MORÁVEK Jaroslav

*14. 09. 1932 – †22. 7. 2015
*14. 09. 1932 – †22. 7. 2015

Když se v roce 1932 Jaroslav Morávek narodil, bylo Československé republice 14 roků a před ní byla doba plná osudových událostí. Hospodářská krize, mnichovská zrada, okupace, rozbití republiky, druhá světová válka, vítězství protifašistické koalice, poválečná obnova, odsun Němců, vznik studené války, únorové vítězství, budování socialismu, krizový rok 1968, restaurace kapitalismu v roce 1989 a v roce 1993 rozdělení republiky.

To vše ovlivnilo Jaroslava, který pocházel z dělnické rodiny, vyrůstal v Hořovicích a po ukončení školní docházky se vyučil truhlářem. Proto již v letech dospívání, s upřimnou vírou v lepší budoucnost, se přihlásil k programu Komunistické strany.

Bezprostředně po vyučení nastoupil vojenskou základní službu u Poběžovické brigády Pohraniční stráže na rotě Diana. I když poznal náročnost služby u Pohraniční stráže, ochrana státní hranice se mu stala celoživotním osudem. Od roku 1955 sloužil jako voják z povolání u Chebské brigády v různých velitelských funkcí. Naposledy u pohraničního útvaru v Dolním Žandově, odkud v roce 1987 odešel v hodnosti majora do důchodu.

Jaroslav Morávek byl zakládajícím členem Klubu českého pohraničí na Chebsku. O rozvoj tohoto klubového hnutí se zasloužil mj. dlouholetým působením ve funkci místopředsedy OR KČP a vedoucího sekce OSH. Byl svědomitým řídícím pracovníkem, který plně využíval své organizační schopnosti. Pomáhal všude, kde to bylo potřeba. Kladně byla hodnocena jeho činnost pravidelného dopisovatele klubového zpravodaje HRANIČÁŘ.

Aktivně se podílel na obhajobě historické pravdy, s důrazem na činnost Pohraniční stráže a na české zájmy v regionu Chebska. Na svoji službu na hranici byl hrdý. Jako člen historicko-dokumentační komise při NR odmítal nedůvodné přeceňování česko-německých vztahů ze strany vedení jak Spolkové republiky Německo, tak České republiky. Rázně vystupoval proti akcím sudetoněmeckých krajanských sdružení uskutečňovaných v příhraničí, zejména proti účasti na různých společných vzpomínkových akcí. Osobně se podílel na organizaci manifestace proti germanizaci na chebském náměstí, ale i na zpracování petice proti uložení ostatků německých vojáků na Chebském hřbitově, na stanovisku proti církevním restituce a na celé řadě dalších materiálů.

Přítel Jaroslav Morávek byl rovný a čestný kolega, kamarád, skvělý, přesvědčený a obětavý vlastenec.

Za svůj odpovědný přístup ke službě na hranici i mimo ni a za dlouhodobou politickou, vlasteneckou a občanskou angažovanost, byl oceněn řadou státních a rezortních vyznamenání, mj. medailí Za službu vlasti, Za obranu vlasti, Za ochranu státní hranice ČSSR, ale také všech Klubem zřízených ocenění, včetně Vlasteneckého řádu KČP.

Do Síně slávy byl uveden na návrh Karlovarské krajské rady Klubu českého pohraničí v roce 2018

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!