Pozvánka do Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj má rozlohu 4758 km čtverečních a žije v něm 550 tisíc obyvatel. V kraji je 448 obcí, z toho 15 obcí z rozšířenou působností a 35 obcí s pověřeným obecním úřadem.

Kraj se může pochlubit množstvím přírodních, kulturních, architektonických a historických památek a zajímavostí, které sem přitahují celoročně velký počet turistů ze všech koutů České republiky i ze zahraničí.

Ideální podmínky naleznou v Královéhradeckém kraji také turisté obdivující skalní města, příznivci vodních sportů, lyžování, létání, agroturistiky a mnoha dalších aktivit.

Milovníci zvířat mohou zavítat do ZOO - SAFARI ve Dvoře Králové nad Labem, která počtem chovaných zvířat představuje největší zoologickou zahradu v České republice.

Příznivci historie a umění ocení unikátní stavby hradů, zámků, kostelů, klášterů a dalších objektů, z nichž mnohé byly vyhlášeny národní kulturní památkou. V kraji sídlí velké množství významných průmyslových, stavebních, textilních, obchodních a dalších podnikatelských subjektů.

Soutok Labe s Orlicí
Soutok Labe s Orlicí

Základním cílem a hlavním obsahem činnosti KČP je chránit a bránit zájmy občanů ČR, zvláště českého pohraničí, před hrozbou novodobé germanizace a usilovat o zachování suverenity a územní celistvosti České republiky.

V Královéhradeckém kraji s 15 správními obvody (obcemi s rozšířenou působností) a 35 obcemi s pověřeným obecním úřadem působí Klub českého pohraničí (KČP) Královéhradeckého kraje.

Královéhradecký kraj - Aktuality

Jednání svolal místopředseda Oblastní rady RSDr. Jaroslav Nehyba na čtvrtek 5. října. .Omluvil předsedu oblastní rady Zdeňka Pilaře, kvůli jeho vážné nemoci. V průběhu jednání byly vyhodnoceny akce na kterých se členové Oblastní rady a členové KČP podíleli. Dopodrobna byla zhodnocena akce u hromadného hrobu v Choustníkově Hradišti včetně...

Příprava na pietní a vzpomínkové akce pro členy KČP a spolku Památník Odolov začala již v polovině dubna úklidem a přípravou areálů na Dlouhých záhonech v Úpici a v prostorách Památníku osvobození v Malých Svatoňovicích – Odolově. Pietní akce se uskutečnila v Úpici na Dlouhých záhonech 5. května 2023. Uctít památku na dva mladé studenty ze Rtyně v...

Vedení KČP v Úpici a výbor Spolku Památník Odolov se sešli na vyhodnocení svoji činnosti v roce 2022 16.prosince v místnosti muzea vojenských uniforem a uniforem členů Veřejné bezpečnosti a také uniforem příslušníků LM. Předsedové obou spolků Miroslav Steidler a Jaroslav Vrba krátce zhodnotili činnost KČP a činnost u Památníku osvobození v Odolově....

Bohumil Málek se narodil 12.6. 1949 a celý život žil v Malých Svatoňovicích, rodišti Karla Čapka. V létech 1968 až 1970 narukoval jako voják základní služby k Pohraniční stráži. Sloužil v Sušické brigádě, u 6.roty Javoří Pila. Zde si získal řadu kamarádů a také svého věrného přítele, německého ovčáka Azora. Rád na roky strávené na vojně vzpomínal...

Předseda OR KČP okresu Trutnov Zdeněk Pilař, svolal na 1. listopadu 2022 poslední oficiální schůzi OR. Ve svém vystoupení zhodnotil činnost našeho KČP v průběhu roku 2022. Akcí, kterých se zúčastnili naši členové byla celá řada a o všech byli čtenáři našeho Hraničáře informováni v předešlých vydáních. Jeho informace doplnil předseda KRK ČP Hradec...

Činnost spolku byla zaměřena na údržbu a výsadbu zeleně v lesoparku před Památníkem osvobození. Již v dubnu byly provedeny práce na úklidu pozemku po skončení zimního období. V následujících dnech byla uskutečněna výsadba dvou keřů Slídy bílé a dvou keříků Azalek. Keříky se mají čile k světu, přestože jedna Azalka byla částečně poškozena. V květnu...

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 se sešla skupina spolku Památník Odolov z.s. Byl proveden velký úklid lesoparku, včetně odklizení pohrabaného materiálu. Po třech hodinách práce vč. posezení a zhodnocení akce se parta deseti lidí rozjela do svých domovů. Příští práce nás čekají na sečení a sušení trávy koncem května. Také zde provedeme vysázení pěti...

Klub českého pohraničí z Úpice obdržel pozvání na sobotu 20. listopadu do obce Hroznatín, ve které se 25. listopadu 1895 narodil Ludvík Svoboda, pozdější Armádní generál a velitel 1. Československého armádního sboru v Sovětském svazu v období druhé světové války. Za svoje vojenské zásluhy obdržel celou řadu vyznamenání a mimo jiné je také...

Přestože byl rok 2021 politicky chaotický a útoky na spolupráci s Ruskem a Čínou nabývaly stále větší intenzity, tak jako útoky na vše levicové, náš Spolek Památník Odolov a KČP v Úpici nezahálel. Ještě ani neroztál sníh pod Jestřebími horami a naši členové umístili v parku před Památníkem osvobození dvě informační tabule. Na jedné je krátká...

V sobotu 10. července 2021 se po jeden a půl roce sešli členové KČP nejen z Úpice, ale i z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jednání proběhlo ve velmi přátelském prostředí s příjemnou obsluhou našich manželek a dcer. Významným hostem byl plk. RSDr. Milan Richter, CSc, čestný předseda KČP, dále poslanec PČR PhDr. Zdeněk Ondráček a jeho otec Jaroslav....