"Příběhy ze státní hranice"
a
 "Teroristé a nebo hrdinové"

  Na statní hranici se od poválečných let, zejména však od roku 1951 vystřídaly tisíce mladých mužů, kteří zde chránili svojí zem. Jejich obětavá služba je dnes neprávem pomlouvána, znevažována. Někteří z nich se domů, ke svým blízkým z hranice nevrátili. Neváhali položit své lidské životy při výkonu služby, v bojových střetnutích s agenty cizích zpravodajských služeb, s pachateli trestných činů, hledajících na západ od naších hranic ochranu před spravedlivým trestem.

Podél celé hranice naší vlasti jsou rozesety kamenné pomníčky příslušníků pohraničních útvarů SNB a Pohraniční stráže, které připomínají jejich hrdinství. Jsou symbolem života a smrti, vítězství a pravdy. Připomeňme si tyto hrdinské příběhy.


Příběhy ze státní hranice

6. 2. 2019 - Rád vzpomínám na to, jak jsme začínali, i na to, co čekalo nás, tehdy mladé kluky při službě na hranicích. Prvního července 1952 vyjel z Prahy hlavního nádraží dlouhý vlak plný kluků kolem 20 let. Netušili jsme, kam jedeme. Věděli jsme, že rukujeme k Pohraniční stráži. První zastávka, odpojení vagonu do Českých Budějovic a potom...

Dne 11. března 1949 stíhal Miloslav Mutínský spolu se strážmistrem SNB Josefem Pekařem čtyři teroristy, příslušníky nebezpečné protistátní skupiny, kteří se ilegálním přechodem československých státních hranic chtěli vyhnout zatčení za své činy, namířené proti socialistickému zřízení nastolenému u nás po vítězném únoru 1948.

Bývalý důstojník armády klerofašistického slovenského státu z let 1941 až 1945 a později funkcionářem Svazu brannosti Jaroslav Gajdoš založil po únoru 1948 v Praze protistátní skupinu, která vyvíjela intenzivní nepřátelskou činnost proti socialistickému zřízení. Měla na svědomí řadu sabotáží a diverzí a na březen připravovala nebezpečnou...

Statní hranice - dlouhá pomyslná čára obepínající celou naší vlast. Jako dlouhý had se plazí rovinami, protíná hladiny řek a šplhá po vrcholcích hor.

26. srpna 1963 ve 23,25 hodin došlo v prostoru viaduktu nedaleko obce Kovářská k přestřelce mezi narušitelem státních hranic a pohraniční hlídkou. V boji s narušitelem byl smrtelně raněn pohraničník svobodník Jaroslav Soukup.

Krásný podzimní den vysoko v šumavských horách, jeden z posledních slunných dnů babího léta. Je 6. listopad roku 1959. Na mnoha místech ve vnitrozemí vrcholí přípravy na slavnostní shromáždění, na večerní lampiónový průvod k oslavám Říjnové revoluce. Na pohraniční rotě Šumná je den jako každý jiný. V ničem se neliší od těch ostatních. Všude vládne...