pplk. PS v. v. Breburda Josef

* 02. 10. 1935 – † 29. 09. 2020
* 02. 10. 1935 – † 29. 09. 2020

Podplukovník PS v.v. Josef Breburda se celý život věnoval službě vlasti. Vojenské učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže v Olomouci absolvoval v roce 1957. U 10. Volarské a 7. Sušické brigády prošel funkcemi zástupce velitele, ZVP a velitele pohraniční roty. Službu ukončil jako pracovník Politické správy HS PS OSH. Byl obětavý, zodpovědný, náročný a ve službě nekompromisní, ale i spravedlivý, empatický a lidský. Měl rád lidi a proto trvale pečoval o jejich podmínky a zabezpečení.

Po politickém převratu se v prostoru někdejší pohraniční roty každoročně scházel s desítkami pohraničníků základní vojenské služby napříč nástupními ročníky. Při těchto příležitostech se vzpomínalo nejen na vojenský život, ale stranou nezůstávala ani současná aktuální témata.

V Klubu českého pohraničí pracoval obětavě v Pražské radě a KČP Praha "Věrni zůstaneme". Jako přesvědčený vlastenec šířil myšlenky a poslání KČP v kruhu své rodiny, v okruhu svých přátel i na veřejnosti. Jeho aktivita a obětavost při plnění úkolů v Klubu i v dalších vlasteneckých spolcích a jeho osobní účast na jednotlivých akcích byla pro ostatní příkladem. Aktivně se podílel i na distribuci a prodeji knih s naší problematikou.

Jeho práce byla jak u Pohraniční stráže, tak v KČP oceněna řadou vyznamenání za dlouholetou, obětavou politickou, vlasteneckou, občanskou angažovanost a prospěšně veřejnou činnost. Mimo jiné byl držitelem Vlasteneckého řádu KČP 

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!