pplk. PS v. v. JUDr. KOVÁŘ Miroslav, CSc.

* 21. 05. 1951 – † 04. 08. 2020
* 21. 05. 1951 – † 04. 08. 2020

Studiem na Fakultě ochrany státních hranic Vysoké školy SNB získal titul doktor práv a po vědecké aspirantuře v oboru "obecné problémy vojenství", mu byl udělen titul "kandidát vojenských věd. Služebně byl zařazen jako asistent na katedře "ženijně technického zabezpečení Fakulty OSH.

Byl zakládajícím členem Klubu českého pohraničí v Holešově. V klubové činnosti získal bohaté zkušenosti, které později uplatňoval ve funkci předsedy Krajské rady KČP Zlín. Měl výborné organizační schopnosti. Byl nesmírně pracovitý. S iniciativou sobě vlastní vytvářel kolem sebe ovzduší přátelství a dělnosti, s cílem nedopustit, aby občané zapomínali na hrdou minulost našich národů. Aktivitou a obětavostí při zajišťování úkolů v Klubu i v dalších vlasteneckých spolcích a osobní účastí na jednotlivých akcích v okrese, kraji, České republice i na Slovensku, byl ostatním příkladem.

Jako bývalý voják z povolání podporoval veškeré iniciativy proti vstupu naší republiky do NATO a nesmiřitelně bojoval proti neonacismu. Neúnavě bránil čest pohraničníků proti jejich hanobení a pomluvám. Důrazně reagoval na nekompetentní hodnocení některých tzv. historiků, kteří nerespektují vnitropolitické a mezinárodní podmínky, ve kterých Pohraniční stráž vznikla a působila.

Za obětavou práci mu byla udělena řada státních, rezortních a klubových vyznamenání, mimo jiné i "Vlastenecký řád Klubu českého pohraničí".

Klub v něm ztratil nesmírně pracovitého funkcionáře, rovného a čestného kolegu, kamaráda, nezlomného bojovníka za historickou pravdu, život v míru a poctivé práci.

Vzhledem ke své aktivní politické práci a odborné způsobilosti si Miroslav Kovář plně zaslouží být uveden v Síni slávy Klubu českého pohraničí, což na návrh Krajské rady KČP ve Zlíně bylo realizováno 20. 12. 2020

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!