plk. v. v. JUDr. GLOS Jiří

* 25. 05. 1939 – † 11. 12. 2019
* 25. 05. 1939 – † 11. 12. 2019

Přítel JUDr. Jiří Glos je nesmazatelně zapsán do historie Klubu českého pohraničí zejména ve Středočeském kraji.

Narodil se 25. května 1939 v Libštátě v Libereckém kraji. Zde absolvoval základní školní docházku, následně nastoupil na odborné učiliště Státních pracovních záloh, kde se vyučil zedníkem. Později na základě velmi dobrých pracovních výsledků absolvoval stavební školu v Liberci.

V roce 1960 byl povolán k výkonu základní vojenské služby se zařazením k Pohraniční stráži Československé republiky. Na vlastní žádost byl vyslán do Bratislavy ke studiu na Ženijně technické učiliště, po jeho absolvování byl zařazen jako velitel čety k ženijní rotě tehdejší 3. brigády PS v Karlových Varech.

V roce 1965 byl převelen ke 12. brigádě PS v Plané u Mariánských Lázních. Odtud pak v roce 1972 byl na základě svých odborných a organizačních schopností převelen na Hlavní správu Pohraniční stráže v Praze. Zde působil v různých funcích až do roku 1992, kdy požádal o ukončení služebního poměru a odešel do zálohy v hodnosti plukovníka.

Během plnění vojenských povinností se stal příkladným funkcionářem KSČ a dalších organizací v rámci tehdejší Národní fronty. Politicky byl organizován od roku 1959 v Komunistické straně Československa, ve které působil až do konce svého plodného života.

Od roku 1994 se stal členem Klubu českého pohraničí. Působil spolu s Ladislavem Novákem a Jaroslavem Paterou v Kladně, kde ustavili velice silnou a aktivní sekci Ochránců čs. státních hranic. V roce 2008 se podílel na založení Okresní rady KČP Kladno a stal se jejím předsedou. V této funkci setrval až do roku 2018.

Od ostravského Národního sněmu v roce 2002 do roku 2018 byl členem Národní rady KČP, od roku 2008 byl členem vedení OČSH při Národní radě KČP. Měl výrazný podíl na formování Středočeské Krajské rady KČP a po jejím ustavení v roce 2004 se stal jejím 1. místopředsedou. V této funkci působil až do roku 2018, kdy požádal na základě zhoršujícího se zdravotního stavu o uvolnění ze všech funkcí v KČP.

Jako bývalý voják z povolání, příslušník Pohraniční stráže splnil se ctí vlastenecký úkol - sloužit svému lidu v duchu složené přísahy věrnosti své vlasti. Do Síně slávy byl zapsán na návrh Středočeské KR Klubu českého pohraničí.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!