ZAČÁTEK AKCE JE ZA:

Oslavy 75. výročí osvobození od německé nacistické okupace 
a Den vítězství byly z důvodů 
proti epidemiologických opatření Vlády České republiky zrušeny.

Všechny dílčí pietní akty na všech plánovaných místech provedeny budou za dodržení omezeného počtu osob dle pokynů Vlády ČR o shromažďování na veřejných prostranstvích, včetně dodržování rozestupů mezi účastníky na stanovenou vzdálenost minimálně 2 m, a to v souladu s platnými omezeními k aktuálnímu datu konání akcí.


Příprava oslav

Oslavy 75. výročí osvobození od fašismu budou hlavní akcí Klubu českého pohraničí na veřejnosti v roce 2020.

Měly by prokázat naši schopnost sjednocovat vlastenecké síly ČR na důležitých zájmech státu a lidu ČR. Využijeme společně s dalšími vlasteneckými silami významné 75.výročí osvobození od fašismu k šíření objektivní pravdy o příčinách vzniku, průběhu a výsledcích II.světové války, nejničivější a nejtragičtější války světových dějin.

Budeme mít významnou příležitost ukázat české a evropské veřejnosti jak dnes vlastenecké síly ČR přistupují k základním otázkám historie 20. století a jak nahlížejí na otázky války a míru v 21. století.

Pro přípravu a provedení oslav Národní rada stanovila hlavní cíle v rozsahu:

  1. Zdůraznit zradu Velké Británie a Francie, spojenců Československa, podpisem Mnichovské dohody s nacistickým Německem a vedoucí k ohrožení samotné existence českého národa, která napomohla následnému rozpoutání 2.světové války.
  2. Ukázat historickou úlohu SSSR a jeho Rudé armády na porážce nacistického Německa, osvobození Československa a Hlavního města Prahy.
  3. Potvrdit státnickou úlohu prezidenta Edvarda Beneše v řízení exilové vlády při získání spojenců pro podporu aktivní účasti československých vojáků v zahraničí a domácího odboje proti okupantům.
  4. Projevit vděk a věrnost odkazu všem účastníkům zahraničního a domácího odboje v boji proti novodobým kolaborantům, kteří usilují o revizi výsledků 2. světové války a o likvidaci prezidentských dekretů.

Pro splnění cílů oslav je hlavní podmínkou získat k jejich splnění spojence z vlasteneckých sil ČR.

Přípravné období oslav bylo zahájeno dnem 21. 12. 2019 přijetím usnesení a schválením předloženého plánu přípravy a provedení oslav Národní radou. Následně vše bylo upřesněno na lednovém 18. jednání vedení Národní rady.

Bylo stanoveno, že rozhodujícím ideovým výstupem oslav bude hlavní projev předsedy Národní rady KČP. Bude stručně a přitom koncentrovaně vyjadřovat pohled, celkový přístup k objektivní historické pravdě této části novodobých dějin Československa Klubem českého pohraničí a spojenci vlasteneckých sil ČR. Druhým, hlavním výstupem bude prohlášení účastníků oslav odsuzující tendenční a nepravdivé hodnocení příčin, průběhu a výsledků II.světové války v Evropě, které je obsahem dnešního lživého historického revizionismu a dokonce už nabylo podoby oficiální politiky Evropské unie přijetím kontroverzního "Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy" Evropským parlamentem,
ze dne 18. 9. 2019.