JEHLIČKA Robert

* 24. 05. 1937 – † 04. 04. 2019
* 24. 05. 1937 – † 04. 04. 2019

Přítel Robert Jehlička pochází z Českomoravské vysočiny - Havlíčkova Brodu. Tam se před válkou nejen narodil, ale začal i chodit do místní školy.

Ihned po válce jeho rodiče patřili k těm, kteří na výzvu vlády a prezidenta Beneše začali osidlovat české pohraničí. Usadili se v Hrobu u Duchcova, kde Robert Jehlička dokončil povinnou školní docházku a pak se ve Středním odborném učilišti Severočeských hnědouhelných dolů vyučil elektrikářem. Po vyučení nastoupil do práce v Chemických závodech v Záluží.

V roce 1957 nastoupil vojenskou základní službu, kde zůstal jako délesloužící praporčík až do roku 1963, kdy začal pracovat v SHD. Nejprve na Dole Ležáky a později na Dole Nástup v Chomutově, kde to dotáhl až na řidiče velkostroje.

Robert Jehlička byl ženatý a měl dvě děti. Až do roku 1989 nebyl členem žádné politické strany, aktivně však pracoval v různých odborových funkcích.

Po odchodu do důchodu žil v Kadani, kde jako člen Vlastenecké republikánské strany byl členem městského zastupitelstva, v němž pracoval v komisi pro přestupky a veřejný pořádek.

Byl skutečným vlastencem - měl rád své město Kadaň, chomutovský okres, Krušné hory a celý severočeský kraj.

Práci Klubu českého pohraničí poznal ve všech jeho organizačních článcích. Byl zakladatelem místního KČP v Kadani a členem Okresní a Severočeské rady. Na první části II. Národního sněmu KČP v dubnu 1996 v Nymburku, byl zvolen členem Národní rady a na jejím prvním zasedání 22. června 1996 se stal jejím předsedou. Stalo se tak po sdělení dosavadního předsedy PhDr. Mojmíra Svobody, CSc., o závažnosti jeho onemocnění, které mu brání v KČP dále pracovat.

Přítel Jehlička bezprostředně po zvolení do funkce, se zasloužil o vytvoření a koordinaci pracovních skupin, které intenzivně připravovaly druhou část Národního sněmu, s cílem dokončit přípravu, projednat a schválit novelizaci stanov, zobecnění dosavadní praxe jednotlivých článků KČP, zpřesnit výhled do budoucna a připravit mj. otevřený dopis Václavu Havlovi, Oslovení české veřejnosti, Provolání k mladé generaci a Prohlášení KČP k 50. výročí odsunu Němců z ČSR po II. světové válce.

Dělný trend byl typický nejen pro celé funkční období přítele Jehličky, který funkci předsedy Národní rady vykonával do III. národního sněmu, na kterém pomyslné "žezlo" předal svému blízkému spolupracovníkovi PhDr. Josefu Groušlovi, CSc.

Přítel Jehlička zemřel 4. dubna 2019. Byl člověkem, který až do posledních dnů svého života zůstal věrný ideálům, s nimiž spojil celý svůj život a svoji práci. Zařadil se tak mezi výrazné osobnosti našeho vlasteneckého hnutí.

Vzhledem ke své aktivní politické práci a angažovanosti si přítel Robert Jehlička plně zaslouží být uveden v Síni slávy Klubu českého pohraničí, což na návrh Severočeské krajské rady, se současným udělením Vlasteneckého řádu in memoriam, bylo realizováno dne 8. 11. 2022.

ČEST JEHO VĚČNÉ PAMÁTCE!
NEZAPOMENEME!