Hlavní město Praha

Aktuality - Hlavní město Praha

Národní rada KČP připravovala od podzimu 2019 slavnostní shromáždění k 75. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Celostátní setkání členů KČP se mělo uskutečnit 8. května 2020 v Praze na Klárově. Štáb akce mínil, Coronavirus měnil. Na jaře 2020 byly všechny společenské akce zrušeny vzhledem k šíření pandemie. Operativně se začal rodit...

Dne 16.12.2019 se v odpoledních hodinách uskutečnilo setkání vnučky maršála Koněva Jeleny Galievny Koněvové u pomníku jejího dědečka.Své důstojné místo zde zaujali i členové pražské organizace KČP , s Jolanou Koněvovou navázali kontakt a společně se vyfotili u pomníku maršála Koněva.

Dne 7. 12. 2019 PR KČP uskutečnila akci "CESTA PAMĚTI" pietní zastavení u hrobů pohraničníků, kteří položili své životy při ochraně státních hranic a jsou pohřbeni ve Středočeském kraji.

Dvanáct zástav Klubu českého pohraničí vzdalo poctu vrchnímu veliteli ozbrojených sil a presidentu ČSSR armádnímu generálovi Ludvíku Svobodovi 23. listopadu 2019 v Hroznatíně na pietním setkání

Vážení přátelé, nedávno byl na servru NR KČP uveřejněn příspěvek Jany Vrzalové věnovaný štábnímu strážmistrovi SNB Ladislavu Patočkovi,který padl dne 21.8.1947 u Krasňan/SR/ v boji

Dne 25.března 2019 se uskutečnilo pietní zastavení u hrobu desátníka Pohraniční stráže Václava Konigsmarka na jednom z pražských hřbitovů.U hrobu byla rozvinuta zástava pražské organizace Klubu českého pohraničí.Po přivítání se účastníci seznámili s životním příběhem Václava Konigsmarka.