Galerie praporů KČP, z.s.

Informace:

Vážení návštěvníci těchto stránek, sekce Galerie praporů je téměř hotová.

Budeme rádi, když nám s chybějícím obsahem této sekce pomůžete,
stejně tak i s kvalitnějšími fotografiemi jednotivých praporů.

Předem děkujeme.

Prolog:

Důstojné používání praporů zeměmi, státy, obcemi, vojskem i spolky má dávnověkou tradici.

Zjednat důstojné místo praporům KČP v současné hektické době logicky vyžaduje, alespoň stručné připomenutí úlohy, jenž prapory na své letité pouti dějinami civilizací plnily a plní, že ať již šlo o funkci symbolickou, identifikační, signalizační, komunikační či dekorační, jejich role nepostrádá důležitost v mezilidské komunikaci, že symbolika praporů vyvolává trvalou společenskou pozornost a všeobecnou úctu.

Spontánnost stojící za zrodem prvního praporu nově se rodícího uskupení vlastenců pod hlavičkou KČP měla vedle aktivní činorodosti a tvůrčí různosti, také náboj společenské a politické angažovanosti. Červená a zelená barva s hlavou chodského psa, se zlatým nápisem Klub českého pohraničí se stala symbolikou sjednocující, dávající praporům výraznou spolkovou určitost. Vlastenci pod prapory KČP zviditelňuji své programové cíle a stávají se neodmyslitelnou složkou převážně protestních a vzpomínkových akcí.

Důstojenství praporů KČP spočívá nejen na jejich vzhledu, ale také na způsobu jejich prezentace, na důstojném vystupování praporečníků.

Současná aktivita NR KČP věnovaná popularizaci praporů a využití jejich emotivní stránky je vedena snahou umocnit význam této všeobecně uznávané symboliky k posílení společenské prestiže KČP ve společnosti.