Ústecký kraj

Severočeská KR KČP Ústí nad Labem

Krajské město: Ústí nad Labem
Okresní města Severočeského kraje:
Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Chomutov město, které má velký význam pro KČP. Zde byl založen Klub českého pohraničí. V Chomutově vznikl historicky první Klub českého pohraničí dne 21. 5. 1991. 22. 2.1992 - Zástupci okresů Chomutov, Ústí n. L., Děčín a Teplice ustavili Přípravný výbor Severočeské rady KČP a začali připravovat zaregistrování KČP na Ministerstvu vnitra ČR.

Klub českého pohraničí byl zaregistrován 22. července 1992. KČP je sdružení občanů České republiky, bez rozdílu politické příslušnosti, barvy pleti, národnosti, náboženského vyznání. Myšlenka chomutovských vlastenců založit sdružení na obranu českého pohraničí, domovů jeho současných obyvatel byla nesporně velice významná a záslužná. Tato idea je i současným krédem činnosti KČP. I v současné době je řada věcí, proti kterým KČP vystupuje. Jmenujme jen to nejaktuálnější: proti radarovým základnám, za zákaz NPD, proti překrucování dějin atd.

Po několika letech vznikla sekce bývalých pohraničníků.

Ústecký kraj se rozprostírá na ploše 5335 km2, žije tu více než 800 000 obyvatel. Náš kraj má velmi členitý povrch. Najdeme zde nejnižší místo České republiky - Hřensko 116 m, na druhé straně můžeme obdivovat i horské celky, Krušné hory s nejvyšší horou Klínovec - 1244 m, která sice do našeho kraje již nepatří, ale je blízko hranice kraje, České středohoří se známou Milešovkou - 837 m, na které je umístěna meteorologická stanice. Náš kraj leží u hranice se Spolkovou republikou Německo. Větší část hranice tvoří hřebeny Krušných hor a další část tvoří Národní park České Švýcarsko, který společně se Saským Švýcarskem nemá svou rozsáhlostí v Evropě obdoby. Část kraje patří do Polabské nížiny, úrodné "Zahrady Čech". Tato krajina láká na jaře, v létě a na podzim k procházkám, turistice, sběru hub a jiných lesních plodů. Na výletech můžeme navštívit mnoho krásných míst v přírodě, navštívit četné hrady a zámky a památná místa. V zimě poskytují hory hodně možností lyžování, bobování, jízdě na skejtu a pro nejmenší možnost sáňkování.

K přírodním zvláštnostem patří Kamencové jezero v Chomutově. Je jediné v Evropě a na světě. Při toulkách našim krajem můžete navštívit celou řadu zajímavých hradů a zámků, které hovoří o bohaté kulturní minulosti našeho kraje. Z nejznámějších to jsou hrad Střekov u Ústí n. L. zámek Ploskovice, Světovou raritou je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1975 přestěhován o 841 m, z důvodů těžby uhlí. Za zmínku stojí Šluknov - nejsevernější město ČR. Mimo jiné je zde zachovala řada charakteristických staveb typických pro nejsevernější Čechy a oblast Horní Lužice v Sasku - podstávkových tkalcovských domků.

Zastavme se u památného místa našeho kraje.

Terezín - městská památková reservace, barokní pevnostní město, založené v letech 1780 - 82 císařem Josefem II. Areál tvoří Malá a Velká pevnost. V polovině 19. stol. Sloužila část pevnosti jako vězení. Od léta 1940 byl v Terezíně největší věznicí na území tzv. protektorátu. Malá pevnost se stala koncentračním táborem, hlavní pevnost se proměnila na židovské ghetto. Dnešní památník je národní kulturní památkou. Památník vznikl v roce 1947 a je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Každoročně se na začátku května konají na Národním hřbitově, před pevností, vzpomínková shromáždění s položením květin jak u větších obelisků, ale také u malých pomníčků se jmény umučených v koncentračním táboře.

Velmi známá je každoroční výstava "Zahrada Čech" v Litoměřicích.

Jiným památným místem dějin našeho národa je hora Říp - 459 m - s rotundou sv. Jiří z 11. stol. Pojďme nyní do jiné oblasti - lázeňství. Lázně Teplice jsou vyhledávané jak našimi hosty, tak i zahraničními hosty z mnoha zemí Evropy. Město je od nejstarších dob spojeno s léčivými prameny.

Zemědělství - úrodná oblast Polabské nížiny je známá hlavně pěstováním chmele a zeleniny.

Průmysl - Náš kraj je známý sklářstvím - tabulové, stavební, broušené, obalové sklo a další sklářské produkty. Vedle sklářství je zde chemický průmysl - Litvínov - Petrochemie, Ústí nad Labem, a další místa v našem kraji mají řadu průmyslových podniků.

Těžba uhlí povrchovým způsobem změnila ráz krajiny pod Krušnými horami v blízkosti Mostu a Chomutova a částečně i Teplic. Zmizela zde řada obcí, které musely ustoupit těžbě uhlí. Pro kraj býval typický textilní průmysl, který je v současné době na ústupu.

Je toho hodně, co může náš kraj nabídnout návštěvníkům.
Přijďte se k nám podívat.

Postupně představíme jednotlivá okresní města, OR KČP a MěR KČP a jejich činnost.

Aktuality - Ústecký kraj

Krásné svátky vánoční, hodně zdraví, štěstí, lásky, dobrých přátel, hodně sympatizantů a sil v roce 2020, kdy budeme oslavovat 75. výročí vítězství nad fašismem. Věřím, že když se budeme navzájem podporovat, budeme táhnout za jeden provaz a jít za stejným cílem, že se nám podaří splnit vytčené cíle.

Toto přátelské setkání s veterány, jubilanty a představiteli vlasteneckých organizací pořádala Společnost Ludvíka Svobody v čele s Ludvíkem Engelem, za účasti představitelů Slovanská vzájemnost - Jan Minář, ČSBS př. Kulfánek, za KČP 1. místopředseda Jaroslav Hudec, Milan Havlíček by jistě dodal k tomu daleko víc, protože to byl jeden z pořadatelů....

Průvodem z parkoviště se vztyčenými vlajkami jsme se přesunuli do ZUŠ na pěkné umělecké vystoupení. Pak jsme přešli do plaveckého areálu opět v průvodu, husitským chorálem jsme zahájili pietní akt a potom položili květiny k pomníku Již nikdy Mnichov. Hezký projev Josefa Skály, Jiřího Pokorného, Jiřího Hodbotě k Mnichovské zradě pod pořadatelskou...

ČESKÉ HAMRY - Na osmdesát občanů, členů KČP, jeho příznivců, členů KSČM a dalších politických a společenských organizací, se sešlo v sobotu 24. srpna 2019 na pietním aktu u železničního viaduktu nedaleko státní hranice s Německem, kde stojí pomníček pohraničníka svobodníka Jaroslava Soukupa, který byl v roce 1963 při výkonu služby na státní hranici...

Setkání u rodného domu kpt. Otakara Jaroše u příležitosti 107. výročí jeho narození, kde jsme předali květinové dary. Kromě projevu předsedy Spolku česko-ruského přátelství hovořil i starosta města Louny Mgr. Pavel Janda. Následovalo příjemné posezení, kde se hojně diskutovalo :)

Minutou ticha, zavěšením trikolór, zapálením svíčky obětem nejstrašnější války a připomenutím Slovanské hymna "Hej Slované!" jsme uctili hrdiny Velké vlastenecké války v Den genocidy Slovanů.Z vystoupení hlavního řečníka Josefa Skály vybíráme:Vážení přátelé, již v základním genetickém vybavení Slovanů jsou pevně zakotveny takové charakterové rysy,...

Jako každý měsíc i dnes jsem se stavila na Cínovci. V krásném slunečním odpoledni mě přivítala už nádherně zelená lípa, což mě dojalo. Jsem hrdá na náš pomník a věřím, že se podaří vylepšit a bude i socha pohraničníka. První částky, kterými naši členové přispívají na sochu se již scházejí. Daří se udržovat pomník celkem v pořádku. Proto mě...

Setkání členů Klubu českého pohraničí Most, Teplice a Ústí nad Labem se zástupci obce u příležitosti připomenutí 80ti let od tragické smrti dozorce finanční stráže Moldava Františka Koubka.

Terezín 2018

26.05.2018

U příležitosti 73. výročí osvobození naší vlasti od fašismu a k uctění památky všech umučených v koncentračních táborech se dne 5. května 2018 zúčastnila delegace Ústecké krajské rady KČP, vedená předsedou Janem Dlouhým, pietního aktu na Národním hřbitově v Terezíně, jehož pořadatelem byl Ústecký krajský výbor KSČM, Levicové kluby žen a Kluby...