Ing. KOHLÍČEK JAromír, CSc.

* 23. 02. 1953 – † 06. 12. 2020
* 23. 02. 1953 – † 06. 12. 2020

Přítel Jaromír Kohlíček byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR, poslancem Evropského parlamentu, členem ÚV KSČM, předsedou Městského výboru KSČM Teplice, zastupitelem Ústeckého kraje a města Teplice.

Vystudoval obor sklo na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V letech 1976-1995 pracoval v řadě funkcí v podniku Sklo Union Teplice, kde zastával pozice sklář-technik, ředitel závodu, technický ředitel podniku a vedoucí obchodně-technických služeb. V letech 1995-1998 byl ředitelem ocelárny Promet Kladno.

Společenské změny po listopadu 1989 ho nasměrovaly do politiky. V letech 1998-2004 působil jako poslanec Poslanecké sněmovny. V roce 2004 byl zvolen europoslancem, pracoval ve výboru pro dopravu a turistiku. Členem Evropského parlamentu byl - s dvouletou přestávkou - do roku 2019. V roce 2014 totiž mandát neobhájil, ale po úmrtí kolegy europoslance Miloslava Ransdorfa jej nahradil a dokončil jeho volební období. Dle hodnocení Evropské ligy se sídlem v Ženevě byl vybrán nejaktivnějším českým poslancem Evropského parlamentu za rok 2006.

Souběžně s těmito funkcemi byl aktivní ve veřejném životě a politické práci v České republice. Byl znám tím, že spolupracoval s bezpočtem spolků a organizací. Měl rád cyklistiku, turistiku a také se angažoval v klubech vojenské historie. Pracoval intenzivně na spolupráci s německými sousedy, bojoval za záchranu kultury a jazyka Lužických Srbů. Při této práci zúročil své skvělé znalosti němčiny, často na akcích zaskakoval jako tlumočník. Hovořil anglicky, francouzsky, německy, slovensky, španělsky, částečně rusky a italsky.

Jako bojovník za odzbrojení se účastnil bojů proti americkému radaru v Brdech, mírových Velikonočních pochodů německé levice, jezdil na berlínské manifestace k výročí zavraždění Rosy Luxemburgové a Karla Liebknechta, účastnil se antifašistických manifestací v Drážďanech. Propagoval mírový odkaz pražské rodačky Berthy von Suttnerové, o níž často hovořil i při svých zahraničních cestách.

Do mediálního prostředí se dostal například cestou na anektovaný ostrov Krym. Převzetí území Ukrajiny Ruskem schvaloval, stejně tak konané referendum o připojení k Rusku.

Neúnavně obhajoval historickou pravdu vážící se k výsledkům a průběhu druhé světové války a k českým dějinám. Proto spolupracoval i s organizacemi sdružujícími antifašisty doma i v zahraničí.

Program a praktická činnost Klubu českého pohraničí mu byly blízké. Členství v Klubu považoval za samozřejmost. Neodmítal pozvání na besedy, přednášky, semináře a konference. Pokud mu to čas dovolil, zúčastňoval se i vzpomínkových a pietních akcí a to nejen na Teplicku, ale i po celé republice. Byl prostě všude, kde se něco dělo. Jeho vystoupení byla aktuální, přínosná, burcující. Byl i významným sponzorem OR KČP Teplice. Na činnost Klubu pravidelně přispíval finančními prostředky, mimo jiné i stavbu pomníku na Cínovci sponzoroval částkou 10.000 Kč.

Za politickou, vlasteneckou a občanskou angažovanost byl mnohokrát oceněn. Krátce před úmrtím mu předal generální konzul Ruské federace v Karlových Varech medaili "Za zásluhy o zachování památky zahynuvších obránců vlasti".

Mimo jiné byl držitelem i plakety "Za obětavou práci pro vlast" a medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP" všech stupňů.

Jaromír Kohlíček byl ženatý a měl čtyři děti. Zemřel po dlouhé těžké nemoci 6. prosince 2020 ve věku 67 let.

KČP v něm ztratila nesmírně pracovitého, obětavého člověka, kamaráda se širokými znalostmi i zkušenostmi. Velkého a nezlomného bojovníka za historickou pravdu, čestného a rovného chlapa oddaného jak životu a rodině, tak i celé společnosti. v úsilí za důstojný život v míru.

Za celoživotní záslužnou činnost a rozsáhlou politickou angažovanostzůstane jméno přítele Jaromíra Kohlíčka navždy zapsáno v análech Okresní rady KČP Chomutov a od 15. prosince 2020 i v Síni slávy Klubu českého pohraničí.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!