SOUKUP Václav

* 11. 02. 1926 – † 09. 06. 2015
* 11. 02. 1926 – † 09. 06. 2015

Narodil se 11. 2. 1926 v obci Vlachová Lhota u Valašských Klobouků v rodině drobných malozemědělců. Po absolvování základní a měšťanské školy v roce 1941, byl pracovním úřadem nasazen jako dělník do kotelny vojenské zbrojovky v Bohuslavicích nad Vláří. V srpnu roku 1944 utekl do ilegality a skrýval se před zatčením. Počátkem února 1945 navázal kontakt s partizánskou skupinou Jana Žižky z Trocnova a zapojil se do operační záškodnické činnosti ve Zlínském a Vsetínském kraji. V dubnu a květnu roku 1945 se přímo zapojil do osvobozovacích bojů v těchto krajích.

Koncem května 1945 se dobrovolně přihlásil s několika členy partizánské skupiny k dobrovolné vojenské služby. Od července roku 1945 do roku začátku roku 1948 se zapojil do bojů s Banderovci na Slovensku a na Moravě. V roce 1948 nastoupil do bývalých závodů Tomáše Bati. Později pracoval ve strojírenských závodech a od června 1956 se přestěhoval do Ostravy a pracoval N. P. Bytostav Ostrava.

Ani v důchodu nezahálel, pracoval v politických funkcích jako předseda ZO KSČM v Ostravě-Mariánských Horách, byl místopředsedou Městského výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Ostravě, členem ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu, člen I. Československé partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova.

V roce 1998 se zapojil s celou svojí duší do činnosti KČP Ostrava. V roce 2000 na 2. městském sněmu byl zvolen předsedou městské rady. V letech 2002-2015 se aktivně zapojil do práce v městské radě jako místopředseda. Patřil mezi významné osobnosti v ostravském klubu.

Za svojí obětavou práci v KČP byl několikrát oceněn Čestným uznáním MěR, MS KR A NR KČP, Plaketou - "Za obětavou práci pro vlast" (2007), Medaili KČP III. stupně - "Za zásluhy o rozvoj KČP" (2010), Medailonek Hraničář (2010), Medaili KČP II. stupně - "Za zásluhy o rozvoj KČP" (2012). Byl nositelem několika státních a občanských vyznamenání.

Do síně slávy byl uveden na návrh Moravskoslezské KR KČP dne 11. listopadu 2018.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!