plk. v. v. Mgr. DOSTALÍK Jiří

* 14. 01. 1926 – † 22. 05. 2016
* 14. 01. 1926 – † 22. 05. 2016

Jsou mezi námi lidé (a zde záměrně užíváme přítomný čas), kteří i když odešli do nenávratna, jsou a budou mezi námi stále. Mezi ně patří i přítel Jiří Dostalík, který celým svým životem ukazoval, co je láska k národu, co je vlastenectví.

Za okupace pracoval proti fašismu a nacismu jako aktivní partyzán v Brigádě Jana Žižky a později až do důchodu byl ve služebním poměru vojáka Československé lidové armády. Obdržel mnoho státních a rezortních vyznamenání, měl statut Válečného veterána.

Pracoval v několika vlasteneckých organizacích, ve VSA, byl čestným předsedou Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Olomouci. Jeho velkou zásluhou bylo založení Klubu českého pohraničí v Olomouci, na jehož činnosti se aktivně podílel.

Byl přesvědčeným, obětavým a opravdovým českým a československým vlastencem. Nechyběl na žádné významné levicové občanské aktivitě. Byla mu udělena řada státních, rezortních a klubových ocenění. Jeho práce ve prospěch hraničářského hnutí nebude zapomenuta.

Do Síně slávy byl uveden na návrh Olomoucké KR KČP v roce 2018 

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!