pplk. PS. BARTOŠ Miloš

* 29. 09. 1932 – † 12. 09. 2014
* 29. 09. 1932 – † 12. 09. 2014

Přítel Miloš Bartoš, byl bývalý podplukovník Pohraniční stráže ČSSR.

Narodil se 29. září 1932 v Třešti. Školní docházku ukončil v roce 1947, poté nastoupil do učebního oboru jako obchodní příručí u SD "Vzájemnost," pozdější "Jednota," rovněž v Třešti a v letech 1947-1950 absolvoval "Základní odbornou školu," v Telči Po absolvování školy pracoval jako obchodní příručí, později jako vedoucí expedice v podnikové pekárně. Dnem 1. ledna 1951 byl uvolněn na místo pracovníka sekretariátu Krajského výboru ČSM, v Jihlavě a to až do nástupu vojenské základní služby dne 1. listopadu 1952. V průběhu vojenské základní služby s ním byla dojednána možnost přijetí za vojáka z povolání a byl odeslán do ŠDZ v Čáslavi. Po absolvování ŠDZ byl přijat dne 15. dubna 1954 za vojáka z povolání a byl zařazen v hodnosti podporučíka k útvaru Znojmo. V rámci své dlouholeté služby zastával řadu funkcí a to nejen u PS útvaru Znojmo, ale také PS útvaru Jemnice, kde působil až do svého odchodu do starobního důchodu, do kterého odešel koncem roku 1987.

V průběhu let byl aktivním členem různých organizaci, jeho koníčkem byla myslivost a rybářství, kde zastával různé funkce včetně tehdejšího Svazarmu a SČSP v Jemnici. I po odchodu do starobního důchodu zůstal aktivně pracovat již ve vzpomínaných organizacích a zůstal věrný myšlence PS prakticky až do konce svého života.

Byl zakládajícím členem Klubu českého pohraničí Jemnice a od roku 2003 do roku 2007 zastával funkci předsedy. Byl také po celou dobu členem OR KČP ve Znojmě. Dlouhá léta zastával také funkci předsedy KSČM v Jemnici. Za jeho neúnavnou a záslužnou činnost, byl několikrát oceněn státními, rezortními, krajskými a okresními vyznamenáními i oceněními nejen v rámci PS ale i KČP včetně Vlasteneckého řádu.

Do SÍNĚ SLÁVY, byl uveden na návrh Místní KČP Jemnice dne 11. listopadu 2018.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!