RSDr. NOVOTNÝ Pavel

*24.02.1944 – † 04.11.2020
*24.02.1944 – † 04.11.2020

Přítel Pavel Novotný navštěvoval základní školu v Lukově a Moravských Budějovicích. Střední zemědělskou technicku školu v Třebíči ukončil maturitou v roce 1962. Před nástupem na vojnu pracoval u státního statku v Jaroměřicích.

K výkonu vojenské základní služby byl povolán k VÚ Pardubice. Zde absolvoval školu důstojníků v záloze a do civilu odešel v hodnosti podporučík. Vrátil se zpět na státní statek v Jaroměřicích, kde pracoval jako zootechnik střediska.

Pro svou angažovanost v práci s mladými, přešel v roce 1965 na Okresní výbor ČSM do Třebíče, jako tajemník pro zemědělství. Na OV pracoval do roku 1972, kdy nastoupil na Vysokou školu politickou do Prahy. Zde později vykonal i rigorózní zkoušku a byl mu přiznán titul doktor sociálně politických věd. Následně působil na OV KSČ Brno - venkov, zpočátku jako pracovník Domu politické výchovy, později jeho ředitel.

Ani politické a hospodářské změny po roce 1989 nezlomily jeho charakter. Zůstal věrný ideálům s nimiž spojil svůj život. Těžce hledal zaměstnání. Nakonec zakotvil v soukromé přepravní společnosti Ten Expres jako vedoucí depa Brno, odkud pro nemoc odešel do předčasného důchodu.

I poté se aktivně zapojil do veřejného života. Pracoval jako tajemník a později předseda Městského výboru KSČM Brno-město. V této době byl i předsedou Místního výboru KSČM v Bystrci, čtyři volební období zastupitelem Městské části Brno-Bystrc a předsedou zahrádkářské kolonie Kamenice.

Přítel Novotný byl ženatý. S manželkou vychovali dvě děti. Celý svůj život se zajímal o své spoluobčany, a bylo-li potřeba, pomáhal jim i při řešení složitých životních situací. Nikdy neupřednostňoval osobní zájmy.

Aktivně pracoval v Klubu českého pohraničí. Z titulu zastupitele městské části a regionálního stranického funkcionáře napomáhal při vytváření podmínek a upevňování spolupráce s Klubem. Pokud mu to zdraví dovolovalo, tak se zúčastňoval všech akcí s důrazem na semináře a odborné konference. Hodnotnými články přispíval do klubového zpravodaje HRANIČÁŘ.

Spolupracovníci si vážili jeho jednoznačných politických postojů, osobní statečnosti, charakterního a přímého jednání, tvůrčího přístupu k řešení problémů a svědomitosti v práci.

Jeho dlouholetá aktivní a obětavá činnost byla oceněna řadou státních i klubových vyznamenání a dne 20. prosince 2020 i uvedením do Síně slávy Klubu českého pohraničí.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!