RSDr. HORÁK Jaroslav

* 16. 08. 1950 – † 02. 11. 2020
* 16. 08. 1950 – † 02. 11. 2020

Přítel Jaroslav Horák po absolvování povinné školní docházky, vystudoval dřevařské učiliště a střední odbornou školu Libverda s maturitou.

V době vojenské základní služby, kterou jako absolvent ŠDZ vykonal u 5. brigády Pohraniční stráže v Chebu, dosáhl hodnost podporučík.

Byl dlouholetým členem KSČ, pozdější KSČM. Po studiu Vysoké školy politické v Praze, vykonal rigorózní zkoušku a byl mu přiznán titul doktor sociálně politických věd. Působil v Děčíně, v okresních a krajských stranických a zastupitelských orgánech.

Radou Ústeckého kraje byl pověřen funkcí předsedy Komise pro zahraniční vztahy, kterou vykonával v letech 2016 - 2020. Jednou z důležitých činností komise byl rozvoj partnerských styků a následná postupná realizace Memorand o spolupráci, které má samosprávný orgán kraje uzavřen s deseti státy světa a Evropy. V roce 2020 opět kandidoval za KSČM do Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Jedním z důvodů zájmu o politiku bytového hospodářství, byl výkon funkce předsedy Společenství vlastníků. Sledoval sportovní dění, především místního basketbalového klubu.

Své politické zaměření vyjádřil i vstupem a zejména aktivním zapojením do práce Klubu českého pohraničí. Podporoval snahu udržovat a rozvíjet přátelské vztahy s pokrokovými organizacemi sousedních států, včetně SRN. Současně však jednoznačně odsuzoval snahy představitelů pravicových stran, o navazování spolupráce se sudetoněmeckým landsmanšaftem. Pravidelně se zúčastňoval akcí pořádaných jak Okresní radou KČP v Děčíně, KR Ústeckého kraje, tak i akcí celostátních. Jako delegát se zúčastnil několika Národních sněmu KČP.

Byl ženatý, otcem syna Jaroslava. O rodinu se řádně staral. Po celou dobu aktivního života byl obětavý, zodpovědný, náročný, ale i nekompromisní a spravedlivý. Měl rád lidi, a proto jim, v rámci svých možností, pomáhal. Za jeho odpovědný přístup k plnění úkolů, politickou, vlasteneckou a občanskou angažovanost byl několikrát vyznamenán, mj. i všemi stupni medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP".

RSDr. Jaroslav Horák zemřel náhle dne 2. 11. 2020. O rok později mu byl udělen in memoriam Vlastenecký řád KČP.

Za celoživotní záslužnou činnost byl vedením Ústecké krajské rady navržen a dne 20. prosince 2020 uveden do Síně slávy Klubu českého pohraničí.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!