"Příběhy ze státní hranice" a "Teroristé a nebo hrdinové"

Na statní hranici se od poválečných let, zejména však od roku 1951 vystřídaly tisíce mladých mužů, kteří zde chránili svojí zem. Jejich obětavá služba je dnes neprávem pomlouvána, znevažována. Někteří z nich se domů, ke svým blízkým z hranice  nevrátili. Neváhali položit své lidské životy při výkonu služby, v bojových střetnutích s agenty cizích zpravodajských služeb, s pachateli trestných činů, hledajících na západ od naších hranic ochranu před spravedlivým trestem.

Podél celé hranice naší vlasti jsou rozesety kamenné pomníčky příslušníků pohraničních útvarů SNB a Pohraniční stráže, které připomínají jejich hrdinství. Jsou symbolem života a smrti, vítězství a pravdy. Připomeňme si tyto hrdinské příběhy.

Příběhy ze státní hranice

01. příběh ... Vojín Adam RUSO …

17.06.2012 22:24
  Příběh se udál nedaleko hraničního přechodu Halámky na jihu Čech dne 30.9.1951 Mezi kmeny borovic se mihly dvě postavy. Pohraniční hlídka obcházela svůj úsek střežení. Pohraničníci šli mlčky a tiše, jen jejich oči pozorně sledovaly okolní les. V dlouhém mlčení ušli již hezkých pár...

02. příběh ... Vojín Miloš KUKLA ...

17.06.2012 22:26
Příběh se udál 27.listopadu 1979 nedaleko obce Zadní Chodov na Tachovsku Zprávu o nebezpečném recidivistovi obdržel dozorčí služby pohraničních jednotek a útvarů v nočních hodinách. Provázelo ji upozornění, že hledaný je ozbrojen samopalem a několika desítkami nábojů. Šlo tedy o...

03. příběh ... Vojín Josef ULRICH …

17.06.2012 22:29
Příběh se stal 20. prosince 1964 v prostoru Domažlické brigády PS   Ve svém nitru , ve svých myšlenkách i v srdci nosí tento příběh nadporučík Viktor Osička, který se udál mezi vojáky, konající službu na hranici. 20. prosince 1964 byla zlatá neděle a měl jsem volný...

04. příběh ... Vojín Josef LUDAS …

17.06.2012 22:36
Příběh se odehrál v pásmu roty Svatý Kříž Chebské brigády dne 21. ledna 1981.   Toho dne 21.ledna 1981 do půlnoci hustě sněžilo. Před rozedněním, ještě za tmy zpozoroval místní občan z osady Pelhřimov, který pospíchal na ranní směnu do blízkého Chebu, stopy mužských šlápot...

05. příběh ... Desátník Václav KÖNIGSMARK …

17.06.2012 22:57
Koncem března 1951 byly získaný zprávy o pronikání agentů cizích zpravodajských rozvědek. Přecházeli v prostorech hlavních komunikací, převážně podél železničních tratí. V úseku pohraniční jednotky Pomezí, nedaleko Chebu, vede železniční trať Cheb – Schirnding. Podél náspu trati...

06. příběh ... Poručík Václav HORVÁT …

17.06.2012 22:56
  Krásný podzimní den vysoko v šumavských horách, jeden z posledních slunných dnů babího léta. Je 6. listopad roku 1959. Na mnoha místech ve vnitrozemí vrcholí přípravy na slavnostní shromáždění, na večerní lampiónový průvod k oslavám Říjnové revoluce. Na pohraniční rotě Šumná je den...

07. příběh ... Svobodník Jaroslav SOUKUP …

17.06.2012 22:35
26. srpna1963 ve 23,25 hodin došlo v prostoru viaduktu nedaleko obce Kovářská k přestřelce mezi narušitelem státních hranic a pohraniční hlídkou. V boji s narušitelem byl smrtelně raněn pohraničník svobodník Jaroslav Soukup. Hlídce, ve které byli svobodník Jaroslav Soukup...

08. příběh ... Vojín Pavel JUHAS …

17.06.2012 22:59
Statní hranice – dlouhá pomyslná čára obepínající celou naší vlast. Jako dlouhý had se plazí rovinami, protíná hladiny řek a šplhá po vrcholcích hor. Co o ní vědí tisíce mladých chlapců, kteří sem přicházejí plnit svou nejčestnější občanskou povinnost? Také Pavel Juhas, když dostal...

09. příběh ... Strážmistr Josef PEKAŘ …

17.06.2012 22:55
Bývalý důstojník armády klerofašistického slovenského státu z let 1941 až 1945 a později funkcionářem Svazu brannosti Jaroslav Gajdoš založil po únoru 1948 v Praze protistátní skupinu, která vyvíjela intenzivní nepřátelskou činnost proti socialistickému zřízení. Měla na svědomí řadu...

10. příběh ... Vrchní strážmistr Miloslav MUTÍNSKÝ …

17.06.2012 22:39
Dne 11. března 1949 stíhal Miloslav Mutínský spolu se strážmistrem SNB Josefem Pekařem čtyři teroristy, příslušníky nebezpečné protistátní skupiny, kteří se ilegálním přechodem československých státních hranic chtěli vyhnout zatčení za své činy, namířené proti socialistickému zřízení...
1 | 2 >>