ŠÍMA Vladimír

* 13. 06. 1928 – † 19. 02. 2013
* 13. 06. 1928 – † 19. 02. 2013

Se severočeským pohraničím, v němž se v Ledvicích u Duchcova v okrese Teplice narodil, spojil téměř celý svůj život. Dětství strávil v Chomutově, kde zažil nástup fašismu v letech 1936 - 1938. Po záboru pohraničí německými vojsky přesídlila jejich rodina - jako mnoho jiných - do vnitrozemí. Po osvobození se v červnu 1945 vrátil do města svého dětství. Zde se vyučil a po doplnění vzdělání řadu let pracoval jako vedoucí dopravy ČSAD v Chomutově.

Když jej po listopadovém převratu v roce 1989, na počátku devadesátých let oslovili iniciátoři Klubu českého pohraničí, aby se k nim přidal, dlouho neváhal a stal se mluvčím tohoto nově se rodícího občanského sdružení. Řídil a moderoval téměř všechna veřejná setkání a besedy s občany, které nově vznikající Klub v Chomutově pořádal. Později se stal předsedou okresní rady KČP a předsedou přípravného výboru KČP Severočeského kraje, který připravoval oficiální zaregistrování Klubu českého pohraničí na ministerstvu vnitra. V době jeho předsednictví byly zpracovány první stanovy a rámcový program KČP, začal vycházet zpravodaj "Českomoravský hraničář" a v červenci 1992 byl Klub zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR. Předsedou byl až do první valné hromady severočeských delegátů v Ústí nad Labem.

Vladimír Šíma nadále zastával funkci předsedy OR KČP v Chomutově, místopředsedy Ústecké krajské rady KČP a byl členem Národní rady KČP. Až do konce života věnoval všechny své síly pro naplnění programových cílů, pro které byl KČP založen. Za svoji dlouholetou a obětavou práci byl držitelem řady ocenění. Svojí aktivní činností se nesmazatelně zapsal do kroniky KČP a zařadil se tak mezi výrazné osobnosti našeho vlasteneckého hnutí. Zůstane proto navždy v našich vzpomínkách.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!