráže, byl přijat do KSČ. Nastoupil k SNB, kde vykonával hlídkovou službu. Od roku 1955 pracoval u Sboru nápravné výchovy. Zde prošel funkcemi od strážného až po náčelníka útvaru a v roce 1983 byl jmenován do funkce náčelníka správy Sboru nápravné výchovy ČSR. Je autorem brožury vydané v roce 2001 s názvem Fakta nelze umlčet - tentokrát o vězeňství, vyjadřující pravdivá a objektivní fakta o situaci ve vězeňství v období budování socialismu.

Byl jedním z prvních zakladatelů, kteří dne 21. 5. 1990 na schůzi KSČM č. 35 v M-L klubu v Chomutově založili první Klub českého pohraničí. Od jeho vzniku až do posledních dnů svého života věnoval všechny své síly pro naplnění programových cílů, pro které byl KČP založen. Byl aktivním členem okresní rady KČP v Chomutově, členem revizní komise Ústecké krajské rady a držitelem řady ocenění za svoji dlouholetou a obětavou profesní, politickou, občanskou a vlasteneckou práci.

Byl člověkem, který nezradil a až do svého odchodu ze života zůstal věrný ideálům, s nimiž spojil celý svůj život a svoji práci. Zařadil se tak mezi výrazné osobnosti našeho vlasteneckého hnutí.

Za jeho neúnavnou a záslužnou činnost, byl několikrát oceněn státními, rezortními, krajskými a okresními vyznamenáními i všemi oceněními v KČP.

Do SÍNĚ SLÁVY uveden na návrh Ústecké KR KČP dne 11. listopadu 2018.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!