pplk. BOSCH Hermann

* 26. 08. 1941 – † 26. 05. 2016
* 26. 08. 1941 – † 26. 05. 2016

"Důstojné rozloučení s naším přítelem pplk. Hermannem Boschem"
(článek Jaroslava Horáka otištěný v klubovém zpravodaji Hraničář č. 4 /162/ červenec - srpen 2016)

V sobotu 10. června 2016 se českoslovenští pohraničníci a členové KČP zúčastnili důstojného a hluboce dojemného rozloučení s dlouholetým významným přítelem z řad bývalých ochránců státní hranice NDR s pplk. GT Hermannem Boschem. Osm představitelů z naší NR KČP vedených předsedou NR KČP plk. RSDr. Milanem Richterem, CSc. a prvním místopředsedou NR KČP JUDr. Rudolfem Peltánem a 10 členů ašské, chebské a žandovské sekce OSH KČP spolu s přáteli possecké grenzkompanie se přišli společně s mnoha dalšími smutečními hosty naposledy rozloučit s naším přítelem Hermannem.

S hlubokou úctou a s pietou stáli naši 4 pohraničníci v uniformách s klubovými zástavami ašské, chebské a Žandovské organizace KČP u smutečního katafalku Hermanna Bosche a vzdávali poslední sbohem svému německému příteli ve zbrani.

Početná účast německých smutečních hostí i s bývalým náčelníkem vojenské akademie NDR, která připravovala budoucí pohraničníky Národní lidové armády do důstojnických funkcí, soudruh generálmajor Heinz Jansen, tak jako všichni účastnici smutečního obřadu spolu s pozůstalou manželkou Hemanna Bosche paní Annemarie Boschovou a její rodiny byli hluboce dojati důstojným vystoupením našich pohraničníků a členů KČP. Proto jim také paní Annemarie Boschová při smutečním pohoštění vyjádřila své vřelé poděkování a přesvědčení, že všichni společně uchováme hluboko ve svých srdcích jedinečného člověka a německého vlastence a internacionalistu - podplukovníka PS NDR Hermanna Bosche.

Českoslovenští pohraničníci předali paní Annemarie následně jako projev úcty k našemu příteli Hermannovi i k paní Annemarie Boschové a poděkování za rozvoj a upevňování přátelství mezi pohraničníky NDR a ČSSR in memoriam pamětní medaili k 65. výročí přijetí Zákona o OSH. Se slzami v očích paní Annemarie přijala toto naše ocenění a poděkovala za něj.

Předseda NR KČP RSDr. Milan Richter pak jménem všech členů KČP a bývalých čsl. ochránců hranic vyjádřil upřímnou lítost nad úmrtím jednoho z nejvýznamnějších našich německých kolegů a ujistil, že vzpomínka na věrného přítele Hermanna Bosche zůstane navždy v našich srdcích.

Do Síně slávy uveden na návrh Karlovarské KR KČP v roce 2016

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!