Ediční a publikační činnost KČP

Ediční a publikační činnost KČP činnost je členěna:

a) Aktuální
b) Témata širší a dlouhodobější.

V řadě a) bylo dosud vydáno pro vnitřní potřebu KČP:

Jiří Frajdl

 • V zápase proti germanizaci,

 • Oběť germanizace-Lužičtí Srbové,

 • Vnější faktory v českém květnovém povstání 1945

 • Protigermanizační zápas se Srbskem a Černou Horou

 • Zápas s germanizací v období austroslavismu ve Slovinsku a Chorvatsku

 • České povstání v květnu 1945

 • Český podíl na protitureckých aktivitách v Bulharsku

Josef Groušl

 • Omyl v politice

 • Nové podmínky pro práci KČP po rozšíření EU

 • K základům německého revanšismu po roce 1945 a po roce 1952

 • Sraz spolků odsunutých Němců v r. 2001

 • NATO-NE

 • Lži, vměšování a provokace proti ČR

Jiří Havlíček

 • 15. březen 1939

Karel Hruška

 • Dr. E. Beneš

 • Památních chodského hrdinství l. a 2. díl.

 • Češi a Němci

 • Spolupráce přes hranici

Vratislav Měchura

 • Nejen Neveklovsko varuje

Josef Mikš

 • Proces s Volkssportem

 • Soud dějin/historie německého jazykového ostrůvku na Vyškovsku

Vladimír Novák

 • K problematice německé menšiny v ČR

Vojtěch Žampach

 • Vysídlení německého obyvatelstva z Brna

Jaroslav Valenta

 • Dějiny polabských Slovanů

Josef Řehka

 • Podzim trpkých plodů

xxx

 • Stalo se na hranicích .... publikace vydána v nákladu 1 500 výtisků

Dokument - Poselství prezidenta - ČSR - Dr. E. Beneše Prozatímnímu Národnímu Shromáždění - 28.

Kolektiv autorů - Sborník příspěvků (z celo­státního semináře k 66. výročí německého diktátu z Mnichova konaném v Chebu 2004, pod názvem "Proti ČSR")

Na závěr semináře byl přijat dokument: KČP proti germanizaci nejen českého pohraničí

V řadě b) bylo dosud vydáno:

Josef Groušl

 • ČR a SRN na prahu 21.století. (pro vnitřní potřebu KČP)

Z obsahu: Nové aspekty celoevropské politiky a bezpečnosti, Německé plány pro Evropu, USA- Německo a Rusko v nové dimenzi, naše vztahy se SRN, k taktice odsunutých Němců proč právě NPD... Vydalo nakladatelství OREGO,Praha, v roce 2003 jako publikaci Historické a dokumentační komise při Národní radě KČP. Stran -112.

Kolektiv autorů

 • Cesta ke svobodě - k 68. výročí porážky Německa ve druhé světové válce a osvobození ČSR.

Publikace svým obsahem a rozsahem dokumentů přesahuje uvedené výročí. Stran - 447, vydalo nakladatelství OREGO- Praha v roce 2005.

Publikace zahrnuje 25 kapitol. (Problematika pangermanismu, Hitler - Češi a Němci a protektorát, Němečtí antifašisté na Chebsku, Příprava Německa na válku, Protifašistický odboj na Pardubicku, Dokumenty z období druhé světové války, Pochody smrti, Mládež v odboji, Slovenské národní povstání, Člověk a státník Dr. E. Beneš, Prezidentské dekrety, Pancéřový vlak na Pomoc Praze, Nezapomenutelný květen 1945, Kolaborace s Němci, Antifašisté ve SRN, Protifašistický odboj na Moravě).

Cena publikace: 250 Kč. Objednávky přijímá nakladatelství OREGO Politických vězňů č. 9, 11121 Praha 1,

Kolektiv autorů

 • Kronika ochrany československých hranic v letech1945 - 1990.

 • Vydavatelství OREGO druhé vydání červen - červenec 2004.

 • Objednávky přijímá Národní rada KČP Politických vězňů č. 9 111 21 Praha 1.

Ediční záměr na příští období:

V řadě a) předpokládáme vydat:

Kolektiv autorů

 • Česko - německé vztahy v EU

 • Studenti v ČR a německá otázka

 • Z historie českoněmeckých vztahů

 • Euroregiony

 • Reparace

 • Německý kapitál v ger­manizační politice

V řadě b) předpokládáme vydat:

Kolektiv autorů

 • Vývoj ve vztazích s Německem v období 1945- 2010

 • Geopolitické postavení ČR v Evropě

 • Německá východní politika

Stanislav Šusta

 • Příběhy z ochrany státních hranic (pracovní název)