FIŠER Karel

* 26. 02. 1933 – † 16. 06. 2011
* 26. 02. 1933 – † 16. 06. 2011

Soudruh Karel FIŠER byl členem skupiny vlastenců, kteří počátkem roku 1993 založili v hlavním městě Praze několik organizací Klubu českého pohraničí. Od prvního sněmu, který se konal dne 27. dubna 1994, byl členem Pražské rady, později i jejím předsedou. Byl vynikajícím agitátorem. Ve všech kolektivech, v nichž působil, vytvářet pohodové a přátelské prostředí. Pod jeho vedením byly kluby ve městě plně konsolidované a jejich činnost byla systematická. Angažoval se i v sekci ochránců státních hranic.

Soudruh Fišer patřil mezi nejaktivnější a nejspolehlivější členy pražského kolektivu KČP. Byl československým vlastencem, komunistou, internacionalistou, obhájcem historické pravdy. Nikdy neupřednostňoval osobní zájmy.

Byl spoluorganizátorem a aktivním účastníkem shromáždění, svolaném na počest 50. výročí Zákona o OSH, na kterém bylo prakticky rozhodnuto o založení Sekce ochránců čs. státních hranic v rámci KČP.

Spolupracovníci si vážili jeho jednoznačných politických postojů, osobní statečnosti, charakterního a přímého jednání, tvůrčího přístupu k řešení problémů, nezdolné aktivity a svědomitosti v práci.

Byl nositelem všech klubových vyznamenání včetně Vlasteneckého řádu.

V jeho osobě odešel člověk, který zůstal věrný svým ideálům, s nimiž spojil celý svůj život a práci.

Do síně slávy byl uveden dne 11. listopadu 2018

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!