SVOBODA Pavel

* 01. 05. 1943 – † 24. 04. 2021
* 01. 05. 1943 – † 24. 04. 2021

Pavel Svoboda patřil mezi věrné národovce, kdy celý svůj život obětoval boji za národní zájmy. Do poslední chvíle byl věrný odkazu nejen mistra Jana Husa, ale i prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. V Teplicích v rámci svých vlasteneckých iniciativ a svého členství v Klubu českého pohraničí organizoval pro veřejnost pokládání věnců u památníku Rudoarmějců, byl pořadatelem mnoha různých vlasteneckých aktivit k uctění národních hrdinů a národních svátků.

Od počátku jeho členství v KČP až do posledních dnů svého života věnoval všechny své síly pro naplnění programových cílů, pro které byl KČP založen. Jeho velkou zásluhou je, že byl jedním z iniciátorů a realizátorů výstavby pomníku Národní rady KČP na Cínovci. Tomuto počinu věnoval mnoho sil a osobního nasazení, včetně poskytnutí pozemku a vložení finančních prostředků. Byl rovněž autorem a iniciátorem myšlenky instalace sochy pohraničníka u pomníku na Cínovci. I tomuto záměru věnoval mnoho úsilí a čelil mnoha organizačním složitostem k jeho uskutečnění. Vše dotáhl do zdárného konce, ale finálního aktu, instalace sochy pohraničníka, se nedožil. Pavel Svoboda byl dlouholetým aktivním předsedou okresní rady v Teplicích a členem Ústecké krajské rady KČP. Za svoji aktivní práci byl několikrát oceněn v rámci klubových vyznamenání.

Byl člověkem který nezradil a až do svého odchodu ze života zůstal věrný vlasteneckým ideálům s nimiž spojil celý svůj život. Zařadil se tak mezi výrazné osobnosti našeho vlasteneckého hnutí.

Na základě dlouhodobé příkladné, záslužné a obětavé práce pro KČP, pro zachování historické pravdy a myšlenek vlastenectví navrhuje ÚKR KČP uvedení do "Síně slávy" př. Pavla Svobodu.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!