OZNÁMENÍ O SMUTNÉ ZPRÁVĚ

Dne 9.května 2024 zemřel po těžké nemoci přítel a velký vlastenec

Miroslav Talán,

předseda městské rady Klubu českého pohraničí v Aši. Byl členem Ústřední kontrolní komise. Obětavý, pracovitý a i přesto, že nebyl příslušníkem PS byl velkým přítelem a propagátorem Pohraniční stráže. Byl hlavním organizátorem celorepublikových setkání příslušníků PS, přátel a KČP každým rokem v Krásné u Aše. Velmi dbal na spolupráci s našimi německými přáteli. Za svoji aktivní činnost byl několikrát odměněn. Poslední ocenění byla medaile Za zásluhy o rozvoj KČP I. stupně v loňském roce.

Hluboce se skláním nad jeho památkou.

Václav Janča
předseda Karlovarské krajské rady KČP

Foto: Jaroslav Křemen 

Karlovarský kraj


Karlovarský kraj - Aktuality

Dne 20. ledna 2024 uctili položením květin příslušníci Klubu českého pohraničí, bývalí pohraničníci - pamětníci události a další občané památku voj. Josefa Ludase, který položil život dne 21.1.1981při plnění úkolu k ochraně státních hranic.

Dne 20. ledna 2024 uctili u pomníku na Svatém Kříži položením květin příslušníci Klubu českého pohraničí, bývalí pohraničníci - pamětníci události a další občané památku voj. Josefa Ludase, který položil život dne 21.1.1981při plnění úkolu k ochraně státních hranic.
ČEST JEHO PAMÁTCE !

V sobotu 9.12.2023 se sešli příslušníci Klubu českého pohraniční v Aši k závěru roku. Předseda Míra Talán vyhodnotil činnost v uplynulém roce, byli oceněni aktivní členové a závěr patřil slavnostnímu obědu.

Den české státnosti jsme si položením květin připomněli tragické události září roku 1938, kdy položili své životy v boji s henleinovskými ordnery příslušníci Finanční stráže v Horních Lomanech a Křižovatce a železničáři na nádraží v Chebu. ČEST JEJICH PAMÁTCE ! NEZAPOMÍNÁME !

Na Chebsku jsme si Den Pohraniční stráže připomněli 8. července 2023 v Aši na Celostátním setkání příslušníků 5. brigády PS Cheb, rodinných příslušníků, přátel a sympatizantů u příležitosti 12. výročí odhalení památníku všem ochráncům státních hranic Československa a 72. výročí přijetí zákona O ochraně státních hranic. Dne 11. července 2023 potom...

Dne 21.1.2023 se konal pietní akt k uctění památky voj. Josefa Ludase, který položil život 21.1.1981 při ochraně státních hranic u roty PS Svatý Kříž chebské brigády PS.

U příležitosti Dne české státnosti 28.9.2022 se uskutečnil pietní akt k uctění památky příslušníků Finanční stráže, kteří 28. a 30. září 1938 položili životy ve Františkových Lázních a Křižovatce v boji s německými ordnery. Při této, příležitosti byly položeny květiny i u Památníku obětem nacismu a fašismu v Chebu a Ochráncům státní hranice v...

Dne 8. května 2022 členové KČP a KSČM uctili položením květin památku obětem 2. světové války na Chebsku.

Dne 2. dubna 2022 se konal v Sokolově 8. krajský sněm KČP Karlovarského kraje. Na sněmu byla zhodnocena práce za uplynulé období. Byla mj. zvolena krajská rada a předsedou rady přítel Václav Janča."