Ústecký kraj.

Severočeská KR KČP Ústí nad Labem

Krajské město: Ústí nad Labem
Okresní města Severočeského kraje:
Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Chomutov město, které má velký význam pro KČP. Zde byl založen Klub českého pohraničí. V Chomutově vznikl historicky první Klub českého pohraničí dne 21. 5. 1991. 22. 2.1992 - Zástupci okresů Chomutov, Ústí n. L., Děčín a Teplice ustavili Přípravný výbor Severočeské rady KČP a začali připravovat zaregistrování KČP na Ministerstvu vnitra ČR.

Klub českého pohraničí byl zaregistrován 22. července 1992. KČP je sdružení občanů České republiky, bez rozdílu politické příslušnosti, barvy pleti, národnosti, náboženského vyznání. Myšlenka chomutovských vlastenců založit sdružení na obranu českého pohraničí, domovů jeho současných obyvatel byla nesporně velice významná a záslužná. Tato idea je i současným krédem činnosti KČP. I v současné době je řada věcí, proti kterým KČP vystupuje. Jmenujme jen to nejaktuálnější: proti radarovým základnám, za zákaz NPD, proti překrucování dějin atd.

Po několika letech vznikla sekce bývalých pohraničníků.

Ústecký kraj se rozprostírá na ploše 5335 km2, žije tu více než 800 000 obyvatel. Náš kraj má velmi členitý povrch. Najdeme zde nejnižší místo České republiky - Hřensko 116 m, na druhé straně můžeme obdivovat i horské celky, Krušné hory s nejvyšší horou Klínovec - 1244 m, která sice do našeho kraje již nepatří, ale je blízko hranice kraje, České středohoří se známou Milešovkou - 837 m, na které je umístěna meteorologická stanice. Náš kraj leží u hranice se Spolkovou republikou Německo. Větší část hranice tvoří hřebeny Krušných hor a další část tvoří Národní park České Švýcarsko, který společně se Saským Švýcarskem nemá svou rozsáhlostí v Evropě obdoby. Část kraje patří do Polabské nížiny, úrodné "Zahrady Čech". Tato krajina láká na jaře, v létě a na podzim k procházkám, turistice, sběru hub a jiných lesních plodů. Na výletech můžeme navštívit mnoho krásných míst v přírodě, navštívit četné hrady a zámky a památná místa. V zimě poskytují hory hodně možností lyžování, bobování, jízdě na skejtu a pro nejmenší možnost sáňkování.

K přírodním zvláštnostem patří Kamencové jezero v Chomutově. Je jediné v Evropě a na světě. Při toulkách našim krajem můžete navštívit celou řadu zajímavých hradů a zámků, které hovoří o bohaté kulturní minulosti našeho kraje. Z nejznámějších to jsou hrad Střekov u Ústí n. L. zámek Ploskovice, Světovou raritou je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1975 přestěhován o 841 m, z důvodů těžby uhlí. Za zmínku stojí Šluknov - nejsevernější město ČR. Mimo jiné je zde zachovala řada charakteristických staveb typických pro nejsevernější Čechy a oblast Horní Lužice v Sasku - podstávkových tkalcovských domků.

Zastavme se u památného místa našeho kraje.

Terezín - městská památková reservace, barokní pevnostní město, založené v letech 1780 - 82 císařem Josefem II. Areál tvoří Malá a Velká pevnost. V polovině 19. stol. Sloužila část pevnosti jako vězení. Od léta 1940 byl v Terezíně největší věznicí na území tzv. protektorátu. Malá pevnost se stala koncentračním táborem, hlavní pevnost se proměnila na židovské ghetto. Dnešní památník je národní kulturní památkou. Památník vznikl v roce 1947 a je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Každoročně se na začátku května konají na Národním hřbitově, před pevností, vzpomínková shromáždění s položením květin jak u větších obelisků, ale také u malých pomníčků se jmény umučených v koncentračním táboře.

Velmi známá je každoroční výstava "Zahrada Čech" v Litoměřicích.

Jiným památným místem dějin našeho národa je hora Říp - 459 m - s rotundou sv. Jiří z 11. stol. Pojďme nyní do jiné oblasti - lázeňství. Lázně Teplice jsou vyhledávané jak našimi hosty, tak i zahraničními hosty z mnoha zemí Evropy. Město je od nejstarších dob spojeno s léčivými prameny.

Zemědělství - úrodná oblast Polabské nížiny je známá hlavně pěstováním chmele a zeleniny.

Průmysl - Náš kraj je známý sklářstvím - tabulové, stavební, broušené, obalové sklo a další sklářské produkty. Vedle sklářství je zde chemický průmysl - Litvínov - Petrochemie, Ústí nad Labem, a další místa v našem kraji mají řadu průmyslových podniků.

Těžba uhlí povrchovým způsobem změnila ráz krajiny pod Krušnými horami v blízkosti Mostu a Chomutova a částečně i Teplic. Zmizela zde řada obcí, které musely ustoupit těžbě uhlí. Pro kraj býval typický textilní průmysl, který je v současné době na ústupu.

Je toho hodně, co může náš kraj nabídnout návštěvníkům.
Přijďte se k nám podívat.

Postupně představíme jednotlivá okresní města, OR KČP a MěR KČP a jejich činnost.


Aktuality - Ústecký kraj

4.5. jsme uctili památku obětí holokaustu v koncentračním táboře Terezín. lánek vypracoval Ondřej Vašata. Kromě OR KČP Most, OR KČP Teplice zde byli přítomni i OR KČP Děčín a přátelé z České Lípy.

V sobotu 4. 5. 2024 se od 10:00 konal tak jako každoročně pietní akt v Terezíně k uctění památky obětí holocaustu.

V sobotu 28. 10. 2023 se od 13:00 uskutečnilo na Cínovci u pomníku pohraničníkům a sochy pohraničníka připomínkové setkání ke 105. výročí Československa. 28. 10. 1918 nevznikly České země jako takové, ale vyhlášení Československa vedlo k získání úplné samostatnosti a svrchovanosti, což Českým zemím Rakousko-Uhersko nikdy nezaručilo. Akce se...

Ve dnech 15.-16.9.2023 jsme se zúčastnili já, Marie Hanischová, Václav Větrovec a Jana Branišová zasedání GRH v Berlíně. První den jsme se setkali s manželi Hornig, kteří na nás čekali a po prohlídce Berlína a společném obědě jsme se ubytovali. poté jsme se přesunuli na první setkání s pohraničníky z Berlína k přátelskému posezení a společné...

Dne 6.10. se konal pietní akt v Postoloprtech " JIŽ NIKDY MNICHOV". Jako každý rok se konalo v 10. hodin setkání v ZUŠ Postoloprty, kde bylo krásné kulturní vystoupení žáků ZUŠ. Předali jsme odměnu knihu, kalendář a menší finanční příspěvek paní ředitelce s poděkováním za jejích vystoupení. Poté jsme se přesunuli k pomníku. Zde bylo zahájení...

Na státní svátek ve čtvrtek 28. 9. 2023 se členové a příznivci KČP sešli v malé horské obci – na Moldavě v Čechách, aby si připomenuli 85 let od tragické události, která vedla nakonec ke smrti příslušníka Finanční stráže, poddůstojníka Františka Koubka. František Koubek sloužil jako dozorce Finanční stráže na Moldavě a 26. 9. 1938 chtěl zaskočit...

První zastávka byla na místním hřbitově u hrobu sovětských a polských vojáků, kteří padli při osvobození Rumburku. Druhá zastávka u hrobu Věry Dolejšové,, zdravotnice 1. Čs. Armádního sboru v SSSR, spolubojovnice arm. gen. L. Svobody.Poté jsme se přesunuli na Popraviště, , kde se uskutečnil pietní akt k 105. výročí Rumburské vzpoury a následné...

Dne 29.5.2023 jsme se sešli s předsedou KČP Teplice Ondřejem Vašatou, předala jsem mu časopisy Hraničář, i pár starších navíc, aby měl do nástěnky. Jelikož jsme měli asi dvě hodiny času, zajeli jsme do Proboštova, kde jsme se zastavili u pamětních desek. Obětem 1. světové války na kapličce a asi 300 m k pamětní desce obětem 2. světové války. Pak...