Kraj Vysočina

Přání k 65. narozeninám plk. v.v. Rudolfu ZBÍNOVI, Ph.D.,

27. listopadu 2020 

Členové KČP Jemnice přeji k 65. narozeninám jmenovanému, všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví a štěstí a do dalších let mnoho životního elánu.

Za KČP Jemnice - předseda
pplk. v. v. Ján Lajda


S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nám odešla dlouholetá členka a manželka předsedy KR Vysočina přítelkyně Věra Wasserbauerová. Čest její památce a upřímnou soustrast celé rodině a všem pozůstalým a známým.

Vážený příteli a čestný předsedo KR KČP Vysočina Mílo Wasserbauere ,
vážená zarmoucená rodino !

Dovolte nám, vedení Národní rady a Národní radě Klubu českého pohraničí, abychom se vyjádřili k nejsmutnější skutečnosti ve Vašem životě a řekli, Vám všem, úmrtím Věry Vaší manželky, maminky, babičky, sestry, tety a kamarádky, ztrácíte především upřímného a zaníceného člověka pro život, rodinu a smysl bytí na světě, člověka, který byl symbolem toho nejlepšího a nejcennějšího, čím byl ve Vašem životě a co pro Vás všechny znamenal.

Také vedení Národní rady a Národní rada Klubu českého pohraničí v něm ztrácíme nesmírně pracovitého, obětavého člověka, kolegyni, kamarádku, velkou vlastenku, nezlomnou bojovnici za historickou pravdu, oddaného člověka životu, rodině a společnosti za pravdu, život v míru a poctivé práci.

Její vykonané práce si nesmírně vážíme jako Národní rada KČP a Klub českého pohraničí, z.s. jako celek.


Kraj Vysočina - Aktuality

Dne 7. května 2020, v odpoledních hodinách se zástupci delegací, -členové KČP, KSČM a zástupci města Jemnice zúčastnili akce, k uctění památky 75. výročí osvobození Československa, položením věnců, u pomníku Rudoarmějce a památníku 2. světové války, na místním hřbitově v Jemnici. Naši členové KČP, u této příležitosti uctili také památku všem našim...

Memento druhé světové války rozpoutané Hitlerovským fašismem opět rezonovalo v Leškovicích (u Chotěboře). Ministerstvo obrany ČR, ČSBS, KR KČP Vysočina, OV KSČM Havlíčkův Brod a mnozí hosté uctili památku v 27. 3. 1945 padlých členů štábu Partyzánské brigády Mistr Jan Hus.