Výzva občanům České republiky

Vážení čtenáři, z podnětu Klubu českého pohraničí bylo svoláno 3. zasedání spolků Vlasteneckého fóra v roce 2020 aby projednalo přípravu oslav 75. výročí osvobození naší vlasti od německé nacistické okupace a Dne vítězství. Na tomto zasedání byla na náš návrh projednána, podrobena náročné diskusi a přijata Výzva občanům České republiky, kterou schválilo všech 14 spolků Vlasteneckého fóra s datem 5.3. 2020. VÝZVA

občanům České republiky

Vážené občanky a vážení občané, mládeži naší vlasti,

přibližuje se významné 75. výročí osvobození naší vlasti od německé nacistické okupace
a oslava Dne vítězství.

Nejstrašnější válka světových dějin vyvrcholila před 75 lety porážkou nacistického Německa. Vyžádala si dosud největší počet lidských obětí, zmrzačených lidí, zničených celých rodin a obrovské materiální ztráty. Ať se to někomu líbí nebo ne, pro Československou republiku
II. světová válka započala po mnichovské dohodě odstoupením pohraničních území nacistickému Německu, Polsku a Maďarsku v roce 1938 a skončila příjezdem Rudé armády 9. května 1945
do Prahy, hlavního města Československa.

V srdci Evropy II. světová válka začala a také skončila.

Po celé naší zemi existují desetitisíce pamětních míst od pamětních desek počínaje, přes pomníky a památníky a také hroby obětí války jak hrdinů osvobozovacích bojů, tak nacistických represí. Řada těchto míst je v nedobrém stavu, jsou neudržovány, poškozeny, kolem nich je nepořádek a některé jsou znesvěcovány vandaly. Obracíme se na vás proto s prosbou, abyste ve svých domovech pomohli o tato pamětní místa pečovat a přivedli k nim své děti, vnoučata a pravnoučata, aby se poučili o významu těchto pietních míst.

V posledních letech se stupňuje tlak a dochází k opakovaným pokusům přepisovat dějiny
II. světové války dle not poražených. Tomu by hrdí občané České republiky, potomci těch, kteří se po boku spojeneckých armád a v domácím odboji, podíleli na porážce německého nacismu, neměli naslouchat a nahlížet bez odporu. Postavme se těmto pokusům a snahám o přepisování dějin.

Různé historické prameny se shodují na tom, že Československá republika měla za období německé nacistické okupace přibližně 360 tis. obětí. Z tohoto počtu řádově 200 tis. obětí připadá na Čechy a Moravu. To není rozhodně málo. Na celém světě již několik let si v květnu pozůstalí po obětech II. sv. války (děti, vnuci, pravnuci a další příbuzní) připomínají jejich památku při pochodech tzv. Nesmrtelného pluku. Od roku 2016 takovéto pochody probíhají i v Praze a dalších městech České republiky. Pochody "Nesmrtelného pluku" ve městech České republiky připomínají oběti všech, kteří bojovali a umírali za svobodu Československa, Američany, Bulhary, Poláky, Rumuny, příslušníky národů tehdejšího Sovětského svazu a samozřejmě Čechoslováky
v 1. čs. armádním sboru, obrněné brigádě a v domácím odboji i mezi partyzány.

Letošní pochod Nesmrtelného pluku v hlavním městě Praze je připravován jako součást velkého shromáždění vlasteneckých sil na den 8. května 2020 od 11 hodin na pražském Klárově. Toto místo má symboliku vítězství nad německým nacismem. Přes Klárov a Mánesův most se v ranních hodinách 9. května 1945 probojovávaly jednotky Rudé armády za pomoci pražských povstalců a barikádníků do centra hlavního města Prahy přičemž měly i lidské ztráty. Někteří prošli peklem Velké vlastenecké války na území tehdejšího Sovětského svazu bez úhony, aby padli za naši svobodu na území Prahy.

Pomozte v letošním roce 75. výročí vítězství nad německým nacismem vytvořit v rámci sestavy Nesmrtelného pluku také náš český Nesmrtelný prapor. Pomozte rovněž vytvořit Nesmrtelnou rotu pražských barikádníků, která bude zařazena do pochodové sestavy českého Nesmrtelného praporu v sestavě Nesmrtelného pluku.

Shromaždiště bude na pražském Klárově, kde se vás ujmou pořadatelé.

Místa zaujměte do 11 hodin dne 8. května 2020. S sebou mějte na formátu A4 fotografii (kopii fotografie) svého předka, který v době II. sv. války bojoval proti německé nacistické okupaci. Fotografii nalepte na tvrdší podložku a opatřete cca 1 m dlouho tyčkou, tak abyste při pochodu mohli fotografii držet nad hlavou.

Věčná sláva všem hrdinům padlým za svobodu Československa v letech 1938-1945!

14 občanských spolků sdružených do Vlasteneckého fóra ČR