pplk. RUS Milan

* 10. 06. 1939  – † 21. 11. 2021
* 10. 06. 1939 – † 21. 11. 2021

Přítel Milan Rus pochází z Prahy, kde ukončil základní školní docházku. Miloval přírodu, proto se rozhodl pro povolání lesníka. Po vystudování lesnické školy pracoval v oboru na šumavské Javorné. V roce 1958 nastoupil vojenskou základní službu u brigády Pohraniční stráže Karlovy Vary. Po absolvování výcvikového střediska ve Vejprtech, byl zařazen u 2. praporu Nejdek a to do funkce psovod. Zde mohl využít a částečně i rozvinout své znalosti a dovednosti z výkonu civilního povolání.

To, že se všude setkával s odpovědností, kamarádstvím a silným pocitem kolektivismu, přispělo k jeho rozhodnutí, že i v dalším období se bude podílet na ochraně státních hranic, proti všem domácím i zahraničním nepřátelům. Proto zůstal u Pohraniční stráže ve služebním poměru vojáka z povolání. Během více jak tří desítek let vykonával různé velitelské funkce, naposledy náčelníka štábu praporu. Jak ho naučil sám život, byl na sebe i své podřízené náročný, ale i spravedlivý.

V souvislosti s realizací zákona o Federálním policejním sboru... a Zákona o služebním poměru policistů zařazených ve FPS, se z vojáků z povolání, po složení nové přísahy, stali policisté. Milan Rus novou přísahu odmítl podepsat s tím, že již přísahal, a na vlastní žádost odešel do zálohy.

Na svou službu na státní hranici byl hrdý, což dával nezakrytě najevo i po listopadovém převratu, kdy se pohraničníci stali terčem nespravedlivých útoků a zostouzení. Svou politickou orientaci vyjádřil i zapojením do Klubu českého pohraničí.

Byl členem Městské rady KČP v Aši. Bezprostředně po založení sekce OSH při Ašském klubu, se aktivně zapojil do práce, mj. působil jako zapisovatel. Byl jedním z iniciátorů trvalého setkávání členů KČP s veřejností.

Má významný podíl na výstavbě pomníku v Krásné u Aše, připomínající památku padlých ochránců Československých státních hranic, který byl odhalen při příležitosti 60. výročí přijetí Zákona o OSH a mj. i jako reakce na "monstrpamátník" obětem železné opony ve Svatém Kříži u Chebu.

Přítel Milan Rus byl pracovitý, rovný a čestný kolega a kamarád, oblíbený v KČP a mezi ostatními spoluobčany. Za svoji dlouholetou a obětavou práci byl oceněn státními, rezortními a klubovými vyznamenáními, a to nejen v rámci PS, ale také KČP. Byl držitelem medailí Za službu a obranu vlasti, "Za Ochranu státní hranice ČSSR" a medailí "Za zásluhy o rozvoj KČP" všech stupňů.

Plně si zaslouží být v Síni slávy Klubu českého pohraničí, do které byl uveden na návrh Karlovarské krajské rady dne 23. 07. 2022.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!