Manifestace v Táboře 26. 10. 2019

Celorepublikové veřejné shromáždění vlasteneckých sil České republiky 
26. 10. 2019 od 14 hodin

Národní rada KČP v úzké spolupráci s Veterány ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, za podpory spolků Vlasteneckého fóra stanovila pro pietní shromáždění a manifestaci vlasteneckých sil republiky tyto cíle:

  • Manifestovat nezpochybnitelnou občanskou podporu státnickému odkazu Edvarda Beneše, prezidenta-Budovatele Československa.
  • Ukázat českému národu a lidu mezinárodního společenství národů, že vlastenecké síly pevně stojí za státnickým dílem prezidenta Edvarda Beneše v době budování státu, kdy byl hlavní politickou oporou T.G. Masaryka, prvního prezidenta -Zakladatele Československa, v době okupace, kdy řídil exilovou vládu ČSR v Londýně a za národní a sociální revoluce v letech 1945 až 1948.
  • Odmítnout snahy zahraničních i domácích spolků, organizací i jednotlivů, kteří usilují o likvidaci dekretů prezidenta Edvarda Beneše jako pokus o zpochybnění státní suverenity ČR.
  • Dát na vědomí státním orgánům a naší soudní moci, že se mohou spolehnout na pevnou občanskou podporu ve věci nezpochybnitelnosti platnosti dekretů prezidenta Československa, které byly, jsou a budou i nadále součástí našeho právního řádu.

Pietní shromáždění občanů je členěno na dvě tematické části.

V první části dopoledne od 10 do 13 hodin provést pietní akt k uctění památky

Dr. Edvarda Beneše v prostoru Památníku Edvarda Beneše v Sezimově Ústí kladením věnců a kytic k místu odpočinku Hany a Edvarda Benešových delegacemi spolků a občanů samostatně.

K tomu je možné využít nabízených možností dle první části programu, který vedoucí delegací obdrželi písemně.

V druhé, odpolední a hlavní části programu dne uskutečnit masovou manifestaci vlasteneckých sil republiky od 14 hodin v Táboře u sochy Mistra Jana Husa v Husově parku na Husově náměstí. Vše proběhne dle programu uvedeného v grafické pozvánce a v její textové příloze, kterou vedoucí delegací obdrželi.

Klíčovým pro úspěch shromáždění občanů je zajištění maximální účasti na pietním shromáždění.

KČP se akce bude účastnit v rozsahu dle usnesení všemi KR, Pražskou radou, všemi kluby sdruženými do KR a PR s prapory klubů a se státními vlajkami, vlajkami měst a obcí odkud jsou a s portréry Dr. Edvarda Beneše v co nějvětším počtu. Bylo rozhodnuto za KČP položit pouze jeden věnec delegací na nejvyšší úrovni klubu v čele s předsedou NR. Prapor národní rady nést jedním praporečníkem a dvěma strážnými. Prapory KR a jednotlivých klubů nést jedním praporečníkem. Přitom slavnostního pochodu praporečníků za zpěvu Husitského chorálu, hymny klubu se z prostorových důvodů účastní pouze praporečníci NR, OR KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, KR a PR.(15 praporů). U pomníku Mistra Jana Husa budou rozmístěni dle samostatných pokynů rubriky. Praporečníci a vedení NR budou mít společenskou ústroj.

Dalším klíčovým prvkem úspěchu je organizované zaujetí míst v Husově parku.

Všichni účastníci manifestace musí stát nebo sedět na svých místech v 13,50 hod. Přitom dbát pokynů ceremoniáře a pořadatelské služby manifestace.

Provedení prezentace:

Vedoucí delegací KR a jiných spolků a hostů informovat pomocí prezentace za pomníkem organizační štáb manifestace o přítomnosti dalších VIP v jejich sestavách. Ty osoby, které bude nutné představit občanům a přivítat je v úvodu JUDr. Gustavem Janáčkem, předsedou Národní rady KČP. Tuto povinnost je nutné zajistit do 13,30 hodin.


Další pokyny a informace

Pochod praporečníků se zástavami vlasteneckých organizací k pomníku Mistra Jana Husa za hraní Husitského chorálu. Seřazení zástav a čestných stráží
u sochy Mistra Jana Husa.

Hlavní parkoviště-č.1 hned vedle u nádraží ČD na ulici Valdenská s kapacitou cca 140 automobilů je v sobotu od 12,00 hod. zdarma. Do té doby jde o placené parkoviště.(1 hodina za 10 Kč, den 40 Kč, platba SMS 75 minut 15 Kč, 150 minut 30 Kč, den 60 Kč). Tyto ceny jsou platné v celém městě. Problémem je jeho kapacita...

Manifestanti a přihlížející občané na místě manifestace, kterým je celý Husův park na Husově náměstí v Táboře jsou povinni při svém pobytu v Husově parku v době manifestace respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové,...