PaedDr. DOSOUDIL František

* 21. 11. 1921 – † 01. 12. 2015
* 21. 11. 1921 – † 01. 12. 2015

Historik, spisovatel, básník a především dobrý člověk PaedDr. František Dosoudil se narodil 21. 11. 1921 v Nikolčicích na jižní Moravě. V době heydrichiády absolvoval v Hodoníně reálné gymnázium. Po osvobození Rudou armádou studoval český jazyk, literaturu a historii na Masarykově univerzitě v Brně. Stal se středoškolským profesorem. Působil na několika středních školách a také jako vedoucí odboru školství a kultury na ONV v Moravské Třebové. Později zastával funkci ředitele školy v Přelouči a v Pardubicích.

Byl aktivním a uznávaným publicistou. Jeho hlavní literární prací je Slovník k dějinám dělnického a komunistického hnutí ve východních Čechách. Věnoval se i poezii. Mimo jiné vydal knihu Balady a jiné básně.

V Klubu českého pohraničí se angažoval od počátku devadesátých let jako člen krajské i národní rady. V roce 2001 byl zvolen předsedou KR KČP v Pardubicích. Aktivně a iniciativně dopisoval do okresních a krajských novin a hlavně pak do Hraničáře.

Byl velkým přítelem pohraničníků. V roce 2001 se zúčastnil prvního celostátního setkání pohraničníků v Poběžovicích a v témže roce byl spoluzakladatelem Sekce OSH v Pardubicích.

Uznávaným a váženým členem Národní rady byl po čtyři volební období a když v roce 2010 požádal vzhledem k věku o uvolnění z funkce, byl zvolen "Čestným členem Národní rady KČP".

Za obětavou práci a příkladné vlastenectví mu byla udělena řada klubových ocenění. O jeho píli, obětavosti a statečnosti svědčí i udělení státního vyznamenání "Za vynikající práci".

Do Síně slávy byl uveden na návrh KR KČP Pardubice dne 16. 07. 2020 

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!