Ústecký kraj

Severočeská KR KČP Ústí nad Labem

Krajské město: Ústí nad Labem
Okresní města Severočeského kraje:
Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Chomutov město, které má velký význam pro KČP. Zde byl založen Klub českého pohraničí. V Chomutově vznikl historicky první Klub českého pohraničí dne 21. 5. 1991. 22. 2.1992 - Zástupci okresů Chomutov, Ústí n. L., Děčín a Teplice ustavili Přípravný výbor Severočeské rady KČP a začali připravovat zaregistrování KČP na Ministerstvu vnitra ČR.

Klub českého pohraničí byl zaregistrován 22. července 1992. KČP je sdružení občanů České republiky, bez rozdílu politické příslušnosti, barvy pleti, národnosti, náboženského vyznání. Myšlenka chomutovských vlastenců založit sdružení na obranu českého pohraničí, domovů jeho současných obyvatel byla nesporně velice významná a záslužná. Tato idea je i současným krédem činnosti KČP. I v současné době je řada věcí, proti kterým KČP vystupuje. Jmenujme jen to nejaktuálnější: proti radarovým základnám, za zákaz NPD, proti překrucování dějin atd.

Po několika letech vznikla sekce bývalých pohraničníků.

Ústecký kraj se rozprostírá na ploše 5335 km2, žije tu více než 800 000 obyvatel. Náš kraj má velmi členitý povrch. Najdeme zde nejnižší místo České republiky - Hřensko 116 m, na druhé straně můžeme obdivovat i horské celky, Krušné hory s nejvyšší horou Klínovec - 1244 m, která sice do našeho kraje již nepatří, ale je blízko hranice kraje, České středohoří se známou Milešovkou - 837 m, na které je umístěna meteorologická stanice. Náš kraj leží u hranice se Spolkovou republikou Německo. Větší část hranice tvoří hřebeny Krušných hor a další část tvoří Národní park České Švýcarsko, který společně se Saským Švýcarskem nemá svou rozsáhlostí v Evropě obdoby. Část kraje patří do Polabské nížiny, úrodné "Zahrady Čech". Tato krajina láká na jaře, v létě a na podzim k procházkám, turistice, sběru hub a jiných lesních plodů. Na výletech můžeme navštívit mnoho krásných míst v přírodě, navštívit četné hrady a zámky a památná místa. V zimě poskytují hory hodně možností lyžování, bobování, jízdě na skejtu a pro nejmenší možnost sáňkování.

K přírodním zvláštnostem patří Kamencové jezero v Chomutově. Je jediné v Evropě a na světě. Při toulkách našim krajem můžete navštívit celou řadu zajímavých hradů a zámků, které hovoří o bohaté kulturní minulosti našeho kraje. Z nejznámějších to jsou hrad Střekov u Ústí n. L. zámek Ploskovice, Světovou raritou je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1975 přestěhován o 841 m, z důvodů těžby uhlí. Za zmínku stojí Šluknov - nejsevernější město ČR. Mimo jiné je zde zachovala řada charakteristických staveb typických pro nejsevernější Čechy a oblast Horní Lužice v Sasku - podstávkových tkalcovských domků.

Zastavme se u památného místa našeho kraje.

Terezín - městská památková reservace, barokní pevnostní město, založené v letech 1780 - 82 císařem Josefem II. Areál tvoří Malá a Velká pevnost. V polovině 19. stol. Sloužila část pevnosti jako vězení. Od léta 1940 byl v Terezíně největší věznicí na území tzv. protektorátu. Malá pevnost se stala koncentračním táborem, hlavní pevnost se proměnila na židovské ghetto. Dnešní památník je národní kulturní památkou. Památník vznikl v roce 1947 a je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Každoročně se na začátku května konají na Národním hřbitově, před pevností, vzpomínková shromáždění s položením květin jak u větších obelisků, ale také u malých pomníčků se jmény umučených v koncentračním táboře.

Velmi známá je každoroční výstava "Zahrada Čech" v Litoměřicích.

Jiným památným místem dějin našeho národa je hora Říp - 459 m - s rotundou sv. Jiří z 11. stol. Pojďme nyní do jiné oblasti - lázeňství. Lázně Teplice jsou vyhledávané jak našimi hosty, tak i zahraničními hosty z mnoha zemí Evropy. Město je od nejstarších dob spojeno s léčivými prameny.

Zemědělství - úrodná oblast Polabské nížiny je známá hlavně pěstováním chmele a zeleniny.

Průmysl - Náš kraj je známý sklářstvím - tabulové, stavební, broušené, obalové sklo a další sklářské produkty. Vedle sklářství je zde chemický průmysl - Litvínov - Petrochemie, Ústí nad Labem, a další místa v našem kraji mají řadu průmyslových podniků.

Těžba uhlí povrchovým způsobem změnila ráz krajiny pod Krušnými horami v blízkosti Mostu a Chomutova a částečně i Teplic. Zmizela zde řada obcí, které musely ustoupit těžbě uhlí. Pro kraj býval typický textilní průmysl, který je v současné době na ústupu.

Je toho hodně, co může náš kraj nabídnout návštěvníkům.
Přijďte se k nám podívat.

Postupně představíme jednotlivá okresní města, OR KČP a MěR KČP a jejich činnost.


Aktuality - Ústecký kraj

Dne 1. 6. 2020 na dětský den jsme si udělali brigádu na Cínovci. Odstranili jsme plevel z chodníčku a kolem pomníku. Práce nám šla rychle od ruky, protože jsem před dvěma dny plevel postříkala chemií. Ještě se nám podařilo navázat jeden důležitý kontakt. Nakonec jsme vše zhodnotili u kávy. Byl to hezký a úspěšný den. Marie Hanischová, Jan Doležal,...

I přes menší úraz jsem vyjela na Cínovec zkontrolovat stav. Lípa už krásně obráží. Žádné smetí ani nic nepatřičného tam nebylo, co by poškodilo pomník. Pařez také obrůstá. Vše je připraveno. Bude se brzy moci instalovat socha. V sobotu jsem dělala doprovod, cesta cca 500 km. Díky za vzpomínku a držení palců.

Protože 5.5. uplynulo 202 let od narození německého velikána, zastavili jsme se u pomníku v Háji u Duchcova. Zapálili jsme svíčku, vybraly uschlé větvičky a šišky. Věneček malý se stuhou vzpomínáme někdo odcizil. Zůstal jen velký věnec. Tiše jsme zavzpomínali a poklonili se v úctě. Marie Hanischová, Kristina a Zdeněk Jungovi Okresní rada Most

Cestování k pomníkům Rudé armády, rudoarmějců a pomníkům obětí 2. světové války v Mostě. Při pietním aktu jsme u muzea předali pamětní medaile k 75. výročí osvobození. Pak jsme jeli na Městský hřbitov Most, kde jsme postupně zapálili svíčky téměř 15 rudoarmějcům, kteří zde byli pohřbeni.

Cestou za pomníky jsme zapálili svíčku v Litvínově. Pokračovali jsme do Lomu u Mostu.

Koronavirová pandemie mne dohnala k tomu, abych se jí postavila čelem. Protože rodina neměla roušky a já měla dostatek látek, začala jsem je šít a rozdávat. Nejdřív rodině, domovům důchodců, nemocnici, azylovému domu, léčebně pro dlouhodobě nemocné a přitom jsem začala posílat roušky i členům Klubu českého pohraničí. Již se blížím k číslu 900...

Zdravím všechny a přeji všem vydržet....Aspoň přes bránu jsem vyfotila v Postoloprtech pomník JIŽ NIKDY MNICHOV. Škoda, že plavecký areál byl uzamčen. Nemohla jsem tam dát kytičku. Ale opatření proti šíření koronaviru jsou důležitá.

Musela jsem pro izolepu na posílání roušek, tak jsem vyjela k pomníku, rychle vyfotila a zpátky autem domů.

Takto jsme slavili MDŽ v Severních Čechách. V České Lípě , v Chomutově Třešničkový bál, v Litvínově také Třešničkový bál, V Teplicích nás navštívil i přes indispozici Ing. Jaromír Kohlíček, v Zákupech parádní MDŽ i s za účasti báječných babiček z domu s pečovatelskou službou, kde ani invalidní vozík nebránil v tanci ... Nakonec MDŽ v Chomutově...