Karlovarský kraj

V sobotu dne 7. září proběhla v Chebu pietní akce u pamětního kamene, který na památku československým, německým a ostatním antifašistům světa - obětem nacismu a fašismu v roce 2015 zde odhalily vlastenecké organizace chebska. Sešli se zde vlastenci KČP, ČSBS a ČSŽ s cílem vzdát hold lidem, kteří nepodlehli tehdejšímu nacistickému a fašistickému...

Šestý červenec není jen tak nějaký den. Šest set čtvrté výročí upálení Mistra Jana Husa jen svědčí, že v boji o pravdu se ani po více jak půl tisící letí nic nezměnilo. Král Zikmund, císař Římský národa Německého (a syn otce vlasti Karla IV.)nechal českého kazatele nejhorším možným způsobem popravit a popel a urožněné srdce vysypat do Rýna.

Jak častokrát, naše kroky směřovaly tentokrát do Sokolova. Aspoň malou kytičku jsme tam položili na památku obětí fašismu. Zde byl odhalen po II. světové válce masový hrob zajatců, převážně sovětských. Je krásné, když si připomínáme oběti a nezapomínáme, kdo položil za naši vlast a svobodu svůj život. V poslední době jsem si však všimla, že tím...

Z iniciativy předsedy OR KČP, z.s. Václava Janči a člena NR KČP, z.s. Štěpána Drapáka se dne 25. února 2019 uskutečnila návštěva poslance EP Ing Jaromíra Kohlíčka, Csc. v okrese Cheb. Poslanec Jaromír Kohlíček celý den věnoval přednáškám jak pro děti na základních školách, ale i pro veřejnost. Již ráno v 8.00 hodin se uskutečnila přednáška s...

Klub českého pohraničí z.s., je nezávislým demokratickým vlasteneckým spolkem s celostátní působností. Sdružuje občany České republiky i občany ostatních členských států Evropské unie, kteří souhlasí s jeho programem i s jeho praktickou činností. Poprvé byl Klub českého pohraničí zaregistrován v červenci 1992. Základním cílem a hlavním obsahem...