Publikace

Vážení přátelé,

na této stránce představujeme zlomek knižní produkce z ediční činnosti Národní rady Klubu českého pohraničí, z. s. Nabízíme několik knižních titulů, které jsou v současné době k dispozici pro okamžitý prodej. Hlavním smyslem naší ediční činnosti je obhajoba historické pravdy. Pravdy o budovatelském úsilí při poválečné obnově československé státnosti a ekonomiky, pravdy o Československu jako státu s vysokou technickou a technologickou úrovní průmyslu, s obdivuhodnou výkonností zemědělství, s rozvinutou vědeckou a výzkumnou základnou, se všeobecnou dostupností péče o zdraví lidu, s vysokou občanskou vzdělaností, s kvalitní kulturou, se zabezpečením spolehlivé ochrany a obrany republiky a bezpečnosti občanů.

Cílem naší knižní tvorby je posilování vlastenectví a účinného odporu germanizaci myšlení a amerikanizaci hodnotových systémů a životního stylu.

Knihy nejsou určeny jen pro pamětníky, ale především pro generace, které budou svojí činností rozhodovat o dalším rozvoji naší vlasti. Věnujte je svým dětem, vnukům, organizacím dětí a mládeže, školním knihovnám.

Přeji příjemné zážitky nad stránkami knih a především historický optimizmus.

Praha, květen 2016
Ing. Karel Janda