pplk. PS v. v. MACHÁČEK Miloslav

* 20. 03. 1930 – † 27. 11. 2020
* 20. 03. 1930 – † 27. 11. 2020

Miloslav Macháček sloužil u PS od nástupu do vojenské základní služby v roce 1951, do roku 1988, kdy po 37 letech, v hodnosti podplukovníka odešel do důchodu.

Následně začal pečlivě shromažďovat vojenské, přesněji řečeno pohraničnické dokumenty. A tak vzniklo jeho muzeum Pohraniční stráže, které se časem "rozrostlo" o tisíce cenných exponátů o službě a životě pohraničníků, služebních označení, medailí, odznaků, uniforem, knih a publikací o historii PS, suvenýrů, fotografií a jiných dokumentů.

Jako hraničář tělem i duší byl zakládajícím členem a aktivním funkcionářem Klubu českého pohraničí na Domažlicku a v místě jeho bydliště - v Poběžovicích. Pravidelně a rád se zúčastňoval, pokud mu to zdraví dovolilo, všech vzpomínkových a pietních akcí a to nejen na Domažlicku, ale i po celé republice. Kladně byla hodnocena i jeho činnost v Národní radě KČP.

Patřil mezi hlavní organizátory 1. celostátního setkání československých pohraničníků uskutečněném dne 7. července 2001 v Poběžovicích u příležitosti 50. výročí přijetí Zákona o ochraně státních hranic. Tím byla založena tradice každoročních setkání v místech dislokací bývalých brigád PS, ale i ve vnitrozemí České a Slovenské republiky. Od té doby jsou českoslovenští pohraničníci organizováni v sekcích OSH, což se stalo nejenom významným kvantitativním, ale i kvalitativním posílením Klubu českého pohraničí i motorem jeho činnosti.

Jedním z míst, která jsou spojena s tradicí hraničářských setkání jsou Poběžovice. Jejich nedílnou součástí vždy byla výstava na téma ochrany státní hranice, včetně dokumentace z předchozích setkání. Její tvůrce Miroslav Macháček ji pravidelně doplňoval o nové exponáty tak, aby reagovala na nejnovější události nejen v regionu, ale i na domácí a světové politické scéně. Právem se těšila velkému zájmu účastníků.

Miroslav Macháček byl přesvědčeným, obětavým a opravdovým českým vlastencem. Pomáhal všude, kde to bylo potřeba. Za svoji činnost obdržel státní, rezortní, regionální a klubová ocenění. V roce 2018 mu byl udělen Vlastenecký řád Klubu českého pohraničí.

Do Síně slávy byl uveden na návrh Plzeňské KR KČP dne 16. 07. 2020

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!