DOSTÁL Antonín

* 18. 10. 1935 – † 06. 05. 2020
* 18. 10. 1935 – † 06. 05. 2020

Přítel Antonín Dostál se narodil v dělnické rodině 18. října 1935 v obci Plesná nedaleko Ostravy. Po skončení obecné a měšťanské školy se vyučil a pracoval jako strojník ve Vítkovických železárnách, v provozu válcoven.

Základní vojenskou službu vykonával v Příbrami, kde se později oženil a s manželkou vychoval dvě děti. Po ukončení vojenské základní služby nastoupil do Kovohutí Příbram, kde pracoval v dělnických profesích. V té době se již plně angažoval v politickém a společenském životě. Současně si při zaměstnání doplňoval své odborné vzdělání.

Vzhledem k jeho pracovitosti a spolehlivosti při plnění zadaných úkolů se vypracoval a v letech 1971 až 1990 působil ve funkce náměstka Závodního ústavu národního zdraví Uranového průmyslu v Příbrami, kde odpovídal za personální obsazování zdravotnických pracovišť a to jak v rámci Československého uranového průmyslu, tak i při výstavbě jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Jako člen Komunistické strany Československa a Lidových milicí se současně angažoval v různých politických a veřejných funkcích. Za obětavou práci mu byla udělena státní vyznamenání "Za službu vlasti," "Za pracovní obětavost," a "Za vynikající práci". Obdržel i řadu rezortních vyznamenání ZRUP.

Po roce 1990 pracoval ve funkci místopředsedy OV KSČM v Příbrami a od roku 1998 ve funkci předsedy ZO Odborového svazu Čech, Moravy a Slezska v Příbrami. Aktivně působil ve Slovanském výboru. Od roku 2004, se zapojil do práce Klubu českého pohraničí, kde již předtím od roku 2001 pomáhal organizovat tuto činnost v rámci Středočeského kraje. Stal se obětavým funkcionářem a svým příkladem a přístupem k práci, vzorem pro mladé členy Klubu českého pohraničí. Ve funkcích v OR a KR KČP patřil k nejobětavějším a nejspolehlivějším lidem.

Za tuto činnost byl oceněn Čestným uznáním orgánů KČP, plaketou "Za obětavou práci pro vlast" a medailemi "Za Zásluhy o rozvoj KČP" všech stupňů. Formou ocenění byl i medailonek v Hraničáři a několik děkovných dopisů od předsedy NR KČP.

Přítel Antonín Dostál velice těžce nesl důsledky majetkového a politického převratu v naší zemi po roce 1989, což se také projevilo na zhoršení jeho zdravotního stavu. Nikdy se nesmířil s tím, že se výrazně začala zvyšovat nenávist k národům a lidu bývalého SSSR, kde v souvislosti s předchozím zaměstnáním měl celou řadu pracovních a osobních kontaktů. Proto se také aktivně postavil proti záměrům vlády vybudovat v Brdech vojenskou základnu USA a zúčastňoval se všech demonstrací a petičních akcí proti nástupu reakčních sil.

Přítel Antonín Dostál byl příkladem nezlomného vlastence a bojovníka za sociální spravedlnost. Jeho příkladný život bude navždy zapsán v myslích lidí, kteří ho znali a kterým byl on plně oddán.

Za jeho dlouholetou aktivní a obětavou činnost byl na návrh OR KČP Příbram a KR KČP Středočeského kraje dne 15. prosince 2020 uveden do Síně slávy Klubu českého pohraničí. 

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!