pplk. MACHAČ Zdeněk

* 23. 06. 1942 – † 18. 03. 2017
* 23. 06. 1942 – † 18. 03. 2017

Přítel Zdeněk Machač patřil k těm lidem, kteří mají velmi silné sociální cítění a vyznávají humánní ideály. Byl vždy pracovitý a nikdy nestál stranou věcí veřejných.

Celý svůj profesní život strávil na státní hranici, ve službě milované vlasti, jako příslušník Pohraniční stráže ČSSR. Absolvoval Vojenské učiliště a Vojenskou akademii Antonína Zápotockého. Do zaslouženého důchodu odcházel v hodnosti podplukovníka. Ale ani poté nezůstal stranou. Stál u zrodu Okresní rady Klubu českého pohraničí v Břeclavi, jehož byl po celou dobu platným a aktivním členem a také respektovaným místopředsedou.

Na svou službu na státní hranici byl náležitě hrdý i v nové době, která nastala po politickém převratu, kdy se pohraničníci stali terčem nespravedlivých útoků, zostouzení a dokonce i trestnímu stíhání. Nepatřil k těm, kteří přijali novou víru, ale byl přesvědčen o správnosti celoživotního konání, zůstal věren svým ideálům a pro jejich naplnění s odpovědností sobě vlastní pracoval až do konce svých dnů.

Byl velmi oblíbený pro svoji optimistickou povahu, příjemný a odzbrojující úsměv, vždy ochoten pomoci, bylo-li třeba. Není mnoho tak čestných, a zároveň tak laskavých lidí, jako byl on, a to nejen ve vztahu ke společnosti, ale i ke své ženě a celé rodině.

Vždy žil nejenom pro sebe, ale i pro jiné. Byl jako mnoho mu podobných - solí této země. Nechť je mu tedy zachována úcta a trvalé místo v srdcích žijících.

Zdeněk Machač nikdy neupřednostňoval osobní zájmy. Jeho dlouholetá obětavá vlastenecká činnost byla oceněna řadou státních, rezortních a klubových vyznamenání.

Do Síně slávy byl uveden na návrh Jihomoravské KR KČP dne 30. června 2019 

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!