Hlavní město Praha

PF´2021

Vážení přátelé, Pražská rada KČP Vám všem přeje klidné a pokojné prožití Vánočních svátků, od Ježíška ten dárek nejcennější: zdraví , rodinu, přátele a kamarády. V Novém roce 2021, roce 70. výročí vzniku československé Pohraniční stráže, přejeme mnoho zdraví, sílu porazit Covida a sejít se na oslavách Dne Pohraniční stráže s přáteli a kamarády.
K přání se připojuje i SMEČ - skupina memoriálních činností KČP, děkujeme všem, kteří nám pomohli přiblížit osudy Těch, co se nevrátili... Věříme, že i v roce 2021 se budeme moci znovu na Vás obrátit s prosbou o pomoc při našem pátrání.

Miloš Zahradník -  1.místopředseda PR KČP, SMEČ
Ing. Václav Tomeš - předseda PR KČP 


Aktuality - Hlavní město Praha

Národní rada KČP připravovala od podzimu 2019 slavnostní shromáždění k 75. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Celostátní setkání členů KČP se mělo uskutečnit 8. května 2020 v Praze na Klárově. Štáb akce mínil, Coronavirus měnil. Na jaře 2020 byly všechny společenské akce zrušeny vzhledem k šíření pandemie. Operativně se začal rodit...

Dne 16.12.2019 se v odpoledních hodinách uskutečnilo setkání vnučky maršála Koněva Jeleny Galievny Koněvové u pomníku jejího dědečka.Své důstojné místo zde zaujali i členové pražské organizace KČP , s Jolanou Koněvovou navázali kontakt a společně se vyfotili u pomníku maršála Koněva.

Dne 7. 12. 2019 PR KČP uskutečnila akci "CESTA PAMĚTI" pietní zastavení u hrobů pohraničníků, kteří položili své životy při ochraně státních hranic a jsou pohřbeni ve Středočeském kraji.

Dvanáct zástav Klubu českého pohraničí vzdalo poctu vrchnímu veliteli ozbrojených sil a presidentu ČSSR armádnímu generálovi Ludvíku Svobodovi 23. listopadu 2019 v Hroznatíně na pietním setkání

Vážení přátelé, nedávno byl na servru NR KČP uveřejněn příspěvek Jany Vrzalové věnovaný štábnímu strážmistrovi SNB Ladislavu Patočkovi,který padl dne 21.8.1947 u Krasňan/SR/ v boji