Hlavní město Praha


Aktuality - Hlavní město Praha

Pražská rada KČP obdržela malý článek "Pod bičem histerie" od člena KČP "Věrni zůstaneme !" Praha
prof. plk. PS vv PHDr. Stanislava Kábeleho CSc.

V době mimořádných opatření jsme všichni zalezlí ve svých příbytcích, jednoznačně plnící rozkaz ministra zdravotnictví. Přesto, 3 stateční veteráni PS a ČSLA provedli dnes, 1. 4. 2021 mírový zásah na jednom z pražských hřbitovů a dali jasně najevo, že i v této pandemické době nezapomínáme na své předchůdce, kteří položili život při ochraně státních...

Národní rada KČP připravovala od podzimu 2019 slavnostní shromáždění k 75. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Celostátní setkání členů KČP se mělo uskutečnit 8. května 2020 v Praze na Klárově. Štáb akce mínil, Coronavirus měnil. Na jaře 2020 byly všechny společenské akce zrušeny vzhledem k šíření pandemie. Operativně se začal rodit...

Dne 16.12.2019 se v odpoledních hodinách uskutečnilo setkání vnučky maršála Koněva Jeleny Galievny Koněvové u pomníku jejího dědečka.Své důstojné místo zde zaujali i členové pražské organizace KČP , s Jolanou Koněvovou navázali kontakt a společně se vyfotili u pomníku maršála Koněva.

Dne 7. 12. 2019 PR KČP uskutečnila akci "CESTA PAMĚTI" pietní zastavení u hrobů pohraničníků, kteří položili své životy při ochraně státních hranic a jsou pohřbeni ve Středočeském kraji.

Dvanáct zástav Klubu českého pohraničí vzdalo poctu vrchnímu veliteli ozbrojených sil a presidentu ČSSR armádnímu generálovi Ludvíku Svobodovi 23. listopadu 2019 v Hroznatíně na pietním setkání