pplk. PS v. v. RSDr. KOVANDA František

* 08. 02. 1928 – † 31. 03. 2019
* 08. 02. 1928 – † 31. 03. 2019

Dne 12. srpna 2019 byl pomyslně uveden do Síně slávy Klubu českého pohraničí vlastenec, muž pevného charakteru, uvědomělý, zásadový a statečný komunista pplk. v.v. RSDr. František Kovanda, který nikdy nezradil ideály, s nimiž spojil celý svůj život a svoji práci.

František pocházel z dělnického prostředí. Po válce byl jedním ze zakladatelů Svazu české mládeže na Mladoboleslavsku. Aktivně se zapojil do odborářské a od roku 1946 i do stranické práce nejen ve Škodovce, ale i v okrese a kraji. Účastnil se téměř všech významných mezníků té doby, např. celostátního sjezdu závodních rad a odborových skupin v únoru 1948, v říjnu téhož roku I. celostátní konference dělnické mládeže, jakož i legendárních poválečných sjezdů KSČ, SČM a ČSM. Od roku 1947 byl pravidelným účastníkem Světových festivalů mládeže a studentstva. V pozdější době i delegátem sjezdů SSM.

Znalosti získané absolvováním Vojensko - politického učiliště Josefa Hakena, Ústřední komsomolské školy v Moskvě a Vysoké školy politické ÚV KSČ zúročil mimo jiné i při výkonu služby v politickém aparátu Pohraniční stráže, Vnitřní stráže a u Federálního ministerstva vnitra.

Jeho celoživotním zaměřením byly dějiny komunistické strany a pokrokového mládežnického hnutí. V řadě svých publikací, v novinových článcích, při přednáškách a besedách, zejména s mladými lidmi, objasňoval nutnost objektivního hodnocení složité situace, ve které probíhalo budování lidově demokratického a posléze socialistického režimu. Na faktech ukazoval nesporné úspěchy a současně vyvracel lži, nenávist a hanobení předmětné doby. Věci říkal na rovinu a do očí. Jeho nezaměnitelný typ projevu vytvářel atmosféru, která nutila přemýšlet.

Stál u zrodu Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd. Byl inspirátorem a zároveň neúnavným pracovníkem, který svým nasazením a nadšením podněcoval k práci ostatní.

Soudruh František Kovanda se svojí prací zařadil i mezi přední osobnosti našeho vlasteneckého spolku. Vedle řady státních, stranických, odborových a mládežnických vyznamenání, byl nositelem i všech stupňů ocenění zřízených klubem. Bylo mu uděleno i nejvyšší klubové vyznamenání-Vlastenecký řád. Jeho jméno bude navždy zapsáno v historii Klubu českého pohraničí. Nikdy nezapadne v zapomenutí.

Do síně slávy byl uveden dne 12. srpna 2019.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!