ZAČÁTEK AKCE JE ZA:

Pietní místa

Levý a pravý břeh Vltavy.

Příprava pietních míst na levém břehu Vltavy 

Pietní místa na levém břehu Vltavy ... Katalog 1 - 7

K zdárné a včasné přípravě pietních míst na oslavy 75. výročí osvobození vlasti od fašismu organizační štáb Národní rady provedl 7. 1. 2020 v odpoledních hodinách první rekognoskaci.

Rekognoskační skupina štábu v složení 1+1 (př. Z. Trippé a M. Zahradník) provedla rekognoskaci možných pietních míst na území Hlavního města Prahy se zaměřením na směry příjezdu Rudé armády do Prahy ze směru od Kralupy nad Vltavou a Slaný. Prohlédnuta byla pietní místa na levém břehu Vltavy s důrazem na objekty na území městských části Praha 6 a Praha Suchdol. Cílem prohlídky bylo upřesnit stav pamětních míst, které byly účastníkům výjezdu předem známy z různých dokumentů a akcí v minulosti, zjistit další vhodná místa piety nejenom pomníků, památníků a pamětních desek Rudé armády, ale také našich účastníků II.odboje a Pražského povstání.

Bylo zjištěno, že pietních míst je poměrně velký počet, stav péče o ně je velmi rozdílný, často nevyhovující a že v přípravném období bude nutné vykonat řadu opatření ke zlepšení stavu péče o pietní místa.


Příprava pietních míst na pravém břehu Vltavy

Pietní místa na pravém břehu Vltavy ... Katalog 8 - 13

Organizační štáb Národní rady provedl do 15.2. 2020 několik dalších prohlídek možných pietních míst na pravém břehu Vltavy se zaměřením na směry příjezdu Rudé armády a spojenecké 2. Polské armády do Prahy ze směru od Ústí nad Labem a od Liberce. Prohlédnuta byla pietní místa s důrazem na objekty na území městské části Praha 8 a
Praha 9. 

Bylo zjištěno, že pietních míst je také poměrně velký počet, stav péče o ně je opět velmi rozdílný, často povrchní a nesystematický.

Výsledky prohlídky na Praze 6 a Praze Suchdol:

prohlédnuto bylo 5 pomníků, jedno větší pietní místo u VŠCHT Praha a 6 pamětních desek se zjištěným stavem.

Opatření k nápravě špatné péče o pietní místa:
  1. Klub českého pohraničí, z.s. prostřednictvím aktivit organizačního štábu oslav bude kontaktovat funkcionáře Ministerstva obrany osobním dopisem předsedy Národní rady ministru obrany panu Mgr. Lubomíru Metnarovi s žádostí o řešení nedobré situace péče o pietní místa a hroby v uvedených lokalitách. Cestou komunální správy Prahy 6, Prahy Suchdol, Prahy 7, 8 a 9 požádá je o nápravu nevyhovující péče o některá pietní místa a pomníky.
  2. Navázán bude kontakt s místními spolky a vybranými politickými stranami v místě aby se podílely na přípravě pietních míst a zabezpečení účasti Pražanů na oslavě.

Katalog pietních míst.

Pietní místa na levém břehu Vltavy ... 1 - 7 na pravém břehu Vltavy ... 8 - 13