MĚCHURA Vratislav

* 23. 05. 1929 – † 11. 08. 2012
* 23. 05. 1929 – † 11. 08. 2012

Přítel Vratislav Měchura je nesmazatelně zapsán do historie vzniku Klubu českého pohraničí v Týnci nad Sázavou, na Neveklovsku v okrese Benešov.

Narodil se 23. května 1929 v Mnichovicích u Říčan. Od roku 1935 žil trvale na Týnecku, kam se jeho rodiče přestěhovali za prací. S novým domovem se natrvalo sžil.

Od původní profese telefonního mechanika postupně dospěl na místo vedoucího kina. Jeho zálibou bylo zachycování písmem i obrazem dějinných událostí v širokém rozsahu i tak, jak se udály v oblasti Neveklovska.

V roce 1991 se seznámil s průkopníky Klubu českého pohraničí na Chomutovsku v Ústeckém kraji a po jejich příkladu se podílel na ustavení Klubu českého pohraničí v Týnci nad Sázavou. Členem KČP byl od roku 1992. Dlouhodobě působil ve funkci předsedy Městské rady, která spadala do působnosti Pražské rady Klubu českého pohraničí. Měl velký podíl na spolupráci s obecními a městskými úřady v celé oblasti. Velice těžce nesl události, ke kterým došlo po okupaci naší republiky fašistickým Německem, která hluboce zasáhla i oblast Neveklovska, odkud bylo násilně vyhnáno tamní obyvatelstvo a bylo zde zřízeno vojenské cvičiště pro elitní jednotky SS, které se svojí krutostí podílely na persekuci obyvatelstva ČSR.

Přítel Měchura, vycházejíce ze získaných poznatků i osobních prožitků, se po roce 1990 zaměřil na dokumentační spisy a publikace, které přinášeli občanům fakta a skutečnosti o činnosti německých jednotek formací SS.

Zpracoval publikaci pod názvem "NEVEKLOVSKO" včetně CD, čímž oživil paměť široké veřejnosti a zejména mladé generaci přiblížil pohnutou historii. Pokračováním uvedené publikace byla pak další, pod názvem "NEVEKLOVSKO NEZAPOMÍNÁ - NECHCEME OPAKOVÁNÍ, která byla zaměřena na osobní prožitky a vzpomínky občanů, kteří pocítili přímo zločiny fašistů.

V činnosti Klubu českého pohraničí neúnavně vysvětloval pohnutou dobu německé okupace nejen v okrese Benešov, ale i na Berounsku a v oblasti kolem Hlavního města Prahy. Svoje přednášky a poznatky kloubil i s historií partyzánského hnutí na Podbrdsku. Varoval před narůstajícími projevy fašizace a germanizace naší společnosti, podporované v mnoha případech i novodobými kolaboranty se Sudetoněmeckým krajanským sdružením, které zahájilo frontální nástup do oblasti českého pohraničí. Mimořádnou pozornost věnoval práci s mladou generací, aby i ona nezapomínala na dobu německé okupace a 2. světovou válku.

Vratislav Měchura pracoval řadu let aktivně v Pražské radě Klubu českého pohraničí, byl členem Národní rady Klubu českého pohraničí, kde působil aktivně v historicko dokumentační komisi vedené PhDr. Josefem Groušlem, CSc. Velice aktivně pomáhal i Středočeské krajské radě při jejím ustavování, osobními zkušenostmi přispíval ke zkvalitňování její práce, byl prostě všude, kde se něco dělo.

V kronice Klubu českého pohraničí, kterou zpracovával kolektiv pod vedením RSDr. Václava Šípka, CSc.., často nacházíme právě osobnost Vratislava Měchury, byť je mnohdy skryta pod všeobecnými fakty. Část publicistické práce přítele Měchury je zachycena i v knize, "CESTA KE SVOBODĚ" ..... kapitola XII., Neveklovsko varuje str. 245 až 254 z roku 2005. Náklad OREGO Dr. Milan Havlíček.

Klub českého pohraničí si hluboce váží ryzího vlastenectví Vratislava Měchury, jeho osobnosti, odvahy nazývat události pravými jmény, snahy o objektivní výklad dějinných událostí, jeho lásky k rodnému kraji a nesmiřitelnosti k pokrytectví těch lidí, kteří jsou vedeni snahami o překrucování historie naší republiky i světových dějin.

Národní rada KČP ocenila činnost přítele Vratislava Měchury u příležitosti 80. narozenin ve zpravodaji KČP Hraničář v roce 2008 a udělením Medaile Za zásluhy o rozvoj KČP III. stupně in memoriam v roce 2012.

Projednáno a doporučeno Středočeskou krajskou radou KČP plk. Jiřího Vrzala dne 24. listopadu 2015

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!