Ústecký kraj

Severočeská KR KČP Ústí nad Labem

Krajské město: Ústí nad Labem
Okresní města Severočeského kraje:
Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Chomutov město, které má velký význam pro KČP. Zde byl založen Klub českého pohraničí. V Chomutově vznikl historicky první Klub českého pohraničí dne 21. 5. 1991. 22. 2.1992 - Zástupci okresů Chomutov, Ústí n. L., Děčín a Teplice ustavili Přípravný výbor Severočeské rady KČP a začali připravovat zaregistrování KČP na Ministerstvu vnitra ČR.

Klub českého pohraničí byl zaregistrován 22. července 1992. KČP je sdružení občanů České republiky, bez rozdílu politické příslušnosti, barvy pleti, národnosti, náboženského vyznání. Myšlenka chomutovských vlastenců založit sdružení na obranu českého pohraničí, domovů jeho současných obyvatel byla nesporně velice významná a záslužná. Tato idea je i současným krédem činnosti KČP. I v současné době je řada věcí, proti kterým KČP vystupuje. Jmenujme jen to nejaktuálnější: proti radarovým základnám, za zákaz NPD, proti překrucování dějin atd.

Po několika letech vznikla sekce bývalých pohraničníků.

Ústecký kraj se rozprostírá na ploše 5335 km2, žije tu více než 800 000 obyvatel. Náš kraj má velmi členitý povrch. Najdeme zde nejnižší místo České republiky - Hřensko 116 m, na druhé straně můžeme obdivovat i horské celky, Krušné hory s nejvyšší horou Klínovec - 1244 m, která sice do našeho kraje již nepatří, ale je blízko hranice kraje, České středohoří se známou Milešovkou - 837 m, na které je umístěna meteorologická stanice. Náš kraj leží u hranice se Spolkovou republikou Německo. Větší část hranice tvoří hřebeny Krušných hor a další část tvoří Národní park České Švýcarsko, který společně se Saským Švýcarskem nemá svou rozsáhlostí v Evropě obdoby. Část kraje patří do Polabské nížiny, úrodné "Zahrady Čech". Tato krajina láká na jaře, v létě a na podzim k procházkám, turistice, sběru hub a jiných lesních plodů. Na výletech můžeme navštívit mnoho krásných míst v přírodě, navštívit četné hrady a zámky a památná místa. V zimě poskytují hory hodně možností lyžování, bobování, jízdě na skejtu a pro nejmenší možnost sáňkování.

K přírodním zvláštnostem patří Kamencové jezero v Chomutově. Je jediné v Evropě a na světě. Při toulkách našim krajem můžete navštívit celou řadu zajímavých hradů a zámků, které hovoří o bohaté kulturní minulosti našeho kraje. Z nejznámějších to jsou hrad Střekov u Ústí n. L. zámek Ploskovice, Světovou raritou je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1975 přestěhován o 841 m, z důvodů těžby uhlí. Za zmínku stojí Šluknov - nejsevernější město ČR. Mimo jiné je zde zachovala řada charakteristických staveb typických pro nejsevernější Čechy a oblast Horní Lužice v Sasku - podstávkových tkalcovských domků.

Zastavme se u památného místa našeho kraje.

Terezín - městská památková reservace, barokní pevnostní město, založené v letech 1780 - 82 císařem Josefem II. Areál tvoří Malá a Velká pevnost. V polovině 19. stol. Sloužila část pevnosti jako vězení. Od léta 1940 byl v Terezíně největší věznicí na území tzv. protektorátu. Malá pevnost se stala koncentračním táborem, hlavní pevnost se proměnila na židovské ghetto. Dnešní památník je národní kulturní památkou. Památník vznikl v roce 1947 a je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Každoročně se na začátku května konají na Národním hřbitově, před pevností, vzpomínková shromáždění s položením květin jak u větších obelisků, ale také u malých pomníčků se jmény umučených v koncentračním táboře.

Velmi známá je každoroční výstava "Zahrada Čech" v Litoměřicích.

Jiným památným místem dějin našeho národa je hora Říp - 459 m - s rotundou sv. Jiří z 11. stol. Pojďme nyní do jiné oblasti - lázeňství. Lázně Teplice jsou vyhledávané jak našimi hosty, tak i zahraničními hosty z mnoha zemí Evropy. Město je od nejstarších dob spojeno s léčivými prameny.

Zemědělství - úrodná oblast Polabské nížiny je známá hlavně pěstováním chmele a zeleniny.

Průmysl - Náš kraj je známý sklářstvím - tabulové, stavební, broušené, obalové sklo a další sklářské produkty. Vedle sklářství je zde chemický průmysl - Litvínov - Petrochemie, Ústí nad Labem, a další místa v našem kraji mají řadu průmyslových podniků.

Těžba uhlí povrchovým způsobem změnila ráz krajiny pod Krušnými horami v blízkosti Mostu a Chomutova a částečně i Teplic. Zmizela zde řada obcí, které musely ustoupit těžbě uhlí. Pro kraj býval typický textilní průmysl, který je v současné době na ústupu.

Je toho hodně, co může náš kraj nabídnout návštěvníkům.
Přijďte se k nám podívat.

Postupně představíme jednotlivá okresní města, OR KČP a MěR KČP a jejich činnost.


Aktuality - Ústecký kraj

Návštěva nového člena v Janově, který se přestěhoval k nám z Plzeňského kraje. Dáreček a hezké povídání, zkrátka uvítání v naší OR KČP Most. Věřím, že bude i mezi námi dobrá spolupráce. Navíc máme i sympatizantku.

Náš nejmladší nadějný člen, 20-letý Ondřej Vašata, který se plně zapojil do práce v OR KČP Teplice, se stará o nástěnku. Věřím, že se mu podaří spolu s ostatními členy dál vést OR KČP Teplice po náhlém odchodu výborného a zasloužilého člena Pavla Svobody. Přejeme mu mnoho úspěchů a sil.

Dne 14.6.2021 jsem byla v Pardubicích. Chtěla jsem dát kytičku u Zámečku, kde byli popraveni obyvatelé obce Ležáky. Areál je v rekonstrukci a uzavřený, proto jsem nemohla na místo, ale z dálky jsem aspoň zavzpomínala na oběti po Heydrichiádě.

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 24. 4. 2021 v ranních hodinách zemřel náš dlouholetý zasloužilý člen,
předseda OR KČP Teplice Pavel Svoboda.
Rozloučení bude v úzkém rodinném kruhu a poté bude uložen v Karlových Varech.

25.2.2021 jsem se vydala opět na Cínovec. Pomník i lípa si spokojeně hověly v sněhové peřince. Jistě se také těší na jaro. Jenže tady na hranicích je drsnější počasí. A to dneska bylo ještě nádherně. Vzpomněla jsem si na naše chlapce, kteří kolikrát v daleko drsnějších podmínkách střežili náš pohodový život a klidný spánek. Dost jich i položili své...

Při cestě za sluníčkem na Klínovec nesměla chybět ani zastávka v Českých Hamrech u pomníku svob. Jaroslava Soukupa. Aspoň jsem uvázala trikolóru a poklonila se. Jak je vidět, z Kovářské se starají a za to jim velký dík.

Dnešní mlhavé počasí mne vyhnalo na vrcholky Krušných hor. Průběžně jsem se zastavovala a zapalovala svíčky u pomníků. První zastávka byla v Želenicích, pokračovala jsem přes Lom u Mostu (také pomník) k pomníku tragédie výbuchu na dole Nelson, dále Háj u Duchcova svíčka Karlu Marxovi. Pak jsem již vystoupala na vrcholky a mířila na Cínovec,...

28.10. 2020 jsme na Cínovci uctili památku a oslavili státní svátek - den vzniku Československa v komorních 6 členech (6. byl fotograf). Navíc již 12. výročí od postavení pomníku nás zavazovalo tuto akci uskutečnit. S prapory KČP Teplice, Most a Ústí nad Labem a se státní vlajkou jsme postupně položili květinové dary a nakonec byla i zazpívaná...