pplk. ČSLA v. v. STUDENÝ František

* 08. 01. 1939 – † 12. 11. 2020
* 08. 01. 1939 – † 12. 11. 2020

Narodil se 8. 1. 1939 v Olomouci. Po ukončení ZŠ vystudoval průmyslovku v Brně. V roce 1958 vstoupil do služeb ČSLA. Studoval dělostřeleckou školu v Jičíně, učiliště v Hradci na Moravě, technické učiliště v Liptovském Mikuláši a VPAG Bratislava. Od roku 1966 do 1992 pracoval na Vojenském gymnáziu Jana Žižky v Opavě. Jako voják z povolání podporoval veškeré iniciativy proti vstupu naší republiky do NATO a s neztotožněním s politikou v ČSLA odchází do civilu.

V civilu byl členem KSČM a opavského klubu CO o.s.

Byl dlouholetým členem Klubu českého pohraničí a to od roku 1994 a jeden ze zakládajících členů oblastní rady KČP pro severní Moravu. Od roku 1995 předseda MěR KČP Opava. Po ustavení Moravskoslezské krajské rady v roce 2002 do konce svého života vykonával funkci místopředsedy.

Za svojí obětavou prací mu byla udělena řada státních a klubových vyznamenání.

V roce 2012 mu byla udělena - Plaketa KČP "Za obětavou práci pro vlast",
2014 - Medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP III.stupně"
2014 - Medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP II.stupně"
2016- Medaile Moravskoslezské krajské rady KČP
2017 - Medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP I. stupně"
2018 - Vlastenecký Řád KČP
2019 Řád přátelství KČP.

Do síně slávy byl uveden na návrh Moravskoslezské KR KČP dne 20. prosince 2020.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!