SKUPINA MEMORIÁLNÍCH ČINNOSTÍ (SMEČ)SMEČ SKUPINA MEMORIÁLNÍ ČINNOSTI KČP SE PŘEDSTAVUJE.

Je to zhruba 5 let zpátky,co jsem si začal vyměňovat poznatky o padlých pohraničnících s Láďou Nekvapilem. Hledali jsme to na internetu a zaznamenávali každý nový poznatek. S Petrem Sudíkem jsme začali organizovat setkání u hrobu desátníka PS Václava Konigsmarka. Do setkání se zapojila i OR KČP Rokycany pod vedením Míry Říhy. To proto,že Václav Konigsmark se na Rokycansku narodil. Začal se zúčastňovat i plk. PS PHDr. Miloslav Adamec CSc. Scházelo se nás tam i 15 kluků od PS. Před cca 3 létech se spolupráce rozšířila. Zapojil se Jan Gara ,přidal se Ruda Zbín. Do pátrání se zapojila řada veteránů PS z Čech i Moravy. A tak začínala činnost SMEČE - SKUPINY

MEMORIÁLNÍCH ČINNOSTÍ.

V současné době se snažíme dokončit pátrání v Ústeckém kraji, kde jsme zaznamenali 4 místa hrobů pohraničníků. Na území středočeského kraje jsme zjistili cca 20 míst posledního vechtru pohraničníků. Na řadě pomníků jsou fota, či lepty - zobrazení kluků s psíky na klopě. Ať si říkají novodobí historici co chtějí, my v tom spatřujeme hrdost rodin na to,že jejich syn sloužil své vlasti při ochraně státních hranic... a bohužel se mu přihodilo něco ošklivého a... ON SE NEVRÁTIL.

Dáváme cca 3 roky seznam pohraničníků , TĚCH, CO SE NEVRÁTILI... redakci kalendáře KČP. A vždy je tak třetina vyřazena, neznámo proč. Nedáváme tam ty, u kterých byl příčinou alkohol.

Vloni,21.8. KČP Praha uskutečnila pietní zastavení v Rovensku pod Troskami a uctila tak památku vrchního strážmistra SNB Ladislava PATOČKY , příslušníka PP 9600 Slovensko , který padl v boji s banderovskými hordami 20.8.1947. Po lednovém článku PhDr. Jany Vrzalové v jednom odborném časopise,věnovanému stržm. Jozefu PROŠKOVI , jsme rozšířili naši memoriální činnost i na strážmistry SNB z PP 9600 SLOVENSKO. Podařilo se nám zdokumentovat hroby vrch. stržm.

SNB Ladislava PATOČKY, stržm. SNB Jozefa PROŠKA, stržm. SNB Jaroslava SALAČE a stržm. SNB Bedřicha STARÉHO. Už víme, že hroby Patočky a Starého jsou vedeny jako válečné hroby.

V současné době máme rozpracováno řadu míst,která jsou místem posledního odpočinku zahynulých pohraničníků při ZVS , ale i z povolání. Oslovujeme starosty obcí , kde je dotyčný pohřben.

Tu s větším, tu s menším úspěchem. Bohužel, některé hroby jsou již zrušeny, protože již nikdo z rodiny není živ. A v neposlední řadě monitorujeme server vojensko.cz , kde jsme zřídili "HRANIČÁŘSKÝ SLAVÍN " , kde je 17 pohraničníků. Sledujeme webové stránky Spolku pro vojenská pietní místa , kde se v poslední době objevují nová místa s foto vojáka v uniformě PS.

Snažíme se zjistit místo posledního odpočinku českého vojenského kapelníka mjr. Karla Ešky autora slavného pochodu "Naši hraničáři - Pochod SNB" .Mimochodem po tomto kapelníkovi se jmenuje ulice v středočeském městečku Jince . Oni totiž chtějí funebráci za to,že se jenom mrknou do desek kde dotyčný leží docela tučný obnos. Myslím si , že tento pochod by si zasloužil znovuoživení. Dá se používat při setkání ve Varíně na Slovensku i na našich akcích. Každý chlap, co měl psíky na klopě ho zná.

SMEČ po zpracování seznamu "Těch, co se nevrátili... zajistí předání Seznamu pro každou příslušnou KR KČP. Pokud bude u dotyčného jména uveden hřbitov ,chceme aby příslušná KR ve výroční den pohraničníka položila květinu se stuhou na jeho hrob. Jako vhodný se nám jeví napsaný text :

"MY NEZAPOMÍNÁME.... VETERÁNI PS, KR KČP + kraj."

SMEČ se obrací na předsedu NR KČP JUDr. Gustava Janáčka, aby pomohl společně prosadit se všemi KR KČP v roce 70. výročí vzniku Pohraniční stráže a přijetí zákona o OSH položení květiny nejen na hroby " TĚCH , CO SE NEVRÁTILI...",ale i těch,co již nejsou mezi námi a zasloužili se o ochranu státních hranic. KR KČP pořídí dokumentaci a tu pošlou na NR KČP.

TERMÍN : do 12. 7 .2021 Obracíme se na předsedu NR KČP , aby pomohl zajistit prohlášení hrobu stržm. SNB Jozefa PROŠKA .příslušníka PP 9600 vojenským hrobem, neboť splňuje příslušné náležitosti. .

SMEČ bude i nadále vyhledávat hroby pohraničníků, příslušníků PÚ SNB , ale i PP 9600 Slovensko. Termín : Trvale.

SMEČ bude připomínat KR KČP výroční dny "TĚCH, CO SE NEVRÁTILI...k pietním zastavením. Ona je to zároveň i propagace činnosti KČP na veřejnosti. SMEČ velmi oceňuje- memoriální činnost KR KČP Karlovy Vary, Středočeského kraje , Jihočeského kraje a Severomoravského kraje při provádění pietních zastavení u pomníků pohraničníků. Vážíme si obětavého přístupu při vyhledávání pomníků pohraničníků 1. místopředsedy NR KČP Jaroslava Hudce.

SMEČ : Miloš Zahradník, Ladislav Nekvapil, Jan Gara ,Petr Sudík, Rudolf Zbín


SMEČ - Aktuality

Dne 29.1.2024 uplynulo 60 let od úmrtí vojenského kapelníka plzeňských PĚTATŘICÁTNÍKŮ mjr. Karla Ešky, rodáka a čestného občana města Nýřan, okr. Plzeň - sever. Při této příležitosti Krajská rada Klubu českého pohraničí Plzeň zastoupená Miroslavem Říhou společně s pamětníky kapelníkem Petrem Finkem a kapelníkem kapely Nýřaňanka a rodákem z Nýřan...

Aktivity memoriální činnosti nejsou doménou pouze Národní rady KČP, ale této ušlechtilé práci se věnují mnohé naše kluby po celé ČR a i na Slovensku. O tom svědčí memoriální práce klubu na Novohradsku. Přes veškerou snahu překrucovat pravdu, hanobit pohraničníky a Pohraniční stráž se 30.9. 2023 sešlo téměř padesát veteránů PS, členů KČP a vlastenců...

V letošním roce si připomínáme 70. výročí přijetí zákona na ochranu státních hranic Československé republiky. Na tomto základě byli k ochraně státních hranic povoláváni vojáci základní služby. Budovaly se pohraniční jednotky a byla zaujata nová sestava ochrany hranic vynucena složitou situaci na hranici s Rakouskem a Německem. Neustávaly provokace...

Dne 5. května 2021 uskutečnil SMEČ KČP malé pietní zastavení v Benešově v kolumbáriu hřbitova u místa posledního odpočinku kapelníka Hudby Pohraniční stráže plk. PS Rudolfa RYDVALA, který před 10 lety 2. května 2011 zemřel. Pietního zastavení se zúčastnila manželka a syn kapelníka, dirigent mjr. PS v. v. Ludvík Merta a člen orchestru nprap. PS v....

Když příjde ten listopadový podzimní čas jako první se dostaví Dušičky -Svátek všech zemřelých. SMEČ KČP OSTRAVA , tj. Láďa Nekvapil a Honza Gara , vyrobil malé věnečky s trikolorkou, vizitky KČP, KČP Ostrava a SMEČe KČP - Skupiny memoriálních činností. Láďa je potom rozvezl při své cestě na Vysočinu po jednotlivých hřbitovech a přidal ke každé...