ROMAN Jaroslav 

* 19. 01. 1940 – † 10. 03. 2021
* 19. 01. 1940 – † 10. 03. 2021

Přítel Jaroslav Roman - přesvědčený komunista a ryzí vlastenec, i v polistopadovém období zůstal věrný ideálům, s nimiž spojil svůj život a práci. Patřil mezi lidi, kteří nepodlehli politickému, ideologickému a psychologickému tlaku a postavil se na odpor proti přepisování našich dějin, snižování výsledků budovatelského rozmachu v éře socialismu a hanobení úsilí o zachování míru.

Politickou orientaci vyjádřil mj. i zapojením do Klubu českého pohraničí. Podílel se na vzniku a rozvoji Okresních rad a ustavení Středočeské KR KČP. Dne 15. října 1999 se konalo shromáždění zástupců z jednotlivých okresů mezi nimiž byl i Jaroslav Roman, který sice bydlel v jihozápadních Čechách, ale působil v okrese Praha – východ. V závěru shromáždění bylo rozhodnuto, že Klub českého pohraničí ve Středočeském kraji dostane "zelenou".

Jaroslav pomohl navázat na již tehdy ustanovené KČP v Týnci n/Sázavou v okrese Benešov, v Chýni na okrese Praha – západ a Mšeně v okrese Mělník. Následně pomáhal ustavovat kluby postupně tak, že vznikly ve všech dvanácti okresech v kraji. Z jejích zástupců pak byla tvořena Krajská rada, do které se zapojil nejprve jako člen přípravného výboru a v období let 2004 až 2021 coby jednatel KR. V uvedené funkci měl ucelený přehled o všech činnostech klubu, stal se živoucí kronikou, dokázal poradit a pomoci v mnoha rozhodujících problémech práce KČP.

Podílel se i na přípravách a organizaci Národních sněmů KČP a to počínaje Brněnským. V období 2007 - 2018 byl členem vedení Sekcí OSH, jejichž celostátní shromáždění pomáhal uskutečňovat. Patřil i mezi pravidelné účastníky setkání pohraničníků ve Volarech, Poběžovicích, Chebu a i jinde. Účastnil se i společných akcí NR KČP na Slovensku.

Jaroslav Roman byl důsledným, pracovitým, spolehlivým funkcionářem, nesmiřitelným k nedostatkům, rovným a čestným kolegou a kamarádem, oblíbeným v KČP i mezi ostatními spoluobčany. Kromě činnosti v KČP, aktivně pracoval ve Společnosti Ludvíka Svobody, Společnosti Julia Fučíka a pomáhal k rozvoji přátelství mezi lidem ČR a Kuby. Byl prostě všude, kde se odehrávaly společenské procesy. V letech 2007 – 2009 se aktivně zapojil do boje proti záměrům USA vybudovat v Brdech vojenskou základnu.

Za obětavou práci, politickou a občanskou angažovanost mu byla udělena řada ocenění, mimo jiné: Čestné uznání KČP, plaketa Za obětavou práci pro vlast a medaile Za zásluhy o rozvoj KČP III., II. i I. stupně.

Přítel Jaroslav Roman zemřel 10. března 2021. V témže roce mu byl udělen Vlastenecký řád KČP in memoriam.

Jeho jméno zůstane navždy zapsáno nejen v análech Okresní rady Klubu českého pohraničí Praha – východ, ve které 15 let zastával funkci předsedy, ale i v Síni slávy KČP, do které byl uveden na návrh Středočeské KR KČP dne 14. 3. 2023.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!